Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Gymnastikens Hus i Örebro

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Gymnastikens Hus i Örebro"— Presentationens avskrift:

1 Presentation Gymnastikens Hus i Örebro

2 Gymnastikens förutsättningar i Örebro
17 gymnastikföreningar – medlemmar Varav ÖGF/Kif, AGF, ÖAGC och Frisksportarna har 1808 aktiva. 73 % flickor/kvinnor, Ålder 2 – 80+ +1000 barn i kö Verksamheter Familjegympa, Bamsegympa och Barngymnastik Trupp/tävling Artistisk gymnastik Trampolin Cheerleading Freerunning/parkour Gruppträning (motion, pilates mm)

3 Lokaler och utrustning
Oscariahallen – bra träningshall – slitna redskap Ett antal gymnastiksalar i kommunens skolor av skiftande storlek och kvalitet - slitna redskap Mycket tid läggs ner på fram- och borttagning av redskap Hallarna möter inte dagens och framtidens intresse för gymnastik. Gymnastikens Hus ska täcka behovet av tillräckliga och ändamålsenliga hallar där redskap och annan utrustning kan ligga framme hela tiden.

4 Lokalbehov 5000 – 7000 kvm 2 hallar à 20x40 m inkl gropar för trupp, ag och trampolin 2 delbara hallar à 20x40 m för freerunning, cheerleading och barngrupper 1 delbar motorikhall 20x40 m för barngymnastiken 1 delbar hall 20x40 m för gruppträning 2 spegelhallar à 18x24 mm Läktare, kanslilokaler, konferensrum, omklädningsrum, kök/servering mm

5 Ändamålsenliga redskap för alla inriktningar!

6 Därför ett Gymnastikens Hus
Erbjuda ett kalejdoskop av gymnastik och rörelseglädje hela livet! Ta emot alla intresserade, från dagens kö till nya målgrupper Aktiviteter hela dagarna – samarbete med förskola och skola gruppträning för äldre, öppet gym, massage, FAR mm Fortsatta tävlingsframgångar, nationellt och internationellt Aktiviteter hela året – läger, tävlingar, uppvisningar, utbildningar …. Friskvård och hälsa Samverkan med andra idrotter Jämställdhet Integration Funktionsnedsättning Barn blir smarta av gympa

7 Skrivelse till kommunpolitiker
Önskemål Att kommunen inleder en dialog med projektgruppen Att kommunen för upp byggandet av ett Gymnastikens Hus som ett objekt i kommande investeringsbudget Att kommunen, i den mån en kommunal investering inte kan komma i fråga, hjälper föreningarna att finna en ekonomisk och lokalmässig lösning för ett Gymnastikens Hus Att kommunen i driftsbudgeten ger ett årligt anslag till föreningarna för täckning av hyra i ett Gymnastikens Hus Frågor

8 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Presentation Gymnastikens Hus i Örebro"

Liknande presentationer


Google-annonser