Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg"— Presentationens avskrift:

1 Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg
Kurt Junesjö Almedalen

2 Vita Jobb modellen Utnyttjar verktyget LOU, LUF och är anpassat till EU-rätten. Alltså inte krav på kollektivavtal utan krav på kollektivavtalsenliga villkor. Ingen värdering. Vita jobb är ett upphandlingsverktyg! Dessutom särskilda villkor som ger effektiv kontroll mot svartarbete. Påverkar inte i den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal osv.

3 Förutsättningar för särskilda villkor enligt Vita jobb
Kräver av företagen att de vid utförande av upphandlat arbete följer grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal. Alltså inget krav på kollektivavtal Har särskilda upphandlingsvillkor som försvårar svart verksamhet Bristande uppfyllelse av avtalsvillkoren skadestånds- och hävningsgrund

4 Vita Jobb Historia Vita Jobb Startade som ett samarbete mellan Stockholms stad och Fackförbunden Byggnads, EL, Målarna, Transport, Fastighets i dec Tillkommit Kommunal och SEKO och ev. Hotell & Restaurang Facket. 2004 utarbetades regler tillsammans med Stockholms stads jurister som särskilda villkor vid stadens upphandling. Den borgerliga majoriteten avslutade projektet dec 2006. Även andra kommuner antagit policyn t.ex Falun

5 Vita Jobb i dag Malmö: Remissomgång Våren 2012
Beslut i Kommunstyrelsen Augusti 2012  Utvecklingsarbete startar våren Fungerande system sommaren 2013. Andra kommuner: Intresserade men har inte kommit lika långt i utvecklingsarbetet

6 Grundläggande villkor i tillämpligt branschavtal
Grundläggande sociala bestämmelser rekommenderade och tillåtna enligt 1:9 a §,6:13 §, LOU och 1:9, 6:14 § LUF som Särskilda kontraktsvillkor Alla i samarbetande förbunds som upphandlingsvillkor tillåtna bestämmelser i kollektivavtal kartlagda och förtecknade och införda som bilaga till upphandlingsavtalet Hänvisning sker i upphandlingsavtalet till de utvalda bestämmelserna i gällande kollektivavtal Villkor och avtal

7 Avtalsuppföljning nödvändig del av Vita Jobb
Kommuner ofta bra skriven upphandlingspolicy Men: ”Den svenska avtalskulturen har en tendens att se jobbet som klart i samma stund som avtalet är underskrivet” LOU förutsätter avtalsuppföljning för konkurrensneutralitet Vita jobb tillhandahåller kontroll av sociala villkor och mot svart verksamhet i alla led genom fackliga konsulter

8 Det fackliga kontrollarbetet
Kontrollarbetet sker som kommunens konsult, Sekretessbelagd info kan självfallet inte utnyttjas i det fackliga arbetet Särskiljes därför från vanligt fackligt arbete. Klausuler om tystnadsplikt osv. är straffbelagda som för ordinarie konsult. Överenskommelse om leverantörskontroll kan träffas enligt särskild mall om kontrollarbete (sid 57) Fackets normala uppsökande verksamhet fortgår som vanligt,

9 Sekretess för arbete i Vita jobb
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller om kommunen anlitar en fysisk person som konsult. Konsultavtalet kommer att innehålla info om detta. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden vid kontroll av upphandling om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs 31 kap 16 §

10 Intresse- & Delikatessjäv
Intressejäv, ”kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada” för konsulten Delikatessjäv ”i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet” för konsulten och därmed också för myndigheten. Normalt ingen jävsituation för facklig konsult utom för facklig förtroendeman eftersom det då kan uppstå direkt intressejäv.


Ladda ner ppt "Vita Jobb Ett upphandlingsverktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser