Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt nätverk för arbetskonsulenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt nätverk för arbetskonsulenter"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt nätverk för arbetskonsulenter
26 november 2013

2 … och de som kommer sist Daglig verksamhet

3 Personer med psykisk ohälsa
Isaac Newton Ludwig van Beethoven Abraham Lincoln Ernest Hemmingway Personer med psykisk ohälsa Vincent Van Gogh Mel Gibson Janet Jackson Marlon Brando Edgar Allan Poe Heath Ledger Tchaikovsky Bette Midler Virginia Woolf Michelangelo Winston Churchill Charles Dickens Leo Tolstoi

4 ”Man behöver inte alltid vara frisk för att kunna jobba, men ibland måste man jobba för att bli/vara frisk.” (”Äntligen måndag”, Torild Carlsson)

5 "Alla har en plats i världen - det gäller bara att hitta den.”
(Nalle Puh)

6 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Sverige erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. (Artikel 27)

7 Socialtjänstlagen Personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. (7§ 5 kap.)

8 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd
Individanpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support, IPS-modellen) Samverkan Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Kommunen

9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
En av kommunens särskilda, mer övergripande, uppgifter är att medverka till att målgruppen för LSS får tillgång till arbete och studier. (15 §)

10 Regionala sociala välfärdsprogrammet
I Örebro län ska andelen personer med funktionsnedsättning med lönearbete öka på den öppna arbetsmarknaden.

11 Regeringens politik på arbetsmarknadsområdet
Alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. För att kunna möta den utmaning vi står inför - att allt färre ska försörja allt fler - är det viktigt att ta tillvara alla resurser i samhället.

12 Inriktningsmål I strategin för genomförandet av funktionshinders-politiken har regeringen satt upp två inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.

13 Regionalt nätverk för arbetskonsulenter

14 Syfte (förslag) Verka för att förbättra de allmänna villkoren för deltagande i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning Främja och utveckla framgångsrika samverkansformer mellan olika aktörer Stärka yrkesgruppens professionella identitet Utbyta kunskaper och erfarenheter Bidra till att utveckla de evidensbaserade metoder som finns inom området Sprida framgångsrika lösningar och marknadsföra arbetssättet Initiera kurser och konferenser inom området Öka inflytande och delaktighet av brukarorganisationer

15 Deltagare Arbetskonsulenter Arbetsanpassare SIUS-konsulenter
Arbetshandledare Handläggare mm.

16 Nätverkets uppstartsmöte
Fredag den 7 mars 2014 Kl 9 – 12 Regionförbundet i Örebro (det finns möjlighet att inta gemensam lunch) Kallelsen skickas ut i god tid!

17 Nätverkets uppstartsmöte
Syfte och mål för nätverket Arbetsformer Presentation av goda exempel? mm. Öppen grupp på facebook?

18 Kontaktuppgifter Frank Juppe Telefon: 019 - 588 588
Områdeschef LSS-omsorgen Kumla kommun Telefon: Mobil Epost:

19 ”En människa är ju inte sitt rörelsehinder, sin synnedsättning eller sin diagnos. När det handlar om arbetslivet är man sin kompetens och sin drivkraft.” Ett citaten från Arbetsförmedlingens kampanj ”Se kraften!”

20 Afterwork Kl 17 – 19 Drottninggatan 12 Örebro Välkommen!


Ladda ner ppt "Regionalt nätverk för arbetskonsulenter"

Liknande presentationer


Google-annonser