Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvarnholmsförbindelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvarnholmsförbindelsen"— Presentationens avskrift:

1 Kvarnholmsförbindelsen
Konkurrenspräglad dialog

2 Konkurrenspräglad dialog
Vad är konkurrenspräglad dialog? Ett förfarande som varje entreprenör kan få begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i detta förfarande. En upphandlingsform för särskilt komplicerade kontrakt. Ett flexibelt och innovativt sätt att ta vara på marknadens kunskaper, utvecklingsarbete, erfarenhet och innovationer. Förfarandet kan användas när myndigheten vet vilket resultat som ska uppnås men inte vilka möjligheter som finns för att uppnå ett optimalt resultat.

3 Konkurrenspräglad dialog
Upphandlingsobjektet konkretiseras succesivt under upphandlingsprocessen. Vissa grundläggande och nödvändiga krav ska vara uppfyllda. Dialogen ska leda till olika alternativa lösningar. Modellen bygger på att dialogen är öppen och initiativet att föreslå lösningar läggs på deltagande entreprenörer.

4 Konkurrenspräglad dialog
Tilldelningsgrund vid konkurrenspräglad dialog är att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall antagas. Tilldelningskriterierna kommer att anges vid i annonsen inför upphandlingen.

5 Konkurrenspräglad dialog
Dialogen får omfatta alla aspekter av det kommande kontraktet; Teknik Ekonomi Juridik Får dock inte innehålla väsentliga ändringar i de ursprungliga förutsättningarna.

6 Konkurrenspräglad dialog
Dialogen förs individuellt mellan den upphandlande myndigheten och varje enskild entreprenör. Gäller endast den aktuelle entreprenörens förslag. Dialogen är inte förpliktande dock de grundläggande anbuden som är föremål för dialogen.

7 Konkurrenspräglad dialog
Lagen reglerar inte hur dialogen ska gå till. Den ska vara ändamålsenlig. Information till deltagarna ska ske på ett likabehandlande sätt. Sekretess gäller. Möten och beslut ska dokumenteras. Dialogen ska genomföras på ett strukturerat och metodiskt sätt.

8 Konkurrenspräglad dialog
Innan dialogen startar ska ett grundanbud ha lämnats som är bindande för entreprenören. Ska baseras på den grundläggande information som lämnats i förfrågningsunderlaget. Skriftliga förslag på lösning ska lämnas inför varje dialogetapp. Dialogen kan leda till att vissa lösningar utesluts och därmed också att den som presenterat en sådan lösning inte längre är kvar i dialogen.

9 Konkurrenspräglad dialog
Dialogen fortsätter till dess det finns en eller flera acceptabla lösningar. Preliminära anbud. Detta ligger sedan till grund för det slutliga och bindande anbudet

10 Konkurrenspräglad dialog
Några fortsatta förhandlingar får ej ske efter att ett slutligt anbud lämnats. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas.


Ladda ner ppt "Kvarnholmsförbindelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser