Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredningens förslag i korthet: Planeringssystemet: Stark koppling till den statliga budgetprocessen och de statliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredningens förslag i korthet: Planeringssystemet: Stark koppling till den statliga budgetprocessen och de statliga."— Presentationens avskrift:

1 Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredningens förslag i korthet: Planeringssystemet: Stark koppling till den statliga budgetprocessen och de statliga budgetinstrumenten Ett breddat och fördjupat inflytande från riksdagen Snabbare genomslag av varje ny regerings politik Tydliggöra rollfördelningen inom staten Minskar möjligheter till inflytande från regionala företrädare i processen

2 Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredningens förslag i korthet: Medfinansiering: Tydlig rollfördelning inom staten mellan riksdag, regering och myndighet En stark koppling till ordinarie budgetpolitiska instrument för att hantera utgifter och åtaganden på lång och kort sikt – statens roll förstärks Tydlighet i aktörernas mandat

3 Medfinansiering av transportinfrastruktur Förslag till yttrande Större del av medlen för att utveckla transportinfrastruktursystemet bör fördelas regionalt Större regionalt inflytande stärker samverkan mellan kommuner, landsting/regioner och Trafikverket Nationella planen bör fokusera på större objekt – medfinansieringsavtal och avsiktsförklaringar kan slutas regionalt utan att påverka regionens anslag Kopplingen mellan den ekonomiska infrastrukturplaneringen och kommunernas fysiska planering bör utvecklas ytterligare Där kommuner/regioner går in med medfinansiering måste statliga och kommunala/regionala intressen gripa in i varandra – kommunala/regionala medel får inte ersätta statliga Kringinvesteringar som anslutningsvägar, resecentrum mm. bör räknas som medfinansiering Viktigt att nå en gemensam syn på vad som avses med medfinansiering Bättre modell för beräkning av samhällsnyttor – ej tillräckligt utvecklat i utredningen


Ladda ner ppt "Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredningens förslag i korthet: Planeringssystemet: Stark koppling till den statliga budgetprocessen och de statliga."

Liknande presentationer


Google-annonser