Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMPETENSLYFTET IVAs avdelning III 7 september 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMPETENSLYFTET IVAs avdelning III 7 september 2011."— Presentationens avskrift:

1 KOMPETENSLYFTET IVAs avdelning III 7 september 2011

2 VARFÖR FORSKNINGSBASERAD KUNSKAP? Hög trovärdighet i resultat Utmanande analyser Sveriges Byggindustriers forskningsnätverk: Hur branschen förnyas - utmana en bild av stagnation. Hur drivkrafter till förnyelse kan stärkas - hinder att utmana.

3 7 FORSKNINGSPROJEKT 1.Drivkrafter och hinder för förnyelse Handelshögskolan BI Oslo 2. IT och produktivitet KTH 3. Effektivare planprocess KTH 4. Internationella inköp Handelshögskolan, Stockholm 5. Ledarskap för förnyelse Chalmers 6. Att mäta branschens produktivitet KTH 7. Effektivare arbetsfördelning Chalmers

4 LÄRANDE I BYGGBRANSCHEN Förekommer ofta Lärande-i-arbetet 89% Erfarenhetsutbyte59% vid avslutade projekt Interna kurser47% Leverantörens kurser45% Externa kurser40% Studiebesök hos kund39% Fortbildning på högskola 1%

5 FÖRNYELSE - ÅTGÄRDER OCH BEHOV AV STARKARE LEDARSKAP Lärintensiva Lärneutrala Har vidtagit åtgärder som givit kunden en 88% 38% mer prisvärd produkt Ser stort behov av ett starkare ledarskap som 67% 30% driver förnyelse

6 Stor skillnad mellan lärintensiva och lärneutrala Andel som anser att Lärint.Lärneu. ökning skett vad avser -Partnering med kunder88%36% -Internationella köp (mtrl)80% 8% -Tekniska plattformar78%29% -Virtuellt byggande68%19% -Internationella köp (UE)58% 6%

7 VAD UTMÄRKER LÄRINTENSIVA FÖRETAG? Andel som anser att kunden fått en mer prisvärd produkt: -Stora enheter i koncerner på tillväxt- marknader med bostadsproduktion 94% -Enheter i koncerner på tillväxtmark- nader med bostadsproduktion92% -Enheter i koncerner på tillväxtmarkn.85% -Företag/enheter på tillväxtmarkn.64% -Branschgenomsnitt60%

8 Några slutsatser! Branschen utmärks av förnyelse snarare än av stagnation. Förnyelsen är mycket ojämnt fördelad - från stark förnyelse till total stagnation. Förnyelse kräver kunskap och ledarskap Behov av riktade satsningar beroende på företags- storlek, koncerntillhörighet, marknadsnärvaro, verksamhetsinriktning


Ladda ner ppt "KOMPETENSLYFTET IVAs avdelning III 7 september 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser