Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SKÅNE Kreativa näringar i Skåne Harlösa den 21 september 2012 Copyright: Skane.com/Bengt Flemark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SKÅNE Kreativa näringar i Skåne Harlösa den 21 september 2012 Copyright: Skane.com/Bengt Flemark."— Presentationens avskrift:

1 1 SKÅNE Kreativa näringar i Skåne Harlösa den 21 september 2012 Copyright: Skane.com/Bengt Flemark

2 2 Vad menar vi med KKN? • Arkitektur, Design, Film o foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande • KKN spänner över ett brett spektra där olika branscher har olika karakteristika, motiv och förutsättningar. Vi accepterar att det inte föreligger någon helt tydlig definition av begreppet KKN och använder därför Tillväxtverkets branschindelning.

3 2014-06-283 Dukat med spets

4 2014-06-284 mode Bea Szenfeld

5

6 2014-06-286

7 7 Sverige ligger bra till!

8 8 Kommunerna i fokus •Kulturförvaltningar + Näringslivsförvaltningar Copyright: Martin Olsson

9 9 Vårt KKN-projekt: •Projekt Kulturnäring i Skåne 2012– 33 kommuner i samverkan 10 521 Företag 25% > 1 000 000 kr/år 50% < 100 000 kr/år Fotograf: Lucas Gölén

10 10 Därför är KKN viktigt för Skåne! • Regeringens arbete med KKN uppmanar Skåne att ta fram en regional strategi • De kulturella och kreativa näringarna tillhör de snabbast växande branscherna • Vi lägger allt större del av våra inkomster på upplevelser och produkter och tjänster med högt kreativt innehåll. • Skåne har ett rikt kulturliv med bredd och spets • Skåne har stor andel kreativa yrkesutövare • Skåne behöver fler entreprenörer för att skapa tillväxt • Skåne vill främja näringar som bidrar till hållbar tillväxt • Skåne ska bli Europas mest innovativa region 2020 • Region och kommun har en välutvecklad samverkansmodell

11 11 •Experimentell approach •Evidensbaserad approach •Lokal approach Fotograf: Magnus Palmér, Arkitekt: Matti Suuronen

12 12 6 piloterna på en Skånekarta Antal KKN-företag •Simrishamn 285 •Lund 1043 •Helsingborg 1055 •Kristianstad 505 •Trelleborg 237 •Landskrona 243

13 60 10 20 10

14 14 2008 2012 Integrering Kultur- Näringslivsförvaltningar Kommunal utveckling KKN – 6 piloter Kompetensutveckling stödstrukturen Systematisering av kunskap KKN/akademi Strategi-processen Region Skåne 2013

15 15 •Landskrona kommun – ”KELA Kreativt Entreprenörskap i Landskrona” –Handlingsplan stark koppling till kreatörerna. Kommunal förankring; Landskrona Näringslivs stiftelse Stadsbyggnadskontoret, Fridhem.Utvecklingscheckar. •Trelleborgs kommun - ”Söderslätt på kreativt sätt –Entreprenörscentrum/ GREEN ROOM. Kulturella näringar + transport + jordbruk. Kartläggning av KKN i Trelleborgs kommun, och erbjuda dessa plats. Utvecklingsbolaget deltar. •Simrishamns kommun - 190 KKN företag samt ideella föreningar. Kompetens och nätverksbyggande mellan traditionella/KKN-näringar. Hur tar vi KKN företag till nya nivåer? Kreatörskaravan.

16 16 •Lunds kommun – ”The Creative Plot” första experimentella inkubator för KKN på Ideon Science Park - Kultur och näringsliv och universitetet; 6 KKN företag i inkubatorn under 1 år. •Helsingborgs kommun/ Campus Helsingborg, Lunds universitet ”Kreativt rum” Helsingborg inom området kulturella kreativa näringar” Helsingborg Business Region i samarbete med Kulturförvaltningen. Satsning på en rad nya inkubatorer, kunskapsbaserad mötesplats kring KKN under ett gemensamt projektledarskap Helsingborgs stad i samarbete med Campus Helsingborg/Lunds universitet. •Kristianstad kommun – ”Kulturella och kreativa näringar längs kusten/samverkan i kreativa kluster. Att KKN-näringar, aktörer och nätverk längs kusten hittar varandra och att möten sker med andra näringar såsom media – och reklamföretag. Strategiskt samarbete kultur och näring.

17 17 Regional strategi för kulturella och kreativa näringar i Skåne (KKN) Regionala tillväxtnämnden och Kulturnämnden

18 18 Önskvärt resultat •Strategin ska i ett nästa steg leda till en Handlingsplan som omfattar Näringsliv Skåne och Kultur Skåne, samt stimulerar till kommunala handlingsplaner för KKN •God kommunal förankring utifrån sex kommuner som arbetat med frågan under 2011-2012 •En strategi som ansluter till och stärker andra regionala utvecklingsplaner Regionala utvecklingsplan, Näringslivsprogram för Skåne, Regional Kulturplan, Skånes Innovationsstragi, Plattform för besöksnäring •En strategi som många känner igen sig i och ställer sig bakom

19 19 Förslag på övergripande mål •Skåne ska erbjuda entreprenörer de bästa förutsättningarna i Sverige för att etablera och utveckla bärkraftig kulturell och kreativ näringsverksamhet.

20 20 Förslag strategiska insatsområden • Skapa goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar • Stärka och främja kulturella och kreativa näringar

21 21 STRATEGIER EU/Nationell/Östersjö/ Öresund/ Regional och kommunal strategi STRATEGISKA ALLIANSER mellan system för Näringsliv/ innovation/ kultur KUNSKAP Kartläggningar Statistik Utbildningssystemet INSPIRATION/ SYNLIG- GÖRANDE av kultur som drivkraft, kulturell infrarastruktur VILLKOR FÖR KONST- NÄRLIGT SKAPANDE MU, utvecklings- bidrag, stipendier, verksamhets- bidrag, faciliteter Skapa förutsättningar för KKN

22 22 KAPACITET produktion/ distribution/ Marknadsföring/ försäljning /export SAMVERKAN Den kulturella Infrastrukturen, med näringsliv och i befintliga kluster FYSISK INFRASTRUKTUR lokaler, teknik, estetiska värden INNOVATION OCH TILLVÄXT Entreprenörskap, Stödstrukturen, kulturella resurscentra Inkubatorer, kulturens internationalisering FINANSIERING Tillgång på kapital, riskkapital, Affärsänglar, Utvecklingsmedel, offentliga medel (Stat, EU) Stärka och främja KKN näringarna

23 23 TACK Fotograf: Sydpol.com


Ladda ner ppt "1 SKÅNE Kreativa näringar i Skåne Harlösa den 21 september 2012 Copyright: Skane.com/Bengt Flemark."

Liknande presentationer


Google-annonser