Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på beslutsprocess gällande programutbud Bilaga 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på beslutsprocess gällande programutbud Bilaga 4."— Presentationens avskrift:

1 Exempel på beslutsprocess gällande programutbud Bilaga 4

2 Bakgrund Programmet har under flera år visat minskat antal sökande. Programmet erbjuds nu på tre av fyra orter inom förbundet. Samtliga inriktningar, (k), (l) och (m) erbjuds på ort A och D. Inriktning (l) erbjuds endast på ort B.

3 Analys förutsättningar Analys av aktuell sökbild åk 1 •Utbildningsort. A: 15 elever, B: 8elever, D: 12 elever. Analys av sökbild över tid och utvecklingstrender •Andelen sökande har minskat med ca 30% över en treårsperiod.

4 Analys förutsättningar Analys av befintlig kompetens: •Kompetensen för samtliga inriktningar finns på ort A och D Analys av kompetensbehov: •Föreligger inte på ort A och D. •Föreligger för inriktning (k) och (m) på ort B

5 Analys förutsättningar Analys av befintliga verksamheter och samarbetsvinster: •Under kommande treårsperiod kommer VUX att erbjuda 1-åriga kurser utifrån beställning från ort B och D, vilka då är möjliga att erbjuda i samv erkan med programmet. ( inriktning (k), (l) och (m) ). •Kursinnehållet är baserat på det lokala näringslivets behov. •Planering och genomförande sker i samverkan med ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.

6 Analys förutsättningar Analys av tillgången till ändamålsenlig utrustning •På ort A har nyinvesteringar gjorts av utrustning för inriktning (m) motsvarande 1,2 miljoner kr. Analys av investeringsbehov Investeringsbehov: •Ort A inriktning (k) •Ort B inriktning (k) och (m)

7 Förslag till beslut Utbildningen föreslås erbjudas inom förbundet enligt följande: •Ort A: Programmet erbjuds med inriktning (l) och (m) •Ort B: Programmet avvecklas. •Ort D: Samtliga inriktningar erbjuds.

8 Effektivitet och kvalitet För att kunna fatta väl grundade beslut måste flera perspektiv säkras Ekonomiskt perspektiv. Är besluten hållbara långsiktigt/kortsiktigt: •Beslutet är hållbart utifrån behovsanalysen de kommande tre åren av ägarkommunernas och näringslivets behov. Kvalitetsperspektiv. Innebär beslutet kvalitet för eleven? •Utbildningen är kvalitetssäkrad enligt TC:s norm. •Ingen ökning av det totala resandet för eleverna. Lokaler, utrustning, kompetens. Kan vi genomföra det planerade beslutet? •Samtliga kriterier är uppfyllda.


Ladda ner ppt "Exempel på beslutsprocess gällande programutbud Bilaga 4."

Liknande presentationer


Google-annonser