Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOV -möjlighet att välja Myndighetsutövarens informationsroll  Objektiv informatör  Informera om vad LOV innebär  Genomgång av valbara företag –  kundvalskatalog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOV -möjlighet att välja Myndighetsutövarens informationsroll  Objektiv informatör  Informera om vad LOV innebär  Genomgång av valbara företag –  kundvalskatalog."— Presentationens avskrift:

1 LOV -möjlighet att välja Myndighetsutövarens informationsroll  Objektiv informatör  Informera om vad LOV innebär  Genomgång av valbara företag –  kundvalskatalog / webb  Neutralt stöd i valsituation  Kontakt med utförare

2 LOV - möjlighet att välja Informationsflöde  Varje kommun upprättar sitt eget informationsmaterial  Första information vid hembesök  Andra information vid beviljad insats  Kunden meddelar sitt val av företag eller ickevals-alternativet till bistånd  Bistånd beställer hos utförare

3 LOV -möjlighet att välja Kundvalskalalog och webben  Sorteras oftast i bokstavsordning  Lösbladssystem eller katalog  Kategoriserad information i form av rubriker

4 LOV -möjlighet att välja Vanligt förekommande innehåll i rubrikerna:  Utförarens verksamhetsidé  Kontaktuppgifter  Kompetens  Vilka tjänster som erbjuds  Geografiskt område  Tilläggstjänster

5 LOV – möjlighet att välja Rubrikernas utformning:  Tydligt avgränsade  Välformulerade  Sakliga  Jämförbara  Underlätta valet

6 LOV -möjlighet att välja Övriga indikatorer för valsituationen:  Ickevals- alternativet  Nöjdkundindexresultat  Brukarundersökningar  Kvalitetsredovisningar

7 LOV -möjlighet att välja Företagens marknadsföring •Direktreklam •Tidningsreklam •Tv-reklam •”Godwill”- tjänster

8 LOV -möjlighet att välja När kunden/brukaren vill byta:  Ingen skyldighet att motivera omval  Fråga inte efter orsaken Positiva konsekvenser:  Neutraliteten bibehålls  Inget dilemma uppstår för brukaren Negativa konsekvenser:  Risk att brister och fel inte kommer förvaltningen till känna

9 LOV -möjlighet att välja Fyra kommuners erfarenheter:  Behov av tydliga riktlinjer och rutiner  Underlättar med kategoriserade rubriker  Svårigheter att förklara neutralitetskravet och främja det egna aktiva valet  Hembesöken tar längre tid

10 LOV -möjlighet att välja Forts. Fyra kommuners erfarenhet  Standardfraser - ingen fungerande metod  Biståndshandläggarens roll mer komplex  Få byter utförare  Bra med alternativ för den som är missnöjd

11 LOV -möjlighet att välja Råd och rekommendationer:  Förvaltningen utformar rekommendationer för information till brukaren som en hjälp för myndighetsutövaren  Om kapacitetstak införs bör det finnas ett system för kontroll  Kategorisera rubrikerna

12 LOV -möjlighet att välja Forts. Råd och rekommendationer  Stöd utförarna med vad som skall beskrivas i kundvalskatalogen  Gör ett överskådligt och ej för omfattande material  Ta gärna med brukarenkäter och kvalitets- uppföljningar i katalogen, men de bör vara jämförbara.


Ladda ner ppt "LOV -möjlighet att välja Myndighetsutövarens informationsroll  Objektiv informatör  Informera om vad LOV innebär  Genomgång av valbara företag –  kundvalskatalog."

Liknande presentationer


Google-annonser