Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄXA – en förstudie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄXA – en förstudie."— Presentationens avskrift:

1 VÄXA – en förstudie

2 Ungdomar 16-24 år varken arbetar, studerar eller saknar aktivitet

3 Arbetsmetod

4 Arbetslös och utanför Det finns och har funnits svårigheter i statistiken för ungdomsarbetslöshet (AKU och Arbetsförmedlingen) Olika ungdomar redovisas arbetslösa – beroende på metod Nya begrepp: NEET (Not in Employment, Education or Training) UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar)

5 UVAS (NEET) beräknas på annat sätt
Samköra offentliga registerdata Befolkningsregister Utbildningsregister Inkomstregister Statistik från AF Statistik från FK Ekonomiskt bistånd = BÄTTRE KOLL PÅ DE MEST UTSATTA UNGDOMARNA - som varken arbetar eller studerar

6 Ungdomsarbetslöshet och utbildning
Utbildningen är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre är framtidsutsikterna. De grupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem. Betygen är särskilt viktiga för utsatta barns framtidsutsikter. (Social Rapport 2010) Ungdomsarbetslösheten har sedan 1990-talskrisen legat på höga nivåer. Under de senaste åren har den ökat ytterligare. Åtgärder behövs för att säkra ett utbildningssystem av hög kvalitet och för att skapa smidiga övergångar mellan skolan och arbetsliv. Även efterfrågan på unga på arbetsmarknaden behöver stärkas. (Regeringens budgetproposition 2014)

7 Nationella slutsatser (www.temaunga.se)
Antalet UVAS har ökat från 1990-talet över personer i åldern år Motsvarar 8-10 procent av åldersgruppen varje år UVAS inte känslig för konjunktursvängningar (stabil)

8 Bakgrundsfaktorer har betydelse
Unga med utländsk bakgrund – större risk Åldern stor betydelse – större risk efter 20 år Jämn könsfördelning – fram till 22 år Sociala faktorer – den enskildes utbildningsnivå, föräldrars utbildningsnivå, bostadsområde m.m. Dålig prognos för dem med ekonomiskt bistånd – sämst för sjuka och förtidspensionerade Det är en myt att flertalet är ”backpackers” på resa utomlands – men dom finns – liksom utlandsstuderande

9 Lokal uppföljning i Växjö
Registerdata 2012 (16 – 24 år) – totalt Lokal enkätundersökning 2014 (28 ungdomar)

10 Beskriv en vanlig dag (exempel)
Jag är ute på nätterna, går upp kl. 16 på e.m. och är ute med kompisar Ute på Araby, för att staten skiter i alla Vakna, gå upp, sitta, träffa vänner, sen sova Sover typ halva dagen. Vaknar, tittar på Facebook eller kollar film på datorn. Fixar mig runt 3, sen träffar jag mina vänner och chillar. Sover dåligt på nätterna, kollar på TV, slappar. Samtal flera gånger i veckan med myndigheter. Bor själv

11 Hur vill du att din framtid ska se ut om 2 år ?
Jobb, egen lägenhet, stabilt liv, körkort, familj, bil, hund och partner Vara mer självständig

12 Hur kan vi arbeta med UVAS – metod?

13 Det existensialistiska axiomet (Nigel Howards)
En förutsättning för att kunna styra sitt liv är att kunna se vad som styr det, vilka regler som bestämmer det, i vilka mönster jag ingår och vilka mönster mina handlingar bildar. Vi ska lära människor att se sådant de inte har sett tidigare

14 Slutsatser Växjö Växjö kommun har både till antal och andel färre antal UVAS (16-25 år) jämfört med de tjugo största ungdomskommunerna i landet …men i vissa områden är andelen högre. I Araby har andelen ökat mellan 1997 och 2011 (20-25 år). I de flesta URBAN 15 stadsdelarna har andelen minskat Araby och Teleborg (ej Campus) har flest antal UVAS Resultat av nationella studier går sannolikt att överföra till Växjö t.ex. bakgrundsfaktorer Jobba uppsökande för att nå UVAS

15 Rekommendationer Initiera gemensamma insatser (skola, Af, socialtjänst), använda lämpliga metoder och ett professionellt förhållningssätt Riktade insatser mot framförallt Araby och Teleborg Årliga uppföljningar av UVAS i Växjö Samverkan med Linnéuniversitetet (metoder, kunskap och utvärdering) Regional samverkan kring projektansökan


Ladda ner ppt "VÄXA – en förstudie."

Liknande presentationer


Google-annonser