Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av badanläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av badanläggning"— Presentationens avskrift:

1 Upphandling av badanläggning

2 Tyresö kommun

3 Fakta Tyresö kommun 42 000 innevånare
Hälften bor i småhus, hälften bor i lägenheter Medelålder 37 år 15 km sydost om Stockholm 15 minuter med bil 20 minuter med direktbuss från Gullmarsplan

4 Fakta Förutsättningar
Befintlig badanläggning är byggd 1975 och den sjunker… Stora investeringsbehov i kommunen som ger ökad upplåning Kommunen äger tomt som är planlagd för badanläggning. Tomten säljs till vinnande anbudsgivare. Möjlighet finns enligt detaljplan att kunna docka en evenemangshall till badanläggningen Evenemangshallen är dock inte en del av upphandlingen

5 Vad vill vi uppnå ? Mål Utnyttja marknadens möjligheter och få till stånd en ny badanläggning genom extern finansiering och risktagande Vinnande anbudsgivare skall själv eller tillsammans med andra partners finansiera, bygga, äga, underhålla och till kommunens verksamheter tillhandahålla tillgänglighet till badanläggning och simundervisning som uppgår till X antal timmar per år. För detta erlägger kommunen årligen X kr.

6 Vad vill vi uppnå ? Mål I övriga delar är anbudsgivaren fri att utforma anläggningen på bästa möjliga affärsmässiga sätt. Möjlighet till äganderättsövergång efter avtalstidens slut (25+5)

7 Val av upphandlingsform
LOU Vilken upphandlingsform skall vi använda ? Förhandlad upphandling eller konkurrenspräglad dialog Fördelar och nackdelar Iakttagit de grundläggande principerna i LOU

8 Förfrågningsunderlaget
Dokument och innehåll Beskrivande dokument Bilaga till beskrivande dokument (Grundkrav) Tydliga grundkrav Tydlig utvärderingsmodell

9 Grundkrav Krav enligt bilaga till beskrivande dokument
Huvudbassäng 25 meter Omklädningsrum motsvarande minst dagens kapacitet Tränings- och tävlingskapacitet med tillhörande läktare Undervisningsbassäng Kontorsutrymme för föreningslivet Vattenrening och ventilation enligt gällande myndighetskrav

10 Utvärderingskriterier
Kvalitet och pris – 210 poäng Anläggningens funktionalitet för tjänster till kommunen (30 p) Kvalitet och ändamålsenlighet på tjänster till kommunen (30 p) Extern gestaltning (30 p) Kommersiellt serviceutbud (30 p) Pris (90 p)

11 Tjänster som vi ”betalar” för
Tjänster och kapacitetstillgång Simundervisning Föreningsverksamhet Service för funktionshindrade

12 Processen Processens gång Annons Kvalificering Dialog Anbud
Ev förhandling Utvärdering Tilldelningsbeslut och avtal

13 Varför ? Varför gör vi på detta sätt ?
Vi är inte bra på att bygga simhallar ? Upplåning Affärsrisken - alternativ till att bygga, äga, förvalta och driva Den privata marknaden är bättre än oss på att utforma badanläggningar på ett sätt som är optimalt för att under affärsmässiga former kunna erbjuda och bedriva dylik verksamhet

14 Möjligheter Optimerad anläggning Minimerad risk
Attraktivt för innevånarna Bättre ekonomi än om vi gör detta i egen regi ?

15 Hinder och svårigheter
Tidskrävande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Likabehandling Obeprövad mark

16 Frågor ?


Ladda ner ppt "Upphandling av badanläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser