Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd."— Presentationens avskrift:

1 Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd

2 Personlig presentation
Anders Wennerberg Jurist och ekonom Arbetat med upphandlingsfrågor sedan 1998 Ordförande i Landstingsnätverket för Upphandling (LfU) i Sverige i 4 år Stabschef Jämtlands läns landsting, bl.a. ansvarig för Införande av valfrihetssystem i Primärvården Omställningsarbetet med bl.a. prioriteirngar av hälso- och sjukvården. Började på Swedish Medtech i april 2010 Presentation av AW TACK – J&J engagemang Legal advisor – Economist Working PP since 1998 Chief of Staff County Council of Jamtland Responsible The Act on System of Choice in the Public Sector – “System of choice” means a procedure where the individual is entitled to choose the supplier to perform the service and with which a contracting authority has approved and concluded a contract. The contracting authority does not need to apply the same system of choice within all areas affected. Mandatory for Primary care! Gives room to many new companies in healthcare. A way to reduce waiting time for patients and increase quality. Responsible Savings program (with lay-offs) and Priorities in healthcare Chaired PP Network for the Healthcare sector in Sweden for 4 years prior to SM Started SM in April this year

3 Swedish Medtech Bildades 1970 Har ca 160 medlemsföretag
Representerar drygt 90 % av marknadsvärdet för medicinteknik i Sverige Tillverkande-, försäljnings och distributionsbolag, små och stora

4 Medtech som marknad Upphandlingsförsäljning absolut majoritet
Offentlig upphandling till ett värde av ca 500 miljarder kronor per år i Sverige. Allt är offentligt. Allt är reglerat. Politiskt styrt på: Primärkommunal nivå, 290 st Landstingskommunal nivå, 20 st (exkl Gotland) Riksnivå Kommunalt självstyrelse Patientföreningar Yrkesföreningar Branschorganisationer Politiska organisationer M.fl.

5 Innovation i upphandling idag?
Svårt att sälja innovativa produkter via upphandling. Stort fokus på skall-krav och lägsta-pris utvärderingar. Allt svårare att i Sverige marknadsföra det produktsegment som professionen är van vid. Hälsoekonomi – stort intresse i mindre grupper, inga praktiska effekter. Högre kostnad utan att vara dyrt… Silobudgetering (bild)

6 Exempel på silobudgetering
Akutavdelningen (Akutens VO) Barnkliniken (Medicin VO) Hemvård utförd av föräldrar (Försäkringskassan) Silver i förband Astrid Lindgrens barnsjukhus Använda silverförband istället för vanliga förband sparar kr per barn. Kortar vårdtid från 11 dygn till 2! Barn med brännskada

7 Vad behövs? Samverkan mellan intressenter i vårdkedjan krävs för att finna bättre lösningar på vårdens och patienternas utmaningar. Innovationer kräver kommunikation. De idéer som föds av vårdens professionella måste kommuniceras med de tillverkande företagen för att kunna bli nya och bättre produkter. För att Sverige ska kunna erbjuda ett attraktivt innovations- och affärsklimat krävs ett långsiktigt förhållningssätt till innovation - Samverkan mellan Vård, Akademi och Industri är nödvändigt.

8 Innovationsvänligare upphandlingar?
Fråga på alternativa anbud Dela upp sortiment i standard- och innovativa produkter med skilda kravspecifikationer. Kortare avtalsperioder på delar av sortimentet Utmana leverantörerna!

9 Innovationsvänligare upphandlingar?
Ny lagstiftning mindre viktigt. Lära av varandra. Prata med leverantörerna; Före en upphandling; hearings Under; frågor & svar, anbudspresentationer Efter; utvärderingsmöte Våga!

10 Kontaktuppgifter Telefon: 08-586 246 00/-09 Epost: anders
Kontaktuppgifter   Telefon: /-09 Epost: Twitter: A_Wennerberg Box Stockholm, Sweden Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33


Ladda ner ppt "Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd."

Liknande presentationer


Google-annonser