Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Luftvårdsförbundet? En ideell förening som bildades 1988 med uppgift att: klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Luftvårdsförbundet? En ideell förening som bildades 1988 med uppgift att: klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Luftvårdsförbundet? En ideell förening som bildades 1988 med uppgift att: klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten medverka vid luftundersökningar som syftar till bedömning av omgivningshygieniska och medicinska effekter redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet inom regionen verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor informera förbundets medlemmar om verksamheten och om andra frågor av intresse för medlemmarna

2 Vad gör Luftvårdsförbundet? Informationsspridning genom hemsida och samordning med övriga aktörer i länet Föreningen ansvarar för regelbundna mätningar av luftföroreningsnedfallet i länet. Mätningarna koncentreras idag till i första hand försurande och gödande luftföroreningar d v s svavel och kväve. Luftvårdsförbundet har som ambition att när resurserna så medger öka fokusering på hälsorelaterad övervakning

3 3. Globala: Klimatgaser, växthuseffekten Utsläpp till luft skapar problem på olika nivåer 1. Lokala: Utsläpp som påverkar människors hälsa. 2. Regionala: Försurning, övergödning

4 Luftvårdsförbundets mätningar är i dagsläget regionala

5 Vad visar nedfallsmätningarna?

6 möjlighet för länet att få en god uppfattning om tillståndet i luften, vilket behövs för att ta fram och få genomslag för åtgärder som kan förbättra miljön Vad ger ett medlemskap i Jönköpings läns Luftvårdsförbund? tyngd åt företagets miljöprofilering direktinformation om de mätprogram av luftföroreningar som bedrivs av förbundet och länsstyrelsen erfarenhetsutbyte och nätverk med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårds/miljöfrågor

7 Kommun med 0 – 15 000 invånare: 7 000 kr Kommun med 15 000 – 25 000 invånare: 10 000 kr Kommun med 25 000 – 50 000 invånare: 13 000 kr Kommun med > 50 000 invånare: 16 000 kr Övriga myndigheter: 13 000 kr Vad kostar det att bli medlem? Två avgiftsklasser för privat verksamhet: Omsättning < 5 miljoner: 3 000 kronor per år Omsättning > 5 miljoner: 6 000 kronor per år I dessa avgifter ligger en medlemsavgift som är på 200 kronor. Resten av avgiften utgör en s.k. verksamhetsavgift som är avdragsgill för företag med luftutsläpp.

8 + Alla kommuner, landsting, Vägverk, Luftfartsverk och länsstyrelsen Vilka är medlemmar? AB EkoflockBecker Acroma KB Burseryds Bruk AB Carlfors BrukCarpenter Sweden AB Loxi Pur AB Husqvarna AB JB:s Färgborttaging AB Metsä Tissue AB MPG Produkter AB Munksjö Hygien AB Nässjö Affärsverk AB Nässjö Tryckeriet AB Peltor AB Skara Stift ca 50 st Gislaved Folie AB LRF Länsförbund Skogsvårdsstyrelsen Södra skogsägarna Trelleborg Building systems Trioplast AB PaperPak Sweden AB Tranås Energi AB Sävsjö Energi AB

9 www.f.lst.se/luftvardsforbundet


Ladda ner ppt "Vad är Luftvårdsförbundet? En ideell förening som bildades 1988 med uppgift att: klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och."

Liknande presentationer


Google-annonser