Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation

2 Kommunikation Vad är kommunikation? Varför kommunicerar vi?
Vad skulle hända utan kommunikation? 10% är ord 20% är tonfall, betoning och ljud 70% är kroppsspråk Kroppsligkommunikation Allmänt 10% är ord 20% är tonfall, betoning och ljud 70% är kroppspråk

3 Kommunikation Kan man läsa tankar? Allmänt 10% är ord
20% är tonfall, betoning och ljud 70% är kroppspråk

4 Kommunikation Hur påverkar jag personer? Allmänt 10% är ord
20% är tonfall, betoning och ljud 70% är kroppspråk

5 Kommunikation Mänskliga faktorn som en stor anledning till bristerna i kommunikationsprocessen. Anpassa er kommunikation till er målgrupp, tänk på vilka förkunskaper och fattningsförmåga dem besitter. Hur skall du förpacka budskapet(paketet)? Exempel

6 Kommunikation Felande kommunikation Man hör vad man vill höra
Tänker på något annat Svårigheter i att formulera tankarna till ord Blandar in känslor Detta är Ej aktivtlysnande På vilka sätt det kan gå fel i en kommunikation: Ej aktivtlyssnande Att man hör vad man vill höra, inte vad som sägs Att den andra tänker på något annat Svårigheter i att formulera tankarna till ord Blandar in känslor Aktivt lyssnande Sänd budskap som inte är förenade med alltför många känslor. (tänk på TV reklam som ofta spelar på dina känslor – du skall fatta beslut om inköp av just denna produkten därför att den inte bara är bra – utan den ger också bra känslor) När du vill kommunicera med känsla – tala om det för den andre att det är känslor med! Fråga om den andre har förstått. Tänk inte medan du lyssnar, eller se åtminstone till att du följer med både dina tankar och den som pratar! Visa att du lyssnar för den andre. Svara först på vad den andre sade, sedan kan du ge din egen bild av hur man kan se på det han sade. Be om förtydligande om du inte har förstått!

7 Kommunikation Framgångsfaktorer i kommunikation
Budskap med inte alltför mycket känslor Om i så fall du skall kommunicera en känsla va tydlig med att berätta det då. Fråga om den andre förstått Tänk inte på annat medans du lyssnar Visa att du lyssnar Be om förtydligande om du ej förstått På vilka sätt det kan gå fel i en kommunikation: Ej aktivtlyssnande Att man hör vad man vill höra, inte vad som sägs Att den andra tänker på något annat Svårigheter i att formulera tankarna till ord Blandar in känslor Aktivt lyssnande Sänd budskap som inte är förenade med alltför många känslor. (tänk på TV reklam som ofta spelar på dina känslor – du skall fatta beslut om inköp av just denna produkten därför att den inte bara är bra – utan den ger också bra känslor) När du vill kommunicera med känsla – tala om det för den andre att det är känslor med! Fråga om den andre har förstått. Tänk inte medan du lyssnar, eller se åtminstone till att du följer med både dina tankar och den som pratar! Visa att du lyssnar för den andre. Svara först på vad den andre sade, sedan kan du ge din egen bild av hur man kan se på det han sade. Be om förtydligande om du inte har förstått! Lyssna inte bara med örat utan med känslan Svara upp mot den andres behov av att leva ut en känsla eller få den besvarad När känslorna har fått sitt kan man gå över till en verklighetsförankring Om du kan hantera din kommunikation i olika sammanhang bättre så blir du mer och mer uppskattad som kommunikatör, och får ett större och större nätverk. Du blir också mer socialt kompetent för den sociala kompetensen är en fråga om att förstå den andre, och verkligen acceptera hans syn på livet också!

8 Kommunikation Hur påverkar jag personer?
På vilka sätt det kan gå fel i en kommunikation: Ej aktivtlyssnande Att man hör vad man vill höra, inte vad som sägs Att den andra tänker på något annat Svårigheter i att formulera tankarna till ord Blandar in känslor Aktivt lyssnande Sänd budskap som inte är förenade med alltför många känslor. (tänk på TV reklam som ofta spelar på dina känslor – du skall fatta beslut om inköp av just denna produkten därför att den inte bara är bra – utan den ger också bra känslor) När du vill kommunicera med känsla – tala om det för den andre att det är känslor med! Fråga om den andre har förstått. Tänk inte medan du lyssnar, eller se åtminstone till att du följer med både dina tankar och den som pratar! Visa att du lyssnar för den andre. Svara först på vad den andre sade, sedan kan du ge din egen bild av hur man kan se på det han sade. Be om förtydligande om du inte har förstått! Lyssna inte bara med örat utan med känslan Svara upp mot den andres behov av att leva ut en känsla eller få den besvarad När känslorna har fått sitt kan man gå över till en verklighetsförankring Om du kan hantera din kommunikation i olika sammanhang bättre så blir du mer och mer uppskattad som kommunikatör, och får ett större och större nätverk. Du blir också mer socialt kompetent för den sociala kompetensen är en fråga om att förstå den andre, och verkligen acceptera hans syn på livet också!

9 Kommunikation Övning i kroppspråks tolkning Allmänt
Be några i gruppen att sätta sig på en stol framme så att alla kan se och sen är det upp till publiken att säga vad som de känner med hans/hennes kroppsspråk. Öppen – Stängd Säker – Osäker Låg och hög Status

10 Giraff och Schakal(Varg) språk
Två olika sätt att kommunicera på.

11 Giraff och varg språk

12 Schakal (Varg)språk Schakalen: Symboliserar en aggressiv kommunikation
Ställer krav, hotar och kritiserar Delar ofta ut order Tycker att den har rätt

13 Giraff språk Giraffen: Har ett helikopterperspektiv
Giraffens långa hals symboliserar känslolivet, våga blotta sina känslor Kommunicera på giraffspråk: Vad jag observerar Vad jag känner inför det jag observerar Vad jag behöver Önskemål

14 Giraff och schakal språk
Vad är fördelarna med att vara giraff eller varg? Kan man välja vilket sätt man kommunicerar på?

15 Personlighetstyper

16 Nyskapningsorientert
Personlighetstyper Lukket Kvalitetsorientert Resultatorientert Relasjonsorientert Nyskapningsorientert Avventende Pågående Åpen

17 BLÅ - Kvalitetsorientert
Organiserad och strukturerad Använd logik Boka gärna tid med personen Förbered dig Lämna skriftligt material Basera dina argument på teorier och logik Låt dem få fundera ett tag

18 RÖD - Resultatorientert
Var rättfram, rak och tydlig i språket Rättfram och affärsmässig Berättar hur det fungerar, när det är klart och vad det kostar Ge dem ett val Flera alternativ Dra inte ut på kommunikationen Omedelbar handling

19 GUL - Nyskapningsorientert
Var spontan, öppen och positiv Se kreativa möjligheter Anpassa dig till samma takt Tycker om att prata Vill brainstorma

20 GRÖN - Relasjonsorientert
Lågmälde och avspända Prata gärna om relationer Var kamratlig Konfrontera inte Lojal och avspänd kommunikation Tycker det är viktigt med teamwork Tillför erfarenheter Ge en bra överblick

21 Förhållningssätt i konflikt

22 Förhållningssätt i konflikt
Samarbeta Kompromissa Kämpa eller tvinga Undvika Anpassa Det finns olika sätt att lösa en konflikt situatian Samarbeta Kompromissa Kämpa eller tvinga Undvika Anpassa

23 Förhållningssätt i konflikt
Sammarbeta Vinna vinna situation Finna alternativ som tillfredställer bådas behov Finna kreativa lösningar på problemet Kompromissa Delvis tillfredställer båda parter Ingen förlorar ingen vinner Söka en mittposition

24 Förhållningssätt i konflikt
Att kämpa eller tvinga Uppnå mål på andras bekostnad Maktorienterat beteende En vinnare en förlorare Att undvika Ignoreras eller undantrycks Undviker varandra, håller tillbaks sina känslor Skjuts upp Tacklas vid ett senare tillfälle Kanske aldrig blir löst och kan dyka upp vid ett senare tillfälle

25 Förhållningssätt i konflikt
Att anpassa Olikheter erkänns inte öppet Tillfredställer den andres behov Ger efter Negligerar sina egna intressen för andras intressen Användbar på kort sikt eller vid tillfälliga lösningar

26 Slutsats Anpassa din kommunikation till den du kommunicerar med
För då kan du undvika konflikter Du kan även skapa bättre relationer Och kanske även ge dig bättre möjligheter för din får igenom dina idéer Vi alla är olika va medvetna om det Vi människor gillar likheter


Ladda ner ppt "Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser