Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lilla Edets Kommun Växtkraft Välbefinnande Stolthet Identitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lilla Edets Kommun Växtkraft Välbefinnande Stolthet Identitet."— Presentationens avskrift:

1 Lilla Edets Kommun Växtkraft Välbefinnande Stolthet Identitet

2 Socioekonomisk utbildning 2010-2011 Inom SOLTAKS-samarbetet Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Socioekonomisk analys- kalkyl- bokslut

3 - Utanförskapet kostar enorma summor - Stora delar av dessa kostnader är dolda - Vinsterna med att göra något är enorma - Utanförskapet ökar- särskilt bland unga

4 Utanförskap i riket I varje årskull om ca 110.000 ungdomar är det 13.000 som några år efter gymnasieskolans slut vare sig har arbete eller studerar

5 Andelen sannolikt marginaliserade barn och unga i en årskull för riket

6 Kostnaden för en individs livs-långa utanförskap (arbetslöshet)

7 Kostnader för en persons livslånga utanförskap

8 Den årliga kostnaden för utanförskap - vuxna

9 Samhällskostnaderna för en årskull marginaliserade unga i riket

10 Utanförskap i Lilla Edet I varje årskull om ca 140 ungdomar är det ca 18 som några år efter gymnasieskolans slut vare sig har arbete eller studerar

11 Utanförskapets kostnader i Lilla Edet för 18 ungdomar/år (12.8%) 1 år 5år 45 år Samhällskostnad Produktions- kostnad 8.109 900 5.073 840 37.548 000 23.491 350 174.744 000 109.332 000 Summa13.183 74061.039 350185.676 000

12 Kommunfullmäktige i Lilla Edet har avsatt 3 mkr i en social investeringsfond KLARA - Projektet

13 Klara – ett samverkansarbete mellan skola och socialtjänst i Lilla Edet Målgrupp 12 -15 åringar med mycket stora skolproblem och omvårdnadsproblem Överhängande risk för placering Ett integrerat team Kostnad 1.350.000 kr /år 17 platser Kalkylen främst baserad på kommunala effekter

14 Mål Klara gymnasiebehörighet och kunna bo kvar hemma, alltså samma mål som skolan och IFO. Inkluderande förhållningssätt

15 Medel 1,0 socialpedagog, 1,0 socialsekreterare och (f.n.) 0,4 specialpedagog Ledning: IFO-chef + en rektor Kostnad: 1 350 Tkr 17 platser Kostnad per plats 79 Tkr

16 Ekonomisk känslighetsanalys Antaganden 3 av 17 skulle klara sig bra utan KLARA Av de resterande 14 har KLARA framgång endast med 1 Vi räknar med att den vi klarar kan behöva visst fortsatt stöd En person kommer i arbete

17 Om vi endast klarar en elev

18 Ekonomisk känslighetsanalys Antaganden 3 av 17 skulle klara sig bra utan KLARA Av de resterande 14 har KLARA framgång endast med 4 Vi har räknat med att de vi klarar kan behöva visst fortsatt stöd En person kommer i arbete

19

20 Social Investeringsfond Reflektioner Nya styrsystem och organisationsformer måste utvecklas Medel för att mobilisera resurser i ett övergångsskede och komma igång Omfördelar resurser i preventiv riktning Beviljas endast till förvaltningsgemensamma projekt

21 Social Investeringsfond Reflektioner Främjar långsiktighet och samverkan Främjar metodutveckling i socialt arbete Ökar ekonomisk medvetenhet i socialt arbete Förbättrar samhällsekonomin Minskar onödigt lidande

22 Social Investeringsfond Reflektioner Angelägen fråga för en liten kommun med begränsad ekonomi Särskilt angelägen i en konjunkturnedgång Social ekonomisk investeringskalkyl är grunden och verktyget för att nå framgång Metodbank för metodutveckling

23 Hur fortsätter vi arbetet Gemensamma riktlinjer för soc investeringsfonden utarbetas inom SOLTAK. Fortsatt gemensamt utbildnings och erfarenhetsutbyte inom nätverket Klara 2

24 Ett antal kommuner ”på G” kring sociala investeringsfonder Nynäshamn – 30 Mkr Umeå – 120 Mkr Lilla Edet – 3 Mkr Ystad – 3 Mkr Ale – politiskt initiativ Uppsala – förslag 40 Mkr + pol program Eskilstuna – förslag 25 Mkr Trelleborg 12 Mkr Norrtälje - beslut 7 Mkr? Norrköping – 34 Mkr Malmö – politiskt initiativ Helsingborg – tjänstemannainitiativ Kungälv - förslag Göteborg - diskussion Ytterligare ett halvdussin diskuterar, överväger


Ladda ner ppt "Lilla Edets Kommun Växtkraft Välbefinnande Stolthet Identitet."

Liknande presentationer


Google-annonser