Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– en rättighet för ALLA barn?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– en rättighet för ALLA barn?"— Presentationens avskrift:

1 – en rättighet för ALLA barn?
Utbildning och hälsa – en rättighet för ALLA barn? Barnrättsdagarna 31 maj-1 juni 2010 Samverkan mellan Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne

2 Strategiska fokusområden
God utbildning och hälsa Utgå från riskgrupper Gemensamt ansvar Uppföljning av resultat Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

3 Strategiska fokusområden
God utbildning och hälsa Utgå från riskgrupper Gemensamt ansvar Uppföljning av resultat Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

4 Alla barns rätt till utbildning och hälsa
Barnkonventionen Artikel 24 – Barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa Artikel 28 – Barnets rätt till utbildning

5 Varför utbildning och hälsa?
Forskning visar att goda skolresultat är en av de mest verksamma hälsofrämjande faktorerna för att kunna påverka livskvaliteten hos barn i riskgrupper Skolresultat = påverkbar faktor Social rapport 2010 ”Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala problem” …”frånvaron av skolmisslyckande är den starkaste skyddande faktorn”

6 Strategiska fokusområden
God utbildning och hälsa Utgå från riskgrupper Gemensamt ansvar Uppföljning av resultat Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

7 Hur klarar vi vårt 100-procentsuppdrag?

8 Målgrupper i behov av preventiva insatser
Största riskgrupperna för ogynnsam utveckling över tid: Familjehemsplacerade barn Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd Barn som är nyanlända i Sverige Barn som tidigt debuterar med normbrytande beteende

9 Vilka är riskerna? Jämfört med genomsnittet har barnen i dessa grupper i högre utsträckning mycket dåliga skolresultat en väsentligt lägre utbildningsnivå hög risk för suicid förhöjda risker för missbruk av alkohol och narkotika förhöjda risker för fysisk och psykisk sjukdom en högre andel tonårsgraviditeter högre risk för arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd.

10 SkolFam − Skolsatsning inom familjehemsvården
Ett forskarstött utvecklingsarbete i Helsingborgs stad

11 Psykolog, spec.ped, soc.sekr.
SkolFam Lärare/ skola Familjehem Psykolog, spec.ped, soc.sekr. Elev Kartläggning 1 Insatser och uppföljning Kartläggning 2

12 SkolFam Elever ”underpresterar” i ämnena svenska och matematik
i förhållande till sin potentiella utvecklingskapacitet. Exempel: WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children (begåvningskartläggning)

13 Spridning till fler kommuner
SkolFam 2 i Norrköping Sammanslutning Helsingborgs stad, stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting Uppstartskonferens i Helsingborg den 20 september Manual på gång

14 Strategiska fokusområden
God utbildning och hälsa Utgå från riskgrupper Gemensamt ansvar Uppföljning av resultat Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

15 HELSINGBORG kommunstyrelsen LANDSKRONA kommunstyrelsen REGION SKÅNE
Skol- och fritids-förvaltningen Barn- och ungdoms-förvaltningen Primär- vården Social-förvaltningen Vuxen-förvaltningen BUP Utvecklings-nämndens förvaltning MBU- hälsovården Kultur-förvaltningen

16 Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor
Politisk styrgrupp PArT styrgrupp SkolFam FHI hälsa UTSIKTER ledningsgrupp Team Nord & Syd SKL modellområde LUG NORD LUG SYD Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor

17 Strategiska fokusområden
God utbildning och hälsa Utgå från riskgrupper Gemensamt ansvar Uppföljning av resultat Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

18 Uppföljning av resultat
Gruppnivå Kartläggning 1 Insatser och uppföljning Kartläggning 2 Individnivå

19 Uppföljning och resultatanalys

20 Strategiska fokusområden
God utbildning och hälsa Utgå från riskgrupper Gemensamt ansvar Uppföljning av resultat Verksamhetsutveckling utifrån arbetet med enskilda barn

21 Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor
Politisk styrgrupp PArT styrgrupp SkolFam FHI hälsa UTSIKTER ledningsgrupp Team Nord & Syd SKL modellområde LUG NORD LUG SYD Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor

22 Utbildning och hälsa – en rättighet för ALLA barn!


Ladda ner ppt "– en rättighet för ALLA barn?"

Liknande presentationer


Google-annonser