Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg"— Presentationens avskrift:

1 Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg

2 Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020
NYA MÖJLIGHETER – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg VISION 2020 Människor ser möjligheter Nytänkande ger möjligheter Ledarskap och samverkan skapar möjligheter I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan vi lära och växa, kunskapen finns runt hörnet. Kultur, mångfald och öppenhet vidgar våra vyer. I Gävleborg finns innovativa miljöer, där uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan frodas. Det ger oss försprång i både företag och offentlig sektor och skapar nya möjligheter att ligga i framkant. I Gävleborg gör vi det möjligt. Vi hittar kreativa lösningar och löser problem i samverkan. Ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap förenar Gävleborg och formar ett hållbart samhälle.

3 Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020
NYA MÖJLIGHETER – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg Ökad rörlighet + Ökad andel med eftergymnasial utbildning Ökad förmåga, vilja och möjlighet att omsätta formell kunskap till handling = Nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen

4 länets kunskaps- & utvecklingsplattform!
Högskolan i Gävle – länets kunskaps- & utvecklingsplattform! ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

5 VISION VERKSAMHETSIDÈ
”Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö” VISION VERKSAMHETSIDÈ ”Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan” ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

6 ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

7 Högskolan i Gävle ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

8 ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

9 ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

10 ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

11 ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

12 1:a handssökande, Ht12, Topp10
”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

13 ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

14 Akademier - ekonomer, - ingenjörer, - sjuksköterskor,
Akademi för utbildning och ekonomi Akademi för hälsa och arbetsliv Avdelning för ekonomi Avdelning för humaniora Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenska p Akademin för teknik och miljö Akademin för hälsa & arbetsliv Akademin för utbildning & ekonomi - ekonomer, - ekonomisk fastighetsförv. - lärare - fastighetsmäklare - informatörer - professionellt skrivande - ingenjörer, - trädgårdsmästare - lantmätare - sjuksköterskor, - socionomer - hälsopedagoger - personalvetare Akademi för teknik och miljö + många kandidat-, magister- och masterutbildningar ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

15 Co-op utbildningar ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

16 Co-op utbildningar ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

17 Student Företag Högskola Win Win - situation ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

18 Några samverkanspartners i Co-op
”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

19 Högskolan behövs i Gävleborg för ökad andel med eftergymnasialutbildning
Det går bra för HiG, men vi står också inför stora utmaningar.

20 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Lägst utbildningsnivå i hela landet. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

21 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Låga snittbetyg från gymnasiet. Svag utbildningstradition i länet. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

22 ”Vi utvecklar kunskapen
om en hållbar livsmiljö”

23 Högskolan behövs i Gävleborg för att minska arbetslösheten
Det går bra för HiG, men vi står också inför stora utmaningar.

24 Arbetslösa Arbetslöshet November 2012 Andel % 6,0 – 7,9 8,0 – 8,9
9,2 Arbetslöshet November 2012 Andel % 6,0 – 7,9 8,0 – 8,9 9,0 – 9,9 10,0 – 10,4 10,5 – 12,0 8,3 10,4 8,7 12,0 7,9 6,3 9,8 10,3 6,8 9,9 11,4 10,2 8,2 7,6 8,7 9,5 6,8 9,4 11,5 10,3 Källa: Arbetsförmedlingen Andel av den registerbaserade arbetskraften ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

25 REGIONENS ARBETSKRAFTSBEHOV
Näringsgrensstruktur i Gävleborg Tillverkning och utvinning av energi och miljö 17% Vård och omsorg Finansiell verksamhet, företagstjänster 12% Handel Utbildning 11% Byggverksamhet 8% Tillverkn. av verkstadsvaror 6% Personliga och kulturella tjänster 5% Offentlig förvaltning m.m. Transport Hotell och restaurang 3% Jordbruk, skogsbruk, fiske Information och kommunikation 2% ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

26 Höstterminen 2011 påbörjade 1360 personer som aldrig tidigare varit registrerade för högskolestudier en utbildning vid HiG. Av dessa kom 35,4 % från Gävleborgs län.

27 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som kommer från Gävleborg. Vi förser regionen med Sjuksköterskor, Ingenjörer, Lärare! ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

28 Högskolan behövs i Gävleborg för att öka antalet invånare i länet
Det går bra för HiG, men vi står också inför stora utmaningar.

29 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Regeringen konstaterar att utbildning bör finnas på många platser i landet för att underlätta för fler att studera. De regionala högskolorna är viktiga. Vi konstaterade precis att Högskolans profil svarar väl mot näringsgrensstrukturen i länet. Men hur ser det ut med studentrekryteringen? Härifrån kom de som började hos oss Knappt 20 % från Gävleborg. Kanske inte upplevs som så mycket. 80 % från andra län – man kan börja med att konstatera att Högskolan är en väldigt viktig dragare. Många som kommer till regionen på grund av att Högskolan finns här. Spridning från hela landet –vi är med och sätter Gävle på kartan. MEN –när ni ser den här bilden – betänk att vi är ett lärosäte med mycket distansutbildning. En viktig förklaring bakom den här spridningen. Här ingår alla studenter – både de som påbörjade program och fristående kurser. För regionens del tror jag att man får en mer rättvisande bild om man tittar på den regionala rekryteringen på några av våra viktigaste program. Av de Gävleborgare som påbörjade en högskoleutbildning 2011 skrevs 33 % in vid HiG. Höstterminen 2011 påbörjade 3130 personer som inte tidigare varit registrerade vid HiG en utbildning vid HiG. Av dessa kom 19,3 % från Stockholms län och 18,6 % från Gävleborgs län. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

30 Högskolan behövs för att generera ny kunskap för ett konkurrenskraftigt näringsliv
Det går bra för HiG, men vi står också inför stora utmaningar.

31 Hälsofrämjande arbetsliv
Högskolans forskningsprofiler Forskarutbildningsrätt Forskarutbildningsrätt Forskarskola Byggd miljö Energisystem Materialteknik Inomhusmiljö Miljöpsykologi Geomatik IT Hälsofrämjande arbetsliv Belastningsskador Vård Fysisk hälsa Socialt arbete Funktionshindrades situation FAS-Centrum Företags- forskarskola Utbildningsvetenskap ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

32 REGIONENS ARBETSKRAFTSBEHOV
Näringsgrensstruktur i Gävleborg Tillverkning och utvinning av energi och miljö 17% Vård och omsorg Finansiell verksamhet, företagstjänster 12% Handel Utbildning 11% Byggverksamhet 8% Tillverkn. av verkstadsvaror 6% Personliga och kulturella tjänster 5% Offentlig förvaltning m.m. Transport Hotell och restaurang 3% Jordbruk, skogsbruk, fiske Information och kommunikation 2% Viktigt –svarar vårt utbud mot regionens behov av arbetskraft? Detta är näringsgrenssturkturen. Tillverkning och vård – svarar väl mot…. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

33 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Maj-Britt Johansson

34 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Maj-Britt Johansson

35 Högskolan behöver fler och inte färre utbildningsplatser för en hållbar utveckling i Gävleborg
Det går bra för HiG, men vi står också inför stora utmaningar.

36 Universitet och högskolor Utbildningsnivå Arbetslösa
19,0 24,2 19,2 18,2 16,1 16,5 26,2 29,7 17,1 18,4 21,7 17,6 22,9 20,4 19,5 17,2 18,7 23,9 Utbildningsnivå Arbetslösa 9,2 8,3 8,7 10,4 12,0 7,9 6,3 9,8 10,3 9,9 6,8 11,4 Regeringens säger att det är viktig att det finns tillgång till utbildning i hela landet. Men som ni ser –koncentration… Högra diagrammen – en bild ni känner igen. Röda siffror – utbildningsnivå – arbetslöshetsnivå. 10,2 8,2 7,6 8,7 9,5 6,8 9,4 10,3 11,5 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

37 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Gävleborg behöver en högskola!! Kanske mer än något annat län. Men såhär ser det ut om man tittar på hur mycket medel regeringen satsar på högre utbildning i respektive län. Rimmar illa med behovet…….. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

38 Grundutbildningsanslagets utveckling
under 2000-talet för HiG MKr Grundutbildningsanslagets utveckling - pengar från regeringen för att bedriva utbildning för. det högsta anslaget hittills -tog in fler studenter än någonsin tidigare. Regeringen planerar att minska anslaget rejält. –Demografiska utvecklingen. Var aviserat en rejäl minskning BP- tillfällig satsning ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

39 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Tydliggör att det kommer att ske en betydande omfördelning. Universitetslänen de stora vinnarna. Detta ska ses mot bakgrund.. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

40 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
En majoritet av våra sökande är äldre än 24 år. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

41 ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Vi verkar i en region som genomgår en kraftig strukturomvandling. Människor måste ha möjlighet att omskola sig. Livslångt lärande. Och de vill de också – detta är åldersfördelningen bland våra sökande. Var 5e över 35. ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

42 Högskolan har stor ekonomisk betydelse för Gävleborg
Det går bra för HiG, men vi står också inför stora utmaningar.

43 Vilken ekonomisk betydelse har HiG för länet?
Post Miljoner kronor Inköp av varor och tjänster 29 VFU 6 Hyror 8 Övrig drift lokaler 11 Investeringar i infrastruktur 21 Anställdas konsumtion 85 Studenters konsumtion 250 Skatteintäkter - studenter 140 TOTALT 550 MILJONER KRONOR PER ÅR! ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”

44 Tack! ”Vi utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö”
Maj-Britt Johansson


Ladda ner ppt "Högskolans roll för hållbar tillväxt & utveckling i Gävleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser