Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karl-Johan Bodell Kollektivtrafikupphandling ”Kalmar län 2008, 2017” Regionförbundet i Kalmar Län Kalmar den 29 april 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karl-Johan Bodell Kollektivtrafikupphandling ”Kalmar län 2008, 2017” Regionförbundet i Kalmar Län Kalmar den 29 april 2009."— Presentationens avskrift:

1 Karl-Johan Bodell Kollektivtrafikupphandling ”Kalmar län 2008, 2017” Regionförbundet i Kalmar Län Kalmar den 29 april 2009

2 Karl-Johan Bodell Trafikupphandling 2008 - arbetsformer inför 2017 upphandling  Ägarnas målsättningar  Vad får det kosta?  Kostar det?  Alternativ för att uppnå fossilbränslefri kollektivtrafik

3 Karl-Johan Bodell  Utökat antal turer i tågtrafiken, förtätning timmestrafik  Hitta stråken i länet, vilket är nästa stråk osv.  Snabba upp trafiken på stråken, vad ska gälla längs stråk  Matartrafik till stråken  Styv tidtabell  Utveckla stråken efter hand  Linjelägg skolskjutstrafiken, Idag 4 kommuner tillkommer gör: Nybro, Emmaboda, Borgholm, 4- utredningskommuner Beställning

4 Karl-Johan Bodell Upphandlingen 2008 Krav i upphandlingar -  Trepunktsbälten  Alkolås  Funktionsanpassning, låggolv eller lift i fordonen  Miljöanpassning av samtliga fordon

5 Karl-Johan Bodell Utvärdering Samtliga upphandlingar utvärderas efter två kriterier - Pris - Miljöval Kvaliteten värderas ej, risk för subjektiv bedömning. Höga skall och måste krav i anbudsunderlaget som följs upp, med vitesförläggande vid brister.

6 Karl-Johan Bodell Vad får miljöanpassningen kosta ? 14%1,201,000,800,600,400,20 11%1,201,000,800,600,400,20 8%1,201,000,800,600,400,20 5%1,201,000,800,600,400,20 3%1,201,000,800,600,400,20 Biogas Etanol/EEV Etanol RME/FT Euro 5

7 Karl-Johan Bodell Miljö som utvärderingskriterie Biogas 5 poäng Etanol/EEV4 poäng Etanol3 poäng RME2 poäng Euro 5/EEV2 poäng Euro 51 poäng Krav för giltigt anbud, Euro 4

8 Karl-Johan Bodell Miljöutfall vid avtalstecknande Miljödiesel används i 47% av trafiken RME används i 42% av trafiken Biogas används i 11% av trafiken Samtliga fordon som drivs med miljödiesel kommer att ha reningsutrustning av det allra senaste typ, Euro 5 / EEV

9 Karl-Johan Bodell Procentuell förändring i utsläpp och rening efter upphandlingen Koloxid Kolväten Kväveoxid Partiklar

10 Karl-Johan Bodell Upphandling 2008, koldioxidutsläpp - 43% + 8%

11 Karl-Johan Bodell Framgångskriterie  Lång avtalstid 6 + 3 år  Förhandlad upphandling  Höga miljökrav

12 Karl-Johan Bodell Miljöavtal SVENSKKOLLEKTIVTRAFIK – Kalmar Läns Trafik AB Kalmar läns Trafik undertecknade den 14 augusti 2008, avsiktsförklaring enligt SVENSKKOLLEKTIVTRAFIKs vision. Målsättning:  Ökat kollektivt resande med 40% till 2020.  Minskad användning av fossila bränslen med 50% till 2010 och 100% 2020.

13 Karl-Johan Bodell Dagordning 13-14 maj 2008

14 Karl-Johan Bodell 2009 års ”Luftvärnare” Genom upphandlingarna som genomförts har utsläpp av fossil koldioxid minskat med över 40%. Därför har KLT utsetts till 2009 års luftvärnare.


Ladda ner ppt "Karl-Johan Bodell Kollektivtrafikupphandling ”Kalmar län 2008, 2017” Regionförbundet i Kalmar Län Kalmar den 29 april 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser