Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.byggetik.se Etiska Rådet – On Tour – Underprissättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.byggetik.se Etiska Rådet – On Tour – Underprissättning."— Presentationens avskrift:

1 www.byggetik.se Etiska Rådet – On Tour – Underprissättning

2 www.byggetik.se Workshop Etik – stöd eller hinder för goda affärer?

3 www.byggetik.se Utöver en bra diskussion och ökad medvetenhet hos deltagare: • Bra exempel på hur man kan jobba för ökad etik och moral • Fler illustrationer av tveksamt beteende • Konkreta lösningar på de frågeställningar som diskuteras Målet med work shop etik?

4 www.byggetik.se Etiska Rådets prioriterade frågor 2013 Vad? • Underprissättning • Upphandling och konkurrens Hur? • Seminarier, föreläsningar, paneldebatter, artiklar etc. • Förebyggande och rådgivande verksamhet

5 www.byggetik.se • Kommunala upphandlingar/LOU • Bolag som tillåts överfakturera som en följd av för låga timarvoden/priser • Offentlig upphandling • Kommunala tjänstemän styr val av entreprenör med sidoinformation om priser och kommande tillägg, vilket sätter konkurrensen ur spel. Exempel på tveksamt/förkastligt beteende - underprissättning

6 www.byggetik.se Frågeställningar - Grupparbeten Underprissättning • Vilka faktorer driver underprissättning? • Vilket regelverk finns eller borde finnas? • Vilket ansvar har byggsektors olika aktörer? • Vad kan kunder och beställare förbättra? • Vad kan leverantörer och entreprenörer förbättra? • Vilka rutiner kan vi införa för att förhindra underprissättning?

7 www.byggetik.se Underprissättning Bakomliggande faktorer kan vara: • Kompensation genom överdebitering • Kompensation genom sidoinformation och tilläggsarbeten som sätter konkurrensen ur spel • Spekulation i framtida material- och entreprenadpriser • Ta marknadsandelar

8 www.byggetik.se Problemställning: Upphandling med lägsta pris ökar risken för underprissättning men minskar risken för överklagande Överklagande kostar inget och överklagande intressent tar därför inga risker Beställaren har ett stort ansvar i hur förfrågningsunderlag utformas och upphandlingar genomförs. Rätt kompetens måste säkerställas.

9 www.byggetik.se Slutsatser Viktigt är att leverantörer, konsulter och entreprenörer som enskilda företag tar ställning till hur man arbetar för att förhindra underprissättning och agerar när underprissättning förekommer. Också viktigt att beställare samt bransch- och arbetsgivarorganisationer aktivt agerar mot de som systematiskt missbrukar underprissättning på etiskt förkastliga eller tvivelaktigt sätt. (Se Kammarrätts- domen i Göteborg) Etiska rådet är en instans som kan användas för att belysa och pröva vad som är etiskt riktigt.

10 www.byggetik.se


Ladda ner ppt "Www.byggetik.se Etiska Rådet – On Tour – Underprissättning."

Liknande presentationer


Google-annonser