Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL S:ta Gertruds skola, Sigtuna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL S:ta Gertruds skola, Sigtuna."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL S:ta Gertruds skola, Sigtuna

2 BAKGRUND Pedagogiska vinster för att samtliga pedagoger ska kunna delta vid alla elevers samtal. Eleven ska äga sin egen kunskap. Delaktighet/ samverkan: Elev-föräldrar-skola Ökad kunskap om detta genom föreläsning och inspiration.

3 Skolans utveckling Två lärare startade med samtalen VT-11.
Förra läsåret växte det på skolan och nästan alla klasser använde sig av modellen ”Elevledda utvecklingssamtal”. 2013: Arbetsgrupp som utarbetat gemensamma mallar och information gentemot hemmen. Gruppen träffas kontinuerligt för att utveckla arbetet kring samtalsformen. I gruppen är pedagoger från alla stadier representerade. Beslut taget att alla elever på skolan ska äga sin egen kunskap och förstå sitt eget ansvar i sin lärprocess, så fr.o.m. vt-13 har Fskkl-åk6 elevledda utvecklingssamtal.

4 VÅR ARBETSGÅNG Alla elever erbjuds lära-känna-samtal, elevlett utvecklingssamtal, uppföljningssamtal samt avslutningssamtal under sin skolgång. Allt efter behov. Föräldrainformation om hur samtalen ska genomföras. Stödmaterial till föräldrarna med frågor för att stötta eleven under samtalet. Eleven har en tydlig dagordning att följa. Progression i antalet ämnen att delge vid samtalet. Ju äldre desto mer… Fr.o.m. vårterminen i åk 3 finns alla ämnena presenterade. Elev och föräldrar utvärderar tillsammans samtalet i efterhand. Detta används sedan som underlag inför nästa samtal.

5 Höstterminen börjar Aug/Sep IUP skrivs och samtal sker. Arbete sker med de överenskomna målen för ögonen. I samarbete med hemmet. Nov/Dec Självskattningar görs av eleverna och omdömen skrivs. Jan/ Feb Samtal ske med utgångspunkt i de skriftliga omdömen och självskattningar som gjorts i nov/dec Maj/juni De skriftliga omdömena kan skrivas kontinuerligt under läsåret. FÖRSLAG PÅ TÄNKT ARBETSFLÖDE FÖR ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL S:ta GERTRUDS SKOLA HT- 13 De skriftliga omdömena kan skrivas kontinuerligt under läsåret. Allteftersom ett arbetsområde och en bedömning sker/ har gjorts skrivs underlag i InfoMentor. På så vis kan mängden arbete spridas mer jämnt fördelat under året. T.ex. Arbetsområde med bedömningskriterier angivna, arbete sker, bedömning görs, skrivs in i InfoMentor…

6 Inbjudan samtalet

7 Samtalstider

8 stöd för samtalet

9 Vårt mål: Alla samtalen är förberedda och genomförda under en bestämd tidsperiod. Föräldrar på S:ta Gertruds skola möts av liknande blanketter, formulär och information oberoende av klasstillhörighet. Gemensam policy på vilka delar som eleven minst ska visa upp under samtalet. Alla elever ska känna sig delaktiga och vara medvetna om sin egen inlärningssituation. Alla elever ska känna stolthet över sina prestationer och kvalitén på det arbete som de visar upp.

10 Dagordning för samtalet

11 GEMENSAMMA DOKUMENT

12 Framåt då? Hela tiden förs diskussioner kring formen för samtal och hur vi ska anpassa dessa för att passa med Sigtunaboxen tänk. Vi diskuterar hur vi ska formulera självskattningarna framledes. Ska vi utgå från ”The Big Six”?

13 Ska vi utgå från detta istället?

14 Följande ord har hörts om denna samtalsform…
”Det har varit riktigt roligt! Medan N under de ”vanliga” utvecklingssamtalen mest tittade på klockan för att kunna gå hem så var det en helt annan sak nu. N har varit så engagerad och positiv och det kändes att han verkligen var insatt i hur det egna lärandet ser ut, vad det är som går bra och vad det är som kan jobbas på. N var väldigt glad och stolt efteråt, det kändes som om vi hade varit med om något speciellt: Vi skojade om att han hade hållit sin första föreläsning. Jag tycker att elevledda samtal är ett utmärkt sätt att engagera barn i sitt egen lärande och glädjen i att själv få visa vad man har gjort och arbetat med smittar definitivt av sig till omgivningen. Jag är väldigt nöjd och tackar för en fin upplevelse!” (mamma till elev i åk 4)

15 Tack för att ni lyssnat! ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL
S:ta Gertruds skola, Sigtuna


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL S:ta Gertruds skola, Sigtuna."

Liknande presentationer


Google-annonser