Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sara Elfving sara.elfving@boverket.se Uppföljning 2012 Sara Elfving sara.elfving@boverket.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sara Elfving sara.elfving@boverket.se Uppföljning 2012 Sara Elfving sara.elfving@boverket.se."— Presentationens avskrift:

1 Sara Elfving sara.elfving@boverket.se
Uppföljning 2012 Sara Elfving

2 Uppföljning av byggreglerna
Information, utkast och diskussion System för uppföljning av byggreglerna Återkommande uppgift Olika fokus olika år Uppstart 2012 Den här punkten är för information, där vi visar ett utkast som vi gärna vill ha era synpunkter på. Är vi på rätt spår, finns det något annat vi bör titta på, vad bör vi inte missa? Vi har saknat ett systematiskt sätt att följa upp byggreglerna. I stället för punktinsatser hoppas vi nu kunna skapa ett system så att vi kan göra en uppföljning varje år, då med olika fokus. Under 2012 har det avsatts en del resurser för denna uppgift. Vi började med att ställa en öppen fråga – vad kan ni tänka er följa upp i år, vad behöver vi veta? Och var ska vi leta fram uppgifter för att följa upp just det? Fokus inte på hela BBR utan korta frågeställningar. Sedan klustrade vi förslagen utifrån datakällorna, och identifierade fyra spår att arbeta vidare med:

3 Fyra spår Information på hemmaplan, i Boverkets energideklarationsregister Information från kommunerna, genom enkäter och/eller intervjuer Praktiska inspektioner med hjälp av konsult Se hur byggreglerna används i småhusindustrin Vi klustrade förslagen under de tre första punkterna Enklast är ju att leta på hemmaplan, i våra egna register Kommunernas byggnadsnämnder, vilken information sitter de på? En del saker måste man inspektera i verkligheten, där får vi ta hjälp Sen vände vi på steken och tänkte att i stället för att följa upp regel för regel så skulle vi kunna titta på en kategori byggnader och se hur byggreglerna tillämpas i praktiken.

4 1. Boverkets register för energideklarationer
6:23 Radon i inomhusluften Mäts radon i nya byggnader? 9:2, 9:3 Specifik energianvändning Stämmer energianvändningen i den färdiga byggnaden med den beräknade? 6:23 Radon i inomhusluften Mäts radon i nya byggnader? 9:2, 9:3 Specifik energianvändning Stämmer energianvändningen i den färdiga byggnaden med den beräknade?

5 2. Information från kommuner via enkäter och/eller intervjuer
3:224 Bostäder för en grupp boende Används de gemensamma utrymmena som tänkt? 3:226 Boendeformer för studerande och ungdomar Har det ändrade avskiljbarhetskravet utnyttjats? 6:626 Legionella Finns i kontrollplan uppgift om dokumenterad riskvärdering? Finns det dokumenterade riskvärderingar? 3:224 Bostäder för en grupp boende Används de gemensamma utrymmena som tänkt? 3:226 Boendeformer för studerande och ungdomar Har det ändrade avskiljbarhetskravet utnyttjats? 6:626 Legionella Finns i kontrollplan uppgift om dokumenterad riskvärdering? Finns det dokumenterade riskvärderingar?

6 3. Anlita konsult för inspektioner i verkligheten
3:143 Dörröppningsautomatik (där krav finns) Finns dörröppningsautomatik på denna typ av dörrar? 3:145 Tillgängliga och användbara podier och scener i samlingslokaler Är scener och podier byggda efter 2008 tillgängliga? 5:354 Dörrstängare (där krav finns) Fungerar dörrstängare, har de satts ur funktion och i så fall hur? 5:356 Verksamhetsklass 5B Finns det larm och fungerar det? 3:143 Dörröppningsautomatik på dörrar som ska vara tillgängliga, har stängare eller är tunga Finns dörröppningsautomatik på denna typ av dörrar? 3:145 Tillgängliga och användbara podier och scener i samlingslokaler Är scener och podier byggda efter 2008 tillgängliga? 5:354 Dörrstängare (där krav finns) Fungerar dörrstängare, har de satts ur funktion och i så fall hur? 5:356 Verksamhetsklass 5B Finns det larm och fungerar det? (samarbete med MSB)

7 4. Se hur byggreglerna används i småhusindustrin
Förslag att följa upp ett antal frågor i ett urval av typhus. Obs att detta inte är en marknadskontroll för att kontrollera tillverkarna, vi vill se hur våra regler används och tolkas.

8 Vad gör Boverket nu? Synpunkter från Byggrådet
Projektbeskrivning och bemanning Uppstart efter påsk Avrapportering inför planering 2013 Vad gör vi med detta? Synpunkter från Byggrådet kompletterar det vi tagit fram. Sedan ska vi sätta en tydlig projektbeskrivning och bemanna projektet. Planen är att vi ska rapportera ungefär i oktober. Vi vill ha underlag från detta projekt inför verksamhetsplaneringen för 2013, för att sätta av resurser för uppföljningen då. Kommer man så småningom på fler saker som behöver följas upp så kan de åka in i nästa års uppföljning.


Ladda ner ppt "Sara Elfving sara.elfving@boverket.se Uppföljning 2012 Sara Elfving sara.elfving@boverket.se."

Liknande presentationer


Google-annonser