Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen Fyrbodals kommunalförbund 3 april 2013 Pär Lönegård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen Fyrbodals kommunalförbund 3 april 2013 Pär Lönegård."— Presentationens avskrift:

1 Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen Fyrbodals kommunalförbund 3 april 2013 Pär Lönegård

2 ”Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt långsiktigt utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. För mig är det här en mycket viktig satsning.” Barn- och äldreminister Maria Larsson

3 Regeringsbeslut 100 miljoner kronor 2013-2015, 2 kursomgångar 30 högskolepoäng, kvartsfart i 4 terminer

4 Målgrupp Enhetschefer och motsvarande inom offentlig och enskilt driven äldreomsorg 5000 personer finns i målgruppen

5 Upplägg Fokus: operativt ledarskap Webbaserad Minst 2 träffar per termin Teori och praktik Tvärdisciplinär

6 Ansökan och kursstart Första ansökningsperiod preliminärt 15/4-24/5 Kursstart månadsskiftet augusti/september Andra ansökningsperiod oktober/november Kursstart januari/februari 2014

7 Ingen kursavgift Kurskostnaden betalas av staten via Socialstyrelsen Eventuella kostnader för litteratur, vikarier och resor står arbetsgivaren för

8 Fyra delkurser 1 – Den nationella värdegrunden för äldre 2 – Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd 3 – Ledarskap, medarbetare och organisation 4 – Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik

9 1. Den nationella värdegrunden för äldre Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Kommunikationens betydelse, etiska teorier och metoder.

10 2. Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd Hur tillämpar vi ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Lagarna som styr äldreomsorgen, nationella styrdokument, kvalitetsregister, omvärldsbevakning och diskrimineringsgrunder.

11 3. Ledarskap, medarbetare och organisation Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap. Ledarstil och ledarfilosofi. Organisationsteorier och organisationsutveckling. Konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

12 4. Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik Hur blir uppföljning och utvärdering metoder för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete? LOU och LOV, driftsformer, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning. Evidensbaserad praktik, förbättringshjulet och verksamhetsuppföljning.

13 Värdegrundsutbildning tillgodoräknas De som slutfört utbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden” kan tillgodoräkna sig denna och behöver därför inte delta i delkurs 1 – Den nationella värdegrunden för äldre.

14 Här ges utbildningen Tre regioner: Region Norr: Umeå Universitet Region Mitt: Ersta Sköndal Högskola Region Syd (i rangordning): 1. Borås Högskola, 2. Göteborgs Universitet, 3. Hälsohögskolan i Jönköping

15 Vad kan utbildningen ge? Kompetenta chefer som kan styra, leda och utveckla verksamheten är en viktig förutsättning för en god äldreomsorg. Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt utveckla kvaliteten för de äldre i er verksamhet. Allt för att den äldreomsorg ni erbjuder ska vara bland de bästa i landet.

16 Vad kan ni göra? Hjälp med att sprida information Uppmuntra era chefer att söka Skapa förutsättningar för dem att deltaga

17 Frågor om utbildningen? Annika Jalap Hermanson annika.jalap-hermanson@socialstyrelsen.se Tel. 075-247 39 78 www.socialstyrelsen.se/ledarskapsutbildning


Ladda ner ppt "Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen Fyrbodals kommunalförbund 3 april 2013 Pär Lönegård."

Liknande presentationer


Google-annonser