Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av stöd till bredband

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av stöd till bredband"— Presentationens avskrift:

1 Upphandling av stöd till bredband
Regelverk för: Upphandling av stöd till bredband

2 Fiberföreningarna skall upphandla/konkurrensutsätta
Gräventreprenör Systemleverans av fiberkoncept inklusive kanalisation, brunnar, boxar etc Driftleverantör som kan stödja vid driftproblem Kommunikationsoperatör som levererar flera olika operatörers tjänster inom Bredband, Telefoni och TV. En besiktningsman bör finnas tillgänglig innan start av grävarbete för diskussion om upplägg och efter färdigbyggt nät. Av leverantör oberoende.

3 Försumbart stöd Under 200 000 euro Över 200 000 euro
Text om försumbart stöd ska användas Alla offentlig finansiering ingår Över euro Sveriges notifiering används Utökade krav Text om försumbart stöd skall INTE användas Kurs (15 oktober 8,7) innebär kr

4 Regelverk vid upphandling/konkurrensutsättning
Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadan inom hela den Europeiska Unionen LOU- lagen om offentlig upphandling

5 Syftet med regelverket
Offentlig upphandling finns till för att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel främja fri rörlighet inom EU undanröja ageranden som begränsar konkurrens underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

6 Grundprinciper i offentlig upphandling ( 5st)
Icke-diskrimineringsprincipen Likabehandlingsprincipen Proportionalitetsprincipen Principen om öppenhet Principen om ömsesidigt erkännande LOU 1 kap § 9

7 Grundprinciper i offentlig upphandling ( 5st)
Icke-diskrimineringsprincipen Leverantörer från hela Eu och hela Sverige osv Annonsera på

8 Grundprinciper i offentlig upphandling ( 5st)
Likabehandlingsprincipen Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar Tydligt med sista anbudsdag Lika tillgång till information Ingen särbehandling Sändlista med vilka som fått underlag så att ev kompletteringar går ut till alla. Annonsering Håller sig till givna förutsättningar vid utvärdering

9 Grundprinciper i offentlig upphandling ( 5st)
Proportionalitetsprincipen Krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas Tänk igenom kraven som ställs så att man för till konkurrens utifrån vilka förutsättningar som ni har i er förening.

10 Grundprinciper i offentlig upphandling ( 5st)
Principen om öppenhet Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet Upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. Beslut tas utifrån ställda krav

11 Grundprinciper i offentlig upphandling ( 5st)
Principen om ömsesidigt erkännande Godkänna intyg från annat Eu-land

12 Genomförande Upphandlingsformulär Krav på leverantörerna och tjänsten
Villkor enligt landsbygdsförordningen(2007:481) Speciella krav Viktning av villkor och krav Krav på leverantörerna och tjänsten Krav på leverantören tidigare erfarenhet av likvärdigt arbete Krav på tjänsten/utförandet Pris Hur stor del är priset värt??? Kvalitet Stöd före och efter leverans? Visas genom att man kan visa referenser på att man gjort just detta och att man har utfört det enligt överenskommelse. Ex 3 referenser från de senaste 2 åren.

13 Genomförande Tidsperiod Pris för slutliga användare
Är det värt att betala lite mer för att få det klart fortare? Klarar vi att hantera detta? Pris för slutliga användare Vilka kringkostnader tillkommer? Övriga kriterier – upp till fiberföreningen Krav på att besiktningsman skall finnas Tredjeparts certifierad Beslut ( till samtliga anbudsgivare) Innehållande Anbudsutvärdering och sammanställning Formellet beslut som ligger till grund för avtalsskrivnings Tack för Anbudet.


Ladda ner ppt "Upphandling av stöd till bredband"

Liknande presentationer


Google-annonser