Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så hänger det ihop VISION VÄRDERINGAR MÅLBILDER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så hänger det ihop VISION VÄRDERINGAR MÅLBILDER"— Presentationens avskrift:

1 Så hänger det ihop VISION VÄRDERINGAR MÅLBILDER
Vad vi vill bli? VÄRDERINGAR Vad är viktigt för oss? MÅLBILDER Var vill vi vara 2010? STRATEGISKA HANDLINGSPLANER Strategiska aktiviteter förbund och föreningar. SDFs roll? Vision Värderingar Affärsidé Strategi (beskriver vår tro på hur vägen till visionen skall gå) Personliga mål. Vad skall jag göra? Vanligt med mål som ”Omsättning på X miljarder kronor” ”Resultat på 15 %” ”NKI på 75” Vad betyder detta att jag och min enhet ska göra?? Behöver något mer för att översätta strategin till mer operativa termer. PERSONLIGA MÅL Vad jag måste göra?

2 Målet och vägen Kan Du berätta för mig hur jag ska gå för att komma härifrån? Det beror på vart Du vill komma. Det spelar ingen roll. Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll Du går. (Ur Alice i Underlandet) Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd.

3 Visionen Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation.
Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar till en verksamhet på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta ledare är viktiga hörnstenar. Svensk fäktning präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

4 Målbilder Resultatmål
Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och herrar Svenska fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad. Basen för självfinansieringen är ett gott samarbete med näringsliv och organisationer, som delar svensk fäktnings värderingar, uppskattar den breda tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade världscuptävlingar.

5 Målbilder Utvecklingsmål
Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig verksamhet, där social gemenskap, stark ekonomi, goda kommunkontakter och gedigen utbildning är hörnstenar. Svenska Fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen utbildningsplan, utvecklad med stöd av internationella impulser. Instruktörsutbildningen står i centrum. Klubbar, SDF och förbund vet sina uppgifter och samverkar för rekrytering och utbildning. Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet med alla vapen och för alla åldrar, där SM i lag och individuellt utgör tävlingspyramidens topp.

6 Strategiska handlingsplaner – en beskrivning
Klubben i centrum Kraftfull utbildningssatsning Bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet Ökad självfinansiering Offensiv PR- och informationsverksamhet

7 Internationell styrka – en följd av utbildning och organisation
Visionen ”Sverige ska vara en olympiskt framgångsrik fäktnation.” Målbild ”Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och herrar” ”Starka landslag och framstående individuella fäktare, som får god uppmärksamhet, främjar rekrytering och breddidrott. Internationella framgångar blir beviset för en stark organisation, där starka klubbar och en omfattande utbildning är viktiga hörnstenar. De strategiska handlingsplanerna inom andra områden ska leda fram till internationella framgångar och till att denna del av visionen förverkligas.”

8 Tre vapen ”Svensk fäktning ska utveckla alla tre vapnen. Om detta ska lyckas måste såväl sabel som florett få samma uppmärksamhet som värjan vid t.ex. arrangemang. Det betyder bl.a. att vapnen vid tävlingar ska ha samma möjligheter att synas för publiken och för de fäktare som deltar. Därigenom kan fäktarna stimuleras att pröva på olika vapen.”

9 Anpassning av organisationen
Kraftfull organisation grunden för framgång RF:s nya stadgar ger möjligheter (Ombud Fäktning) ”Möjligheterna till snabbhet ökar om beslut om den regionala indelningen inte behöver fattas med kvalificerad majoritet”

10 Handlingsplanen - Klubben i centrum
Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna Årlig föreningskonferens med olika teman Deltagande i SvFF:s föreningskonferens Studiematerial om framtidsprogrammet, att användas i klubbarnas planering Mål och verksamhetsplaner i varje förening. Vad gör klubben för att stärka de strategiska handlingsplanerna? Kontinuerlig information till klubbarna genom bl.a. klubbesök av FS-ledamöter Minst en föreningsträff per år för gemensam planering av t.ex. tävlingar och utbildning Deltagande i SDF:s föreningsträffar.

11 Handlingsplanen - ”Kraftfull utbildningssatsning”
Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna Centrala utbildningar på i första hand högre nivå Regionala utbildningar på lägre nivå Rekrytering till instruktörskurser på olika nivåer. Egen utbildning i klubbarna. Kraftfull information om SISU:s möjligheter Minst en studiecirkel per år i varje förening Utbildningsansvarig utses i varje förening Information om innehållet i förbundets studieplan Information till föreningarna om utbildningsplanen och olika utbildningar Genomgång av utbildningsplanen. Inventering av ”ledarkandidater” som bör anmälas till utbildning de närmaste åren.

12 Handlingsplanen - ”Bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet”
Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna Ansökningsförfarande om viktiga tävlingar Ansökan om att få arrangera tävling ca ett och ett halvt år före tävlingstillfället Kurs för tävlingsarrangörer Deltagande obligatoriskt för arrangörer Frågan om seriesystem liknande Mastersserien för juniorer och seniorer prövas Seriesystem för klubblag och SM för veteraner införs Arrangera DM årligen, individuellt och i lag Arrangera och delta i DM


Ladda ner ppt "Så hänger det ihop VISION VÄRDERINGAR MÅLBILDER"

Liknande presentationer


Google-annonser