Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOSTAD FÖRST ÖREBRO VERDANDI OCH RIA-DORKAS 3 ÅR ( )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOSTAD FÖRST ÖREBRO VERDANDI OCH RIA-DORKAS 3 ÅR ( )"— Presentationens avskrift:

1 BOSTAD FÖRST ÖREBRO VERDANDI OCH RIA-DORKAS 3 ÅR (2013-2015)
FYRA ANSTÄLLDA Kommunalt bidrag 6,6 miljoner

2 AKTUELL STATISTIK Antal sökande under 2013 Kvinnor 20 Män 35
Antal boende 5 Kvinnor 3 (15, 8 och 19 års hemlöshet) Män (23 och 15 års hemlöshet) Enligt socialstyrelsens mätning 2011 fanns då 68 hemlösa i grupp 1 i Örebro

3 SAMARBETSPARTNER ÖREBRO KOMMUN ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖBO
2 PRIVATA HYRESVÄRDAR EKSAM ANDRA FRIVILLIGHETSORGANISATIONER

4 MÅL MED BOSTAD FÖRST Att totalt minska hemlösheten i Örebro Kommun.
Att satsa på att fler människor kan bo i eget boende med stöd, utifrån vad individen behöver, och det medför att hemlösheten i Örebro minskar. Att människor som länge varit bostadslösa och har en vilja att komma tillbaka in i samhället, får detta med hjälp och stöd av Bostad först.

5 MÅL MED BOSTAD FÖRST Frivillighet och brukarperspektiv.
Höja kompetens och sprida kunskap om verksamma metoder att bekämpa hemlöshet. ” Man vill bli bemött som människa ,inte ett problem , ett objekt eller föremål”

6 MÅL PÅ INDIVIDNIVÅ Kvarboende.
Förbättrad livskvalitet ex hälsa och egenmakt. Ökad stabilitet ex minskat droganvändande, drogfrihet. Ökad integration ex sysselsättning och/eller nätverk. Minskat behov av stöd.

7 VEM KAN FÅ BOSTAD ? Kvinnor och män i hemlöshet.
Den sökande skall vara skriven i Örebro Kommun under minst 3 år. Urvalet görs genom intervjuer av personer som anmält sitt intresse. ÖBO/privata hyresvärdar kommer även utföra en individuell bedömning av den sökande. Inflyttningsprocessen.

8 VEM KAN FÅ BOSTAD? För att ingå i projektet ska den sökande inte vara aktuell för en övergångsbostad, skuldsaneringslägenhet eller liknande. Tidigare godkänt boende kan exempelvis vara härbärge. Ha kontakt med sin vägledare minst 1/vecka under 2 år . ”Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid.”

9 HYRESKONTRAKT Den boende tecknar andrahandskontrakt med Verdandi.
Möjlighet till övertagande finns efter 9 månader. Uppföljning sker varje månad Om tidigare hyresskuld finns hos Öbo skall avbetalning påbörjats innan första handskontrakt blir aktuellt.

10 KAMRATSTÖD Hos organisationerna finns redan uppbyggda kamratstödsverksamheter som kan erbjudas den boende. Genom organisationernas verksamhet ges förutsättningar att skaffa sig nya kontakter, möjlighet till fritidsaktiviteter och social samvaro. Detta är ett mervärde som organisationerna ställer till projektets förfogande. Det är inte tvång att delta i verksamheterna, det är utifrån vad personen själv har för önskemål.

11 Tack för att ni lyssnat Mail till Bostad Först: Telefon till Bostad Först: Kontaktperson och Verksamhetsledare: Anna-Lena Lindqvist Telefon: Kontaktperson/ombudsman Verdandi Carina Dahl Telefon:


Ladda ner ppt "BOSTAD FÖRST ÖREBRO VERDANDI OCH RIA-DORKAS 3 ÅR ( )"

Liknande presentationer


Google-annonser