Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av projektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av projektet"— Presentationens avskrift:

1 En presentation av projektet

2 Skolutveckling – en investering! bakgrund
ÖLA 2000 genomfördes stora förändringar i regelverket Motivet att undanröja hindren för ett mer flexibelt arbetssätt för att förbättra för eleverna Reglerad arbetstid = timmar / 194 dagar 1 januari – 00 försvann usk:en definitivt ur avtalstexten Intensivt utvecklingsarbete under avtalsperioden

3 Vad hände? Stor del av utvecklingsarbetet kom att handla om ”läreriet” mindre om elevernas behov Vi sitter kvar i ”usk-debatten” Frågan om vad reglerad arbetstid skall innehålla pågår fortfarande Oavsett nya ÖLA 00 så finns ”det gamla” kvar mentalt trots att vi inte har något kvar i texterna En motpart som ”glider” på vad ÖK innebär

4 Förhandlingen kom att präglas av en diskussion kring
Ökad måluppfyllelse Arbetstid och arbetsorganisation Lärarnas arbetssituation

5 Skolutveckling – en investering! syfte
Implementera tankarna och syftet med ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd Ge kommunerna stöd i deras fortsatta skolutvecklingsarbete – för att därmed öka möjligheterna till förbättrad måluppfyllelse Förbättra förtroendet mellan lärare och skolans ansvariga i syfta att underlätta en bättre måluppfyllelse Lägga en god grund för nästkommande avtalsrörelse

6 Hur? Vilka är möjligheter? – vilka är hindren?
Vad innebar avregleringen? Nyckelpersoner – visionsbärarna Genom länsförbunden och eget utvecklingsarbete

7 Skolutveckling – en investering! mål
Att under 2002 träffa alla förvaltningschefer/ skolchefer Om möjligt träffa, för skolan, ansvariga förtroendevalda Därefter kontinuerligt under avtalsperioden träffa förvaltningschefer m.fl. Genomföra Temadagar vår och höst varje år Tillsammans med Samverkansrådet följa frågan ”lärares arbetsbelastning”

8 Skolutveckling – en investering! mål (forts)
Bedriva ett utvecklingsarbete tillsammans med företrädare för verksamheten inom: Lärares arbetssituation, särskilt uppmärksamma gymnasieskolans problematik Alternativa arbetstidsmodeller för lärare, måste det alltid se likadant ut? För att ytterligare implementera Bilagan M ska bl.a: Idé/debatt-skrift om lärares arbetstider Olika exempel läggs ut på vår hemsida Ta fram ett stöd för förvaltningscheferna vad gäller utbildning av skolledaren i denna fråga

9 Skolutveckling – en investering! information
En presentationsbroschyr av projektet är upptryckt En särskild logga finns framtagen Använda hemsidan för information Alla delprojekt ska dokumenteras och spridas


Ladda ner ppt "En presentation av projektet"

Liknande presentationer


Google-annonser