Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Service Innovationer och upphandling Ett helt nytt sätt att tänka efter före Theresa Hägglund Upphandlingsjurist Norrbottens läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Service Innovationer och upphandling Ett helt nytt sätt att tänka efter före Theresa Hägglund Upphandlingsjurist Norrbottens läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Service Innovationer och upphandling Ett helt nytt sätt att tänka efter före Theresa Hägglund Upphandlingsjurist Norrbottens läns landsting

2 DIVISION Service Varför ska vi upphandla innovationer? Möjliggöra nya lösningar och funktioner Driva och påverka utvecklingen Effektivisera

3 DIVISION Service Möjligheter med att upphandla innovationer? Upphandla lösningar på landstingets problem ökade möjligheter, såväl internt som externt skräddarsy optimerade lösningar utifrån ett behov Kontinuerlig uppdatering av ny teknik och nya funktioner Verktyg för samverkan med näringslivet Långsiktig effektivitet

4 DIVISION Service Hur upphandlar vi idag? Fokuserar på att först se problemet och sedan hitta en lösning för att därefter upphandla lösningen – Bidrar till att vi köper som vi alltid gjort – ”gamla lösningar” – Kortsiktig lösning Köper något som redan finns – Ev test/marknadsundersökning av vad som finns på marknaden – Specificera detaljerade obligatoriska krav i en kravspecifikation – Ev delutvecklingsprojekt – Antar enbart företag som uppfyller alla i förväg bestämda krav – Mycket lite dialog och utveckling i upphandlingsfas

5 DIVISION Service Innovationsvänlig/främjande upphandling Tillåter nya metoder/nya funktioner Tillvaratar leverantörens idéer om förnyelse – ej drivande – funktionsupphandling, – konkurrenspräglad dialog, – förhandlad upphandling, – alternativa anbud eller sidoanbud, – kombinatorisk upphandling, och – OPS (PPP) – offentlig privat samverkan.

6 DIVISION Service Innovationsupphandling? ” upphandling av i förväg okända lösningar på ett definierat problem eller behov för vilka det ibland ännu inte har etablerats någon marknad”

7 DIVISION Service Forskning och utvecklingstjänster (FoU) - undantaget Behöver ej göra en offentlig upphandling enligt LOU – resultatet ska kunna tillkomma även annan än den upphandlande myndigheten eller – tjänsten betalas även av annan än den upphandlande myndigheten Begränsning pga stadsstödsregelerna – om FoU upphandlas i konkurrens är det möjligt att skapa former där offentlig sektor aktivt kan söka innovationer, inom ramen för statsstödsreglerna förkommersiell upphandling - en myndighet kan inom ramen för uppdraget finansiera utvecklingen av en produkt fram till kommersialisering

8 DIVISION Service Framtidens sjukvård Behov av lösningar som inte finns – upprätthålla en högkvalitativ vård till alla länets invånare till en rimlig kostnad Vet vi hur den ska se ut? – Om ja – ej behov av innovationer =”vanlig” upphandling alt innovationsvänliga upphandlingar – Om nej – öppna upp för alla möjligheter Konkurrenspräglad dialog, funktionsupphandling mm eller Innovationsupphandling

9 DIVISION Service Hur jobbar Norrbottens läns landsting med innovationer och upphandling? 1.Evalueringsråd – Ideer från personal inom vården – Nya ideer paketeras och vid behov kan upphandling ske – Ger innovationsvänlig upphandling 2.Kontakt från företag – Information om nya varor/tjänster till verksamhet och upphandling – Kommande upphandlingar kan anpassas för att möjliggöra anbud – Ger innovationsvänlig upphandling

10 DIVISION Service Forts. 3.Behov från verksamheten – från utveckling alt förbättringsprojekt/avvikelserapportering – Möte med upphandling och slussen – Initial bedömning – Förstudieansökan till Vinnova – Genomförande av förstudie – Idéskisser från företag – Begränsa antalet aktuella företag – prototyper – Testverksamhet och färdiga nya lösningar från två företag – Val av lösning→förfrågningsunderlag – ”Vanlig” upphandling av ny lösning – Att beakta är det långa tidsperspektivet

11 DIVISION Service Utvecklingspotential Distansöverbyggande teknik – Effektivisera diagnos och behandlingsstart – Ökad tillgänglighet – Ökad patientsäkerhet – Öka kostnadseffektiviteten Nyttja begränsade personalresurser på ett mer effektivt sätt Helhetslösningar Nya metoder Förbättrade funktioner

12 DIVISION Service

13 DIVISION Service Delning av risker och fördelar på marknadsvillkor. Stegvis konkurrensinriktad utveckling. Åtskillnad av FoU-fasen från kommersiellt införande av slutprodukter. http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/09/90/08ef1a0a.pdf


Ladda ner ppt "DIVISION Service Innovationer och upphandling Ett helt nytt sätt att tänka efter före Theresa Hägglund Upphandlingsjurist Norrbottens läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser