Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker Vatteninstallation Hobøl 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker Vatteninstallation Hobøl 2012"— Presentationens avskrift:

1 Säker Vatteninstallation Hobøl 2012

2 Teknisk chef, VVS Företagen
Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Rolf Kling Teknisk chef, VVS Företagen

3 Varför Säker Vatteninstallation?
Ge brukarna trygga och hälsosamma VVS-installationer

4 Varför Säker Vatteninstallation?
Kvalitetssäkra VVS-installationer Beskriva fackmässigt utförande Staten bestämmer funktionskrav Branschen utformar krav på detaljutförande Ge VVS-branschen bättre förutsättningar att utföra bra installationer

5 Lyft för VVS-branschen
Med Säker Vatteninstallation har VVS-branschen: tagit ansvar för installationen kommit in tidigare i byggprocessen fått möjlighet att ställa krav på byggentreprenörer och leverantörer av VVS-produkter

6 Detta är en Säker Vatteninstallation
Kvalitetssystem för VVS-installationer Rätt företag Auktoriserat VVS-företag Rätt utfört Enligt Säker Vattens installationsregler Rätt VVS-produkter Installerade enligt monteringsanvisning Rätt kontroll Installationen kontrolleras. Intyg till beställaren

7 Säker Vatteninstallation
Gäller för alla installationer i alla byggnader bostäder, hotell, skolor, kontor, simhallar …… badrum, kök, schakt, UC …. nybyggnad, ombyggnad, reparation Gäller för alla typer av beställare proffs som konsument

8 Säker Vatteninstallation
För att motverka, minska risken för Vattenskador Personskador Legionellatillväxt Brännskador Förgiftning

9 Konkurrensneutralt Säker Vatteninstallation är ett frivilligt krav från beställare Trots detta: Säker Vatteninstallation är fackmässigt utförande Installationer utförs alltid enligt Säker Vatteninstallation i Sverige OK med auktorisationskrav vid offentlig upphandling enligt domstol

10 Antal auktoriserade VVS-företag

11 Säker Vatteninstallation
Ägs av de auktoriserade VVS-företagen Installatörerna har utvecklat och skrivit reglerna, tillsammans med Myndigheter Försäkringsbolag Leverantörer av VVS-produkter

12 Produktmärkning CPR från 1 juli 2013
CE-märkning av VVS-produkter blir obligatoriskt i Europa Typgodkännande ej tillåten i Sverige Boverket rekommenderat regeringen Konsekvenser för beställare och installatörer hålla kvalitetskrav

13 Förslag Frivillig nordisk produktmärkning av VVS-produkter
Säkerställa nuvarande kvalitetsnivå Uppfylla alla nordiska länders nationella byggregler

14 Produktmärkning Gemensam arbetsgrupp - 2009 INSTA-Cert Installatörer
Fabrikanter / Leverantörer INSTA-Cert INSTA-Cert VVS inkl Sintef

15 Produktmärkning Arbete hittills
Diskussioner med installatörer och leverantörer i Norge, Danmark, Finland och Sverige Möte i januari – Letter of intent

16 Tack för oss! www.sakervatten.se www.vvsforetagen.se


Ladda ner ppt "Säker Vatteninstallation Hobøl 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser