Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CLAVIS Delaktighet i samhället SKL 2013-08-22. Varför CLAVIS? 2007 års översyn av insatser visade tydligt att brukare i Halmstad tyckte att det viktigaste.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CLAVIS Delaktighet i samhället SKL 2013-08-22. Varför CLAVIS? 2007 års översyn av insatser visade tydligt att brukare i Halmstad tyckte att det viktigaste."— Presentationens avskrift:

1 CLAVIS Delaktighet i samhället SKL 2013-08-22

2 Varför CLAVIS? 2007 års översyn av insatser visade tydligt att brukare i Halmstad tyckte att det viktigaste var att vara delaktiga i meningsfulla sammanhang och kunna ta del av samhällets utbud. Överraskande många ville trots att de stått utanför arbetsmarknaden under lång tid ha arbete på öppna arbetsmarknaden. Projektidén föddes om att skapa ett demokratiprojekt som skulle ge målgruppen förutsättningar att delta i samhällslivet med hjälp av frivilliga och professionella. Projektet skulle också vara ett komplement till den sysselsättningen som bedrevs. Målet var också att projektet skulle bedriva ett aktivt strategiskt påverkansarbete för att förändra negativa attityder i samhället kring målgruppen.

3 Mål för CLAVIS 1.Att 50 % av deltagarna som anmält intresse för deltagande i temagrupper eller studiecirklar fullföljer. 2.Att känslan av att självförtroendet ökar hos 50% av deltagarna, och att 25 % upplever att de blir mer socialt aktiva. 3.Att målgruppen skall närma sig arbetsmarkanden, och att 10 personer skall få praktikplats eller meningsfull sysselsättning. 4.Att bedriva strategiskt påverkansarbete, målet är att nå 30 arbetsgivarrepresentanter per termin. 5.Att 100 personer under den sammanlagda projekttiden från målgruppen kommer att delta i någon av de erbjudna aktiviteterna.

4 Mål 1 50 % av deltagarna som anmäler intresse för deltagande i temagrupper eller studiecirklar fullföljer. Resultat: 2010: 65 personer gick studiecirklar, 33 personer fullföljde = 51% 2011: 105 personer gick studiecirklar, 63 personer fullföljde = 60 % 2012: 88 personer gick studiecirklar varav 60 fullföljde = 68 % Fullföljt deltagande räknas på närvaro mer än hälften av tillfällena.

5 Att känslan av att självförtroendet ökar hos 50% av deltagarna, och att 25 % upplever att de blir mer socialt aktiva. Resultat 2012. 64 % uppgav att de fått ett ökat självförtroende. 77 % uppgav att de blivit mer socialt aktiva. Mål 2

6 Att målgruppen skall närma sig arbetsmarkanden, och att 10 personer skall få praktikplats eller meningsfull sysselsättning. I dag är 74 personer aktiva i SE-IPS och SEDU. 22 personer är ute i praktik 10 personer har påbörjat studier 4 personer är ute i arbete (lönearbete, fas 3 och dagligverksamhet) 39 har påbörjat processen till arbete/studier Mål 3

7 Att bedriva strategiskt påverkansarbete, målet är att nå 30 arbetsgivare - representanter per termin. Via arbetet med supported employment når vi för individerna direkta arbetsgivarrepresentanter utifrån det behov som individerna önskar. CLAVIS deltog på Tillväxtdagen under 2012 och nådde där ut till många arbetsgivarerepresentanter. Uppskattningsvis har vi varit i kontakt med drygt 100 representanter under projektperioden. Ett vidare perspektiv på strategiskt påverkansarbete kan nämnas det arbete CLAVIS gjort i ett större sammanhang genom marknadsföring vi olika media, där vi nått ut till skolor och andra organisationer som projektet samverkat med under projektperioden. Mål 4

8 Att 100 personer under den sammanlagda projekttiden från målgruppen kommer att delta i någon av de erbjudna aktiviteterna. Idag är 394 personer registrerade i CLAVIS. Under februari 2013 var 142 deltagare aktiva i något som CLAVIS erbjöd. På frågan var deltagare har sin huvudsakliga vårdkontakt kring sin psykiska hälsa så är fördelningen ca följande: 55 % Öppenpsykiatrisk mottagning 10 % Kombination av öppenpsykiatrisk vård och vårdcentral 20 % Vårdcentral 10 % Saknar eller upplever att de inte behöver kontakt 2 % Privat 3 % Ville inte svara eller inte fått tag i. Mål 5

9 Vad har CLAVIS tillfört hittills? • Sysselsättning i form av olika lärande/utvecklande miljöer. • Strategiskt påverkansarbete till olika samhällsnivåer. • Erbjudit deltagare möjlighet till praktikplatser/arbete. • Tillsammans med Samordningsförbundet implementerat modellen Supported employment - IPS och Supported education. • Myndighetssamverkan kring samordnad rehabilitering. • Förmedlat kontakter mellan frivilliga och målgruppen. • Tillsammans med kommunens anhörigkonsulent utvecklat en modell för stöd till anhöriga. •Påtalat behov av en resurs kring socialt företagande.

10 Vad händer nu? •Socialförvaltningens fortsatta satsning •Medborgardialog kring ett inkluderande arbetsliv för funktionshindrade •Socioekonomisk analys •Dialogmöte utifrån en vidare implementeringstanke

11 Tack för visat intresse.

12 IPS supported employment •Supported employment modellen IPS står för Individual Placement and Support och är den modell av supported employment som numera är vedertagen i de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010. IPS-modellens 7 huvudprinciper är: •Målet är vanligt arbete. •Lämpligheten baseras på personens vilja att arbeta. •Arbetssökandet påbörjas inom en månad. •Integration med den psykiatriska behandlingen. •Bygger på personens önskemål, intresse och val och föregås inte av bedömning av personens lämplighet. •Tillgång till kontinuerligt stöd som inte är tidsbegränsat. •Rådgivning om bidrag och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede.

13 Modellen


Ladda ner ppt "CLAVIS Delaktighet i samhället SKL 2013-08-22. Varför CLAVIS? 2007 års översyn av insatser visade tydligt att brukare i Halmstad tyckte att det viktigaste."

Liknande presentationer


Google-annonser