Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VERKSAMHETSPLAN 2007 / 2008. Verksamhetsplan 2007 / 2008 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING •Vision •Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER •Bilsport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VERKSAMHETSPLAN 2007 / 2008. Verksamhetsplan 2007 / 2008 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING •Vision •Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER •Bilsport."— Presentationens avskrift:

1 VERKSAMHETSPLAN 2007 / 2008

2 Verksamhetsplan 2007 / 2008 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING •Vision •Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER •Bilsport Mässan, Älvsjö, 23-25 november, 2007 •Autosport International, Birmingham 12-14 januari, 2008 •Uddeholm Swedish Rally, Karlstad, 7-10 februari, 2008 •Professional MotorSport Expo, Köln, 4-7 november, 2008 •Bilsport Mässan, Älvsjö, 21-23 november, 2008 •Nätverksmöten •Företagsbesök •Databas •Aktiv Styrelse 5.HEMSIDA 6.MEDLEMSVÄRVNING 7.BUDGET

3 1. UPPDRAG / SYFTE Syftet med Swedish Motorsport Industry är att ge den svenska motorsportbranschen ”ett ansikte utåt” samt att vara en samlande kraft, som ska ge branschen en plattform att arbeta ifrån. 2.VERKSAMHETSINRIKTNING •Vision Visionen är att samla samtliga företag inom den motorsportrelaterade industrin, vare sig det gäller produkter, tjänster eller upplevelser. SMI ska fungera som den givna samarbetspartnern i all utveckling inom branschen. •Mål På kort sikt är målsättningen att sprida kännedom om föreningen och på så sätt underlätta arbetet med att värva medlemmar. Dessutom att stödja marknadsföring av föreningens medlemmar samt att etablera kontakter med statliga och regionala aktörer. För perioden fram till 2008-12-31 ska vissa delmål uppnås: –Minst 70 medlemmar –Deltagande vid minst 2 nationella mässor –Deltagande vid minst 2 internationella mässor –Genomförande av minst 4 större nätverksmöten 3.ORGANISATION Den dagliga verksamheten leds av VD, som till sin hjälp har kansliet, som består av en person som arbetar deltid. 4.AKTIVITETER •Bilsport Mässan, Älvsjö, 23-25 november, 2007 Samlingsmonter för föreningens mdlemmar, samt seminarieprogram för presentation av ca 10 medlemsföretag. Utåtriktade aktiviteter mot såväl media som politiker. Ett ypperligt tillfälle att testa konceptet med en SMI-samlingsplats som senare kan appliceras i t.ex. Birmingham eller Köln. •Autosport International, Birmingham 12-14 januari, 2008 Första internationella framträdandet av SMI. 2008 års upplaga blir ett pilotprojekt med begränsad utställningsyta med kvalificerad representation. Arrangemang av medlemsresa kommer också att genomföras. Ett eller flera nätverksmöten med intressanta kontakter från England är inplanerade. •Uddeholm Swedish Rally, Karlstad, 7-10 februari, 2008 Någon typ av utåtriktad aktivitet ska genomföras under det som är Sveriges största återkommande idrottsevenemang, det är givetvis en fantastisk plattform för SMI och dess medlemmar.

4 •Professional MotorSport Expo, Köln, 4-7 november, 2008 Tillfälle att genomföra SMI konceptet för mässdeltagande fullt ut. Önskvärt med deltagande från minst 20 medlemsföretag och stöd från Exportrådet. •Bilsport Mässan, Älvsjö, 21-23 november, 2008 Med mer än ett års erfarenhet bör SMI kunna dominera mässan och vara en bidragande kraft till att locka en mer internationell publik till mässan i Sverige. •Nätverksmöten Nätverksmöten är en enkel men effektiv mötesform, som redan visat sig fungera väl för flera av våra medlemmar. Kan i vissa fall vinna på att ha en smal inriktning och behöver följaktligen inte alltid vända sig till samtliga medlemsföretag. •Företagsbesök Enkelt för enskilda medlemmar att bjuda in övriga medlemmar till presentationer och produktseminarier via inbjudningslistor som administreras av SMI. •Databas Ett av dom viktigaste uppdragen för SMI är att upprätta ett medlemsregister som ger medlemmarna, men också utomstående, möjligheten att snabbt hitta bland produkter och den kompetens som finns hos medlemsföretagen. Som förebild till den planerade databasen utgör Autosport Directory ett utmärkt exempel. •Aktiv Styrelse Det är önskvärt att föreningens Styrelse är involverad i den löpande verksamheten på ett engagerat och kompetent sätt. Aktiviteter för att stärka detta kommer att genomföras. 5.HEMSIDA Elektronisk informationsspridning är ett effektivt och resurssnålt alternativ till trycksaker. SMI ska i hög grad utnyttja hemsidan samt e-post till intern och extern kommunikation. För 2008 är upprättandet av en medlemsdatabas högsta prioritet. 6.MEDLEMSVÄRVNING Medlemskåren är SMI´s viktigaste tillgång. Medlemmarna deltar i SMI aktiviteter både nationellt och internationellt och ger tyngd åt föreningens ställningstaganden och arbete. Det självklara målet är att hela tiden öka medlemsantalet.Varje medlem i föreningen bör aktivt delta i medlemsvärvningen med stöd från föreningens kansli. Ju större föreningen blir desto kraftfullare blir dess agerande.

5 Budget 2007Budget 2008 INTÄKTER Serviceavgift60 000,00244 000,00 Medlemsavgift30 000,0061 000,00 Bidrag från SBF85.000,000,00 Övriga intäkter 0 8.000,00 Intäkter, totalt 175.000,00313.000,00 KOSTNADER Personalkostnader Kanslikostnader-120 000,00-180 000,00 Personalkostnader, totalt-120 000,00-180 000,00 Övriga verksamhetskostnader Resekostnader-15.000,00-20 000,00 Möten, seminarier o representation-17 500,00-30 000,00 Telefon o porto-5 000,00-7 500,00 Kontorsmaterial05 000,00 Kopior, tryckning, annonsering-5 000,00 Hemsida-2.500,00-7 500,00 Databas0,00-48 000,00 Övriga kostnader-10 000,00 Övr.verks.hetskostnader, totalt-55.000,00 - 128 000,00 Kostnader, totalt 175.000,00313.000,00 Budget 2007 / 2008

6 Budget 2007 / 2008 De i verksamhetsplanen angivna aktiviteterna kring mässor etc planeras bli självfinansierade, där kostnaderna skall täckas genom avgifter eller bidrag. Diskussion om eventuella arvoden till VD och Styrelsens ordförande för 2008 kommer att tas upp i styrelsen senare.


Ladda ner ppt "VERKSAMHETSPLAN 2007 / 2008. Verksamhetsplan 2007 / 2008 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING •Vision •Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER •Bilsport."

Liknande presentationer


Google-annonser