Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat så här långt… företag 60 workshops

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat så här långt… företag 60 workshops"— Presentationens avskrift:

1 Destinationsutveckling Digital Tillgänglighet Internationell marknadsföring

2 Resultat så här långt… 300 60 3 2 1 10 9 300 företag 60 workshops
3 gånger så många holländare respektive finländare 2 destinationsorganisationer 1 destinationsorganisation vidareutvecklats 10 av 10 kommuner kompetens och kvalitet 9 av 10 kommuner arbetar efter exitbilden

3 Kommersiell affärsstruktur
Mf. och sälj org. Marknadsföring Sälj Bokning Marknadsförings- och säljorganisation Dest. org. Dest. org. Dest. org. Dest. org. Destinationsorgansiation ´Marknadsför. den egna dest. Paketering Produktutveckling Nätverk F F F F F F F F F F F F Stödstruktur Nätverk Nätverk F Kommunerna Lokala nätverk Affärsutveckling Lokala förutsättningar F F Bollnäs F Hudiksvall Hofors F Nordanstig F Nätverk F F F F Region Gävleborg Omvärldsbevakning Statistik, analys Infrastruktur Utvecklingsprojekt Gävle Söderhamn F F Sandviken Ockelbo Nätverk F F Ovanåker Nätverk Ljusdal Nätverk Nätverk Region Gävleborg

4 DMO = Destination Management Organisation
Samverkan mellan näring och kommun Förvalta och utveckla en destination Satsade pengar av kommun och näring stannar lokalt Vinster investeras lokalt Samhällsnytta genom samverkan skapar bättre förutsättningar för BO, VERKA och LEVA lokalt i kommunen Finansiering genom kommunala uppdrag och den lokala näringens insatser som skapar långsiktig grund. Inga bidrag Väl beprövad och använd organisationsform i Sverige

5 Fördelen med upplägg och affärsregelverk
DMO i förhållande till det regionala sälj- och marknadsbolaget Hur finansieras detta? Med privata medel och offentliga uppdrag Var investeras de offentliga uppdragen och de privata medlen? Lokalt, i hemma kommunen, så nära den lokala näringen som möjligt. Vad blir effekten av samverkan mellan kommun och näring? Uppväxlingsresultatet av offentliga medel och privata medel blir större än principen 1:1. Betydelsen av lokal uppväxling för hela regionen? Alla DMO:ers uppväxlade medel uppväxlas en gång till i en regional gemensamhet. Vem äger kunden? Kunden ägs av den lokala DMO Lagring av data Data registreras lokalt, på DMO nivå Vid obestånd eller konkurs hos den länsövergripande enheten DMO behåller sin data, oavsett vad som händer på regionalnivå eller inom andra DMO:er Vid konflikt mellan DMO:er och/eller den länsövergripande enheten All data ägs av respektive DMO Hur regleras samverkan formellt och juridiskt? Gemensam arbetsprocess med aktuella DMO:er skapas juridiskt hållbara dokument. Hur involveras de lokala DMO:erna i det operativa genomförandet? Stategiskt som taktiskt. Arbetsgrupper utsedda av resp. DMO planerar och genomför, med ett lokalt underifrån perspektiv Hur påverkar det lokala destinationsarbetet besöksnäringens utveckling? Genom ökat produktutbud och möjligheten att nå ut på nationall och internationell marknad.

6 Kommersiell affärsstruktur Destinationsorganisation
Nuläge i regionen Kommersiell affärsstruktur Säljorganisation Marknadsföring Sälj Bokning Destinationsorganisation Marknadsföring av den egna destinationen Paketering Produktutveckling Nätverk Destination Järvsö AB Visit Glada Hudik AB Visit Gävle F DGH Upplev Nordanstig Kommunerna Region Gävleborg Regionförbundet Bollnäs Näringsliv/ Turism Nordanstig Hofors Söderhamn Sandviken Hudiksvall Ovanåker Gävle Ljusdal Ockelbo Visit Bollnäs Bollnäs Draget Offentliga stödstrukturer

7 Kommersiell affärsstruktur Marknadsförings- och säljorganisation
Slut: 2016 Visit X AB, Exitmodellen, står på egna ben Kommersiell affärsstruktur Säljorganisation Marknadsföring Sälj Bokning Destinationsorganisation Marknadsföring av den egna destinationen Paketering Produktutveckling Nätverk Destination Järvsö AB Visit Glada Hudik AB Marknadsförings- och säljorg. Marknadsförings- och säljorganisation Visit X AB Visit Gävle DGH Kommunerna Region Gävleborg Regionförbundet Bollnäs Näringsliv/ Turism Nordanstig Hofors Söderhamn Sandviken Hudiksvall Ovanåker Gävle Ljusdal Ockelbo 25 % 25 % 25 % 25 % Visit Bollnäs AB Näringen Upplev Nordanstig Bollnäs draget Näringen Offentliga stödstrukturer

8 Steg 1 – Överbryggningsprojekt 2014
Bolagisering. Region Gävleborg startar ”Bolag X” under första kvartalet 2014. Ägarbyte. Destinationsorganisationerna (DMO) går in som ägare, senast under hösten 2014. Överbryggning. Region Gävleborgs arbete fortlöper under hela 2014, dvs även eter att projekt ”Nu Kör Vi” avslutats. Steg 2 – Etableringsprojekt Processtöd Digital utveckling Internationell marknadsföring

9 Nästa steg 1. Bolagisering
Initialt bildar Region Gävleborg ett bolag, arbetsnamn Visit X AB Avsiktsförklaring i skrift Avtal med teknikleverantör Nyttjar befintliga bankavtal och DIBS avtal. “Verkstad” kvartal 1, 2014 2. Ägarbyte 2014 DMO löser ut Region Gävleborg som ägare. (I samma takt som resp. DMO är redo) Affärsplan Ekonomiska rapporter (Budget, Likviditetsrapport, Kassaflödesanalys mfl) Avtal Visit X AB vs DMO m fl 3. Etableringsprojekt Processtöd Digital utveckling Internationell marknadsföring

10 Nästa steg 1. Bolagisering – 2014 under slutfasen av “Nu Kör Vi” 2. Etableringsprojekt, dockas på efter “Nu Kör Vi” Budget: 7,5 milj per år. Projekttid 2 år

11 Kommersiell affärsstruktur
Slut: 2016 Visit X AB, Exitmodellen, står på egna ben Kommersiell affärsstruktur Säljorganisation Marknadsföring Sälj Bokning Destinationsorganisation Marknadsföring av den egna destinationen Paketering Produktutveckling Nätverk Destination Järvsö AB Visit Glada Hudik AB Marknadsförings- och säljorg. Marknadsförings- och säljorganisation Visit X AB Visit Gävle DGH Kommunerna Region Gävleborg Regionförbundet Bollnäs Näringsliv/ Turism Nordanstig Hofors Söderhamn Sandviken Hudiksvall Ovanåker Gävle Ljusdal Ockelbo 25 % 25 % 25 % 25 % Visit Bollnäs AB Näringen Upplev Nordanstig Bollnäs draget Näringen Offentliga stödstrukturer

12 Turism Livsmedel Personbilar ´Trä Järn o Stål Möbler

13 Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring!!

14 UTLÄNDSKA GÄSTER SMAKPROV från Två undersökningar 2012 – CMA Research AB – Bilden av vår del av Sverige i några utländska marknader

15 6,4 miljarder och transporter Boende o restaurang Varuhandel 1 324 mkr
Kultur o tjänster Resor 421 mkr

16 Årssysselsatta Gästrikland 3 017/Hälsingland 2 817
Resor och trpt Boende o restaurang Varuhandel 630/589 966/902 488/455 Kultur och tjänster 933/871 Gästrikland och Hälsingland


Ladda ner ppt "Resultat så här långt… företag 60 workshops"

Liknande presentationer


Google-annonser