Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Från Arjeplog till Malmö Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare Tf GD Birgitta Böhlin Två politikområden 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Attraktiva miljöer för medborgare och företag Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetens, kapital, företag och andra verksamheter är har en avgörande betydelse för den regionala utvecklingskraften och innovationsklimatet Den nationella innovationsstrategin

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 ATTRAKTIVITET LIGGER I BETRAKTARENS ÖGA

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala skillnader och förutsättningar Skillnader i BRP per capita

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Kaffe och regional tillväxt

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 De strukturella förutsättningarna, näringslivets sammansättning och specialisering, arbetsmarknadens branschbredd samt lokala och regionala utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt och varierar mellan landets olika delar. Därför måste den regionala tillväxtpolitikens insatser anpassas till de specifika regionala förutsättningarna. Specifika regionala förutsättningar

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Den regionala tillväxtpolitiken 9 Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Förordning Förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete Program och strategier Europa 2020 – Kommunala översiktsplaner Medel Utgiftsområde 19 – ca 3,5 miljarder Tvärsektoriell samverkan och operativa insatser Utifrån regionala förutsättningar

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Regional hänsyn och tvärsektoriell styrning Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Europa 2020 Nationella strategin Regionala utvecklingsprogram Regionala strukturfondsprogram Territoriella program Regionala tillväxtprogram Andra relevanta program och insatser Regionala planer inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet Landsbygdsprogrammet Program för de areella näringarna Lokala utvecklingsavtal Länsplaner för transportinfrastruktur Kommunernas översiktsplaner 11 Strategier, program och operativa insatser Strategi Operativt

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Fyra reflektioner Genomsnittet och det unika Helheten och delarna Resurser Det regionala tillväxtarbetet

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Genomsnittet och det unika De fem vanligaste prioriteringarna Transportinfrastruktur Kompetensförsörjning Näringslivsutveckling och Entreprenörskap Innovationssystem och forskning Grön tillväxt, energi och miljö Bubblare: Attraktiva livsmiljöer

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Helheten och delarna Nystartade företag 2010

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Resurser och prioriteringar

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Det regionala tillväxtarbetet Historia Struktur Kontext AktörerResurser Lokalt Regionalt Nationellt Globalt Tur Tajming Talang

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 ”Vi ligger alla i rännstenen, men en del tittar mot stjärnorna” Oscar Wilde och Erik Bergkvist


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1."

Liknande presentationer


Google-annonser