Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarutveckling över gränserna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarutveckling över gränserna"— Presentationens avskrift:

1 Ledarutveckling över gränserna
Case 1 – 3 oktober 2013 Eva Carlström, Vetlanda kommun Annelie Franzén, Aneby kommun Ola Gustafsson, Hultsfreds kommun Elin Nellmo, Sävsjö kommun

2 Case Hur upplever vikarier i Eksjö kommun att det är att tillhöra bemanningsenheten? Mål med case Förslag på vad Eksjö kommun kan göra bättre ur ett vikarieperspektiv.

3 Urval Spridning Intervju med 9 personer 13 frågor
Metod Urval Spridning Intervju med 9 personer 13 frågor

4 Intervjufrågor 1. Hur upplever du att det är att tillhöra bemanningsenheten jämfört med innan den fanns? 2. Vilka var fördelarna med tidigare system? 3. Vilka är fördelarna med att tillhöra bemanningsenheten? 4. Vilka var nackdelarna med tidigare system? 5. Vilka är nackdelarna med att tillhöra bemanningsenheten? 6. Hur blir du bemött när du kommer ut till arbetsstället?

5 7. Vad får du för introduktion när du kommer till nya arbetsställen. 8
7. Vad får du för introduktion när du kommer till nya arbetsställen? 8. Var upplever du att du har din tillhörighet? 9. Hur upplever du att det fungerar rent praktiskt när du blir bokad på ett arbetspass? 10. Tycker du att du får jobba så många timmar som du vill? 11. Hur upplever du att ordinarie personal ser på bemanningsenheten? 12. Vad har du för förslag till förbättringar? 13. Skulle du kunna rekommendera någon du känner att söka jobb på bemanningsenheten?

6 Fördelar Varierande, omväxlande Frihet att välja när man vill jobba
Får oftast ihop sina timmar Bokning via sms Bra ingång till att få jobb samt slipper söka själv Att kunna ”gå bredvid” Vikarierna behandlas oftast väl i verksamheterna

7 Fördelar Stöd från bemanningschef vid konflikt och oklarheter på arbetsstället ”Resursen” känner tillhörighet till bemanningsenheten Mer fokus på brukarna, eleverna och barnen än på kringuppgifter Problem lyfts på APT där man hittar lösningar. Stark tilltro till konceptet

8 Nackdelar Ofta brister i introduktionen
Får själva söka efter information Oklart med information om sjukanmälning under semestern Dubbelbokning förekommer Många olika vikarier drabbar brukare, elever och barn som behöver kontinuitet

9 Nackdelar Justering av tillgänglig tid vid jobb
Kort inställelsetid pga sena sms och restid Man vet inte var och när man ska jobba Ibland svårt att få ihop sina timmar Oklart i verksamheterna om vad som är resurs och bemanning

10 Nackdelar Svårighet att ställa frågor till verksamheten inför ett arbetspass Kan missa praktiska saker pga av för lite information i sms Verksamheter som ligger långt från centralorten kan bli utan vikarier Timvikarier kan plocka bort tillgängligheten inför en helg

11 Tillhörighet Bemanningsenheten Eksjö kommun Arbetsstället/verksamheten
Ingen

12 Bemötande Ser olika ut beroende på verksamhet, arbetsställe samt anställningsform I enskilda verksamheter förekommer ett oacceptabelt bemötande där personalen undviker vikarien - nedvärderande kroppsspråk och uttryck. I något fall har vikarien utnyttjats till sådant som ordinarie personal inte vill göra.

13 Ordinarie personals upplevelse av bemanningsenheten
Mestadels mycket nöjda inom äldreomsorgen och kosten Missnöje inom skola och barnomsorg Ibland vikariebrist Brist på kontinuitet drabbar brukare, elever och barn Dubbelbokningar förekommer

14 Förbättringsförslag Introduktioner
Mer information i bokningssms med kontaktuppgifter. Möjlighet att bekräfta bokningssms via sms. Kontinuiteten kan förbättras med samma vikarie till ett arbetsställe. Möjlighet att lämna meddelande i systemet om kortare frånvaro under arbetspasset.

15 Förbättringsförslag Bättre framförhållning inför arbetspasset
Ge verksamheterna bättre kunskap om vilken kompetens vikarierna har. Viktigt att vikarier får till sig nödvändig information om brukarna, eleverna och barnen. Viktigt med uppdaterade genomförandeplaner Krav på körkort?

16 Slutsatser Det fungerar väl i äldreomsorgen och numera även inom kosten Brister inom skola och barnomsorg Resurspersonalen trivs mycket bra Behov av introduktion både i bemanningsenheten och i verksamheterna

17 Slutsatser Kartläggning av verksamheterna
Uppföljningssamtal efter en viss tids anställning Information om att verksamheterna kan önska en viss vikarie Information till verksamheterna om organisation och kompetens

18 Reflektion Ger urvalet en korrekt bild av helheten?
En tidsmässigt bra metod Förslag på vidare studier Fråga ordinarie personal i verksamheterna, främst inom skola och barnomsorg Fråga på sikt fler timvikarier

19 Reflektion Hur möter bemanningen verksamheternas behov?
Hur jobbar kommunen med att utveckla bemanningsenheten? Systemutveckling Rutiner Avvikelserapportering Informationsspridning


Ladda ner ppt "Ledarutveckling över gränserna"

Liknande presentationer


Google-annonser