Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivsarbetet 2012- Region Gävleborg. Kompetensområden Informations och kommunikationsteknologi (IKT) Upplevelsenäring (Besöksnäring och Kulturella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivsarbetet 2012- Region Gävleborg. Kompetensområden Informations och kommunikationsteknologi (IKT) Upplevelsenäring (Besöksnäring och Kulturella."— Presentationens avskrift:

1 Näringslivsarbetet 2012- Region Gävleborg

2 Kompetensområden Informations och kommunikationsteknologi (IKT) Upplevelsenäring (Besöksnäring och Kulturella & Kreativa näringar) Miljö- och energiteknik Stål-, verkstads- och skogsindustri Areella näringar

3 Insatsområden Entreprenörskap och hållbart företagande Kompetensförsörjning Innovativa miljöer Infrastruktur Attraktionskraft och gränsöverskridande samverkan

4 Kräver… Ett fungerande system där växande företag i alla relevanta skeden har tillgång till: Kultur Kontakter Kapital Kunnande Kompetens Kapacitet

5 Integrera näringslivarbetet – innovationssystemet – kompetensförsörjningssystemet Högre verkningsgrad Utmaning

6 Regional Näringslivssamverkan Svenskt Näringsliv Företagarna Handelskammaren ALMI Gävleborgs kommuner Länsstyrelsen Region Gävleborg

7 RNS 2012 Måldialog – uppdatering Fullmäktige i maj - Mål - Sammanhang - Medel - Resurser (Tillväxtverket 1 nov?)

8 Arbetsgrupper Näringslivsklimat (Kent Lundquist, Söderhamn) Kapitalförsörjning (Hans Astorin, ALMI) Affärsrådgivning (Hans Astorin, ALMI)

9 Lite reklam: Innovationsupphandling - Nationellt nätverk (VINNOVA/SKL/Reglab) - Måltidssituationen för äldre (Inköp Gvb) - Ungovation (Ungt Företagande Gävleborg) - CCIC (Gävle kommun) Sveriges Nationella Innovationsstrategi Besöksnäring/KKN Avesta 8/2 Nationella klusterkonferensen Gävle 23-24/2 Ungovation – omvänd mässa 8/5; otillfredsställda behov, utmaningar, problem?

10 Magnus Ernström Region Gävleborg magnus.ernstrom@regiongavleborg.se 070-375 01 08


Ladda ner ppt "Näringslivsarbetet 2012- Region Gävleborg. Kompetensområden Informations och kommunikationsteknologi (IKT) Upplevelsenäring (Besöksnäring och Kulturella."

Liknande presentationer


Google-annonser