Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Höstkonferens 2007. Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Så här tänker vi dagen…. •Vad har hänt i processen så här långt? •Välkomna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Höstkonferens 2007. Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Så här tänker vi dagen…. •Vad har hänt i processen så här långt? •Välkomna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Höstkonferens 2007

2 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Så här tänker vi dagen…. •Vad har hänt i processen så här långt? •Välkomna till Riksidrottsförbundet •Grupparbeten Mål: Konferensens arbete ska leda fram till en plan för genomförandet

3 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Informationsresan April 2007, c:a 600 deltagare Göteborg, Kristianstad,Stockholm, Borlänge, Umeå, Boden, Karlstad Slutsatser: • Frågor kring geografisk indelning • Ge mer tid till organisation av mellannivån • Utövaren ska betala - inte alla medlemmar • Tydlighet om hantering av befintligt kapital

4 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Enkäten Syfte: Ge vägledning för ekonomiska beräkningar Totalt 952 förening har svarat, 41% Kommer att gå med i en ny organisation? 885 föreningar svarar JA 60 753 medlemmar

5 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Ekonomi De som har varit med på informationsträffarna vill att utövaren skall betala… Konsekvens: Aktivitetsavgift •Seniorer 250 konor •Juniorer 125 kronor (15 - 20 år) •Tidning ingår •Föreningsavgift 500 kronor per år • Centrala bidrag utredda - så långt det är möjligt • Fördelning mellan olika sektioner Aktivitetsavgift går helt till den ”egna” sektionen Verksamhetsbidrag fördelas enligt fördelningsnycklar.

6 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Träff med skytteförbunden Något måste göras…. • Finns det konkreta alternativ till Svenska Skyttesportförbundet? • FSR och Skytte UO borde gå samman • Ta fram en förhandlingslista • Berätta hur befintligt kapital ska hanteras

7 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Försvarsmakten •Har ingen åsikt om hur vi organiserar oss •Vill att vi minskar administrationen •Vi kan fortsätta att vara en frivillig försvarsorganisation och göra uppdrag

8 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Ungdomsstyrelsen •Fortsatt bidrag i ny organisation? –Nej –Men kan stötta särskilda ungdomsprojekt •Bidrag under 2009 och 2010? –Kanske... (avser verksamhetsåren 2007 och 2008)

9 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Ungdomskonferensen ”Skittråkiga årsmöten” ”Vi har glömt hur man har roligt” ”Inga råtthål som skyttelokaler”

10 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Ungdomskonferensen Vad vill vi ha för stöd? •Utbildade ledare •Fler träffar för att utbyta idéer •Utbildning •Tävlingar •Administrativt stöd Framtiden? •Fortsatt påverkan, framförallt centralt

11 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Sportskytteförbundet •SDF-konferens 20 januari •Besök vid årsmöten februari/mars •Info i Sportskytten •Visionen lever!

12 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Tekniska lösningen FSR och Skytte UO går ihop? Konsekvens: Skytte UO:s bidrag från Ungdomsstyrelsen och ungdomsskytteförbundens bidrag från Landstingen försvinner (totalt c:a 10 miljoner kr). Då tappar föreningarna verksamhetsbidraget från Skytte UO Något LOK-stöd går ej att söka. Hur kan vi kompensera bortfallet av bidrag? •Medlemskap i Riksidrottsförbundet •Här finns Sportskytteförbundet idag Slutsats: Bildar nytt gemensamt förbund

13 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Tekniska lösningen Nytt gemensamt förbund •Ny sektion bildas för att sköta –Nationellt gevärsskytte –Automatvapenskytte –Sportskytte gevär •Tydliga mål och förutsättningar –verksamhetsplan •Möjlig hantering av befintligt kapital –Lika stora delar för att bygga upp något nytt. –FSR:s resterande kapital till nationellt skytte inom gevärssektionen

14 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Tekniska lösningen Vägen till Svenska Skyttesportförbundet 2008 – interimsstyrelser i gevärssektionen och i förbundsstyrelsen utses 2009 - föreningarna väljer ny styrelse i gevärssektionen 2010 – Skyttesportförbundets årsmöte väljer ny förbundsstyrelse. Mellannivån utser delegaterna •Samma uppbyggnad på mellannivån? –Om inte alla grenar finns i området? –Vad skall mellannivån göra?

15 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Tekniska lösningen •Bevara ungdomarnas inflytande över sin egen verksamhet •Skapa förutsättningar för ungdomar att ta ansvar för ungdomsverksamhet –Ungdomsnätverk –Ungdomssektion –Ungdomsgrupp

16 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Vi behöver er hjälp...

17 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Hur ska de geografiska gränserna för den nya mellannivån se ut? Ni blir indelande i idrottens 21 distrikt •Är dessa distrikt en bra indelning eller ska mellannivån ha andra geografiska gränsdragningar?

18 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Hur ska mellannivån organiseras? •Ska mellannivån ha en enda styrelse, eller sektioner som på riksnivå? •Ska alla geografiska områden ha samma organisationsstruktur? •Hur ska bildandet av nya gemensamma styrelser gå till? •Vilken verksamhet ska mellannivån bedriva?

19 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Ungdomsinflytandet •Finns det något alternativ från övriga idrotten som passar oss? •Hur kan det annars se ut?

20 Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Ekonomi •Är den föreslagna föreningsavgiften på 500 kr rimlig? •Är den föreslagna aktivitetsavgiften på 250 kr för seniorer och 125 kr för juniorer rimlig? •Hur ska mellannivån finansieras?


Ladda ner ppt "Välkomna till Höstkonferens 2007. Svenska Skyttesportförbundet www.skyttesport.se Så här tänker vi dagen…. •Vad har hänt i processen så här långt? •Välkomna."

Liknande presentationer


Google-annonser