Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandla totalprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandla totalprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Upphandla totalprojekt
Lars Ekberg CIT Energy Management AB

2 Ett förfrågningsunderlag ska innehålla åtminstone
1. krav på leverantören – leverantörens ekonomiska ställning, tekniska- och yrkesmässiga kapacitet 2. kravspecifikation / uppdragsbeskrivning t.ex. tekniska specifikationer 3. utvärderingsgrund – lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utvärderingskriterier 4. kommersiella villkor som ska gälla under avtalsperioden - t.ex. betalnings- och leveransvillkor 5. administrativa bestämmelser för upphandlingen - (t.ex. upphandlingsförfarande, sista anbudsdag och anbudets giltighetstid). En upphandlande enhet får även ställa särskilda krav på hur kontraktet ska fullgöras, sådana krav kan avse t.ex. sociala hänsyn och miljöhänsyn.

3 Steg 1 - Kvalifikation Steg 2 - Utvärdering
Vem vinner ? Steg 1 - Kvalifikation Steg 2 - Utvärdering Erfarenhet, kvalifikationer och resurser för att säkerställa ett gott utförande av projektet Kriterier för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (evt. lägsta pris)

4 LOU 12 kap § 1 En upphandlande myndighet skall anta antingen
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller 2. det anbud som innehåller det lägsta priset.

5 LOU 12 kap § 1 Ekonomiskt mest fördelaktiga enligt
kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet: pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd.

6 LOU 12 kap § 1 Den upphandlande myndigheten skall ange hur kriterierna kommer att viktas

7 Exempel på utvärdering
Kriterier Pris (viktas 0,7) Tekniska fördelar (viktas 0,3) Betygsättning Pris över kr 0 p till p till p under kr 3 p Tekniska fördelar Inga ”börkrav” uppfyllda 0 p Minoritet av ”börkrav” uppf. 1 p Stor del av ”börkrav” uppf. 2 p Alla, eller nästan alla, uppf. 3 p

8 Exempel på utvärdering
Två kvalificerade anbud Anbud A – pris kr, minoritet av ”bör-kraven” uppfyllda Anbud B – Pris kr, stor del av ”bör-kraven” uppfyllda Poäng Anbud A: 0,7 * 3 + 0,3 * 1 = 2,1 + 0,3 = 2,4 Anbud B: 0,7 * 2 + 0,3 * 2 = 1,4 + 0,6 = 2,0 Poäng för pris Poäng för tekniska fördelar Vikt

9 Exempel på utvärdering
Om vi istället viktar pris och teknik lika Poäng Anbud A: 0,5 * 3 + 0,5 * 1 = 1,5 + 0,5 = 2,0 Anbud B: 0,5 * 2 + 0,5 * 2 = 1,0 + 1,0 = 2,0

10 Skärp kvalificeringen
Om vi formulerat (en del av) ”börkraven” som kvalificeringskrav… … och sagt att lägsta pris vinner… … hade endast anbud B gått vidare Anbud B – Pris kr (3% dyrare men vi får större tekniska fördelar)

11 Kriterier för kvalificering
Anbudets form Sociala avgifter och skatter betalda Teknisk förmåga Kompetens Erfarenhet /Referenser Resurser

12 Teknisk förmåga Kompetens och erfarenhet Konsulten skall ha Resurser
Skall styrkas med meritförteckning och referenser som visar att konsulten uppfyller nedan nämnda krav Konsulten skall ha Mångårig erfarenhet av energikartläggningar / energibesiktningar Mångårig erfarenhet av datoriserade energiberäkningar Mångårig erfarenhet av lönsamhetsberäkningar Genomfört minst ett uppdrag motsvarande det efterfrågade Resurser Anbudet skall innehålla en beskrivning av konsultföretaget, den tänkta projektorganisationen samt tillgängliga mät- och beräkningshjälpmedel Anbudet skall innehålla en beskrivning av projektets upplägg och genomförande

13 Kvalifikation Utvärdering
Välj anbud från konsulter med tillräckliga erfarenheter, kvalifikationer och resurser för att säkerställa ett gott utförande av projektet Fastställ det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet Eventuellt lägsta pris

14


Ladda ner ppt "Upphandla totalprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser