Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland

2 Varför samverka?  Färre elever  Fler pendlande elever  Konkurrens från friskolor

3 Varför samverka?  Kommunerna har svårt att hålla ett tillräckligt brett och attraktivt utbildningsutbud på egen hand.  …till rimlig kostnad

4 gymnasiet, vux och yrkesvux  Varje individ ska ha möjlighet till utbildning som leder till högre studier eller direkt till jobb  Behoven av arbetskraft i näringsliv och offentlig sektor ska matchas Här behövs olika utbildningsformer

5 Inriktningsbeslut kommunalförbund  Bollnäs  Söderhamn  Hudiksvall  Nordanstig

6 Varför kommunalförbund?  Helhetsansvar  Långsiktigt stabilt

7 Mål med förbund  Gymnasie- och vuxenutbildning tillgodoser elevernas önskemål  Förstahandsvalen ökar  Färre avhopp

8 Mål med förbund  Höja utbildningsnivån  Öka tillgången till kompetent arbetskraft  Fortsätta och förstärka samverkan mellan Hälsingekommunerna

9 Tidsplan

10 Vad händer nu? Förbundsordning Hur ska politisk ledning, kommunernas inflytande mm gå till? Styrgruppen diskuterar vägvalsfrågor. Förbundets uppgift, & gränsdragning styrgruppen har nu ett förslag till vilka verksamheter som ska ingå i förbundet. Ekonomiska förutsättningar Hur ska kommunerna betala för gymnasie- resp vuxenutbildning? Lokalfrågor, köp av tjänst… Personalfrågor – Vad gäller vid ev verksamhetsövergång? Fack och arbetsgivare informerar medarbetarna

11  Modell för framtagning av utbildningsutbud & kvalité Ett delprojekt jobbar med modell och riktlinjer för förbundet när förbundet ska ta fram utbildningsutbud  Stödsystem – Ett delprojekt arbetar med frågan hur system och drift bäst ska lösas i ett förbund  Vuxenutbildningen – Inventering av verksamheter inom vux i de olika kommunerna, koppling samhällsutveckling. Budgetprocess och/eller kommunvisa beställningar? Vad händer nu?

12 ● Helhetstänk ; en bra verktygslåda för att skapa bästa utbildnings- och lärmöjligheter för elever och studerande i Hälsingland. ● Säkra tänk och arbetssätt från Teknikparkerna, koppling till Högskola/forskning och koppling till näringslivet ● Nyttja teknik, för flexibilitet, att möta elever/studerande där de befinner sig fysiskt och kommunikationsteknologiskt Verksamheter i Hälsinglands Utbildningsförbund Styrgruppen 2014-02-03

13 Styrgruppen föreslår att alla verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildning lyfts in Hälsinglands Utbildningsförbund ungdomsgymnasium, introduktionsprogram, gymnasiesärskola, grundläggande vux, gymnasievux, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskola (undantaget iftac, som är på väg att bolagiseras), uppdragsutbildningar, internutbildningar, arena för högskoleutbildning, arena för forskning Vad gäller stödfunktioner fortsätter diskussionerna.. Verksamheter i Hälsinglands Utbildningsförbund Styrgruppen 2014-02-03


Ladda ner ppt "Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland."

Liknande presentationer


Google-annonser