Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk handel Aktuella frågor Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 7 december 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk handel Aktuella frågor Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 7 december 2004."— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk handel Aktuella frågor Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 7 december 2004

2 Elektronisk handel-aktuellt •Nyheter på standardområdet,särskilt Svefakturan •Nyheter inom lagstiftning och regelverk, särskilt de nya upphandlingsdirektiven •Aktuellt arbete i övrigt för att främja e-handel i offentlig sektor

3 Elektronisk handel Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet arbetar med att främja införandet av e-handel i kommuner och landsting. E-handel, ett sätt att skapa en effektiv inköps- och fakturaprocess för att frigöra personella och ekonomiska resurser till kärnverksamheten

4 Elektronisk handel Tillsammans med Statskontoret rekommenderar Kommunförbundet och Landstingsförbundet en standard för e-handel i offentlig sektor- SFTI (Single Face To Industry) Ett gränsnitt för alla leverantörer-ett gränssnitt för alla köpare

5 Elektronisk handel Upphandlings- processen Avrops- processen Faktura- processen Hittills har SFTI omfattat huvudsakligen processerna avrop t om fakturahantering,men två rapporter finns även för elektronisk offentlig upphandling

6 Elektronisk handel SFTI stödjer -Sc 6.1 Avrop t om fakturahantering (prislista mottagen) -Sc 6.51-6.5.3-alt Avrop t om fakturahantering (avrop på leverantörens webb, avrop via fax el telefon samt val mellan fler leverantörers”varukorg” -Sc 9 Periodiska fakturor -Fulltextfaktura -Nyheten:Svefaktura- enkel elektronisk faktura

7 Aktuella frågor, forts. •Aktuellt standardisering SFTI – Svefakturan, standard för enkel, elektronisk faktura. – Nya versioner av bef. specifikationer p.g.a. nya lagstiftningen. – Vad kommer de nya upphandlingsdirektiven att innebära för SFTI?

8 SFTI Nya versioner av SFTI pga nya lagstiftningen: Prislista, faktura i Sc6 och 9 samt fulltextfakturan

9 Elektronisk handel-nyheter •Nu kompletterar vi SFTI med standard för en enkel e-faktura(Svefakturan) - Syfte: att underlätta att få med små-och medelstora leverantörer. - Stort intresse från marknaden;förutom köparsidan ett 25-tal IT-systemleverantörer med i arbetet samt bankerna. - eFaktura/svefakturan: att användas direkt mellan säljarens affärssystem/ekonomisystem och köparens eller via tredje part - eFaktura: alternativ till skanning,med mervärde och komplement till EDI

10 Bakgrund Leverantörsfakturering i en kommun med cirka 100.000 invånare Antal leverantörer Antal fakturor Ramavtal15060 000 Periodisk fakturering (el, tele,…)10020 000 Övriga fakturor5 00077 000 Totalt5 250157 000 Leverantörer Antal fakturor Det är lättare att bearbeta 150 leverantörer än 5000 stycken

11 Den enkla e-fakturan,Svefakturan - Innehållet i den enkla e-fakturan definierat,liksom teknisk lösning - Påbyggnad av mer innehåll kan bli aktuellt - Just nu planeras spridning/marknadsföringsaktiviteter - Ej enbart e-faktura för offentliga sektorn,även mellan företag - Samverkan med Svenskt Näringsliv mfl - Systemleverantörer och banker beräknar att implementera inom 3-12 månader

12 SFTI Nya upphandlingsdirektiv •Utredning f.n. Betänkande i februari och juni •Elektronisk offentlig upphandling med –ramavtal –elektroniska auktioner –dynamiska inköpssystem

13 SFTI– aktuella frågor •Vad kommer de nya upphandlingsreglerna att innebära för SFTI? •Internationellt arbete: –EU-kommissionen bl.a. IDA –CEN/ISSS –ebXML, UBL

14 Stöd vid införande av e-handel- aktuellt nästa år •Handböcker, e-handel •Informationsmaterial •Stöd vid införandeprojekt •Fokus på effekter och utvärdering •Skrift :Kvalitetssäkring av inköpsprocessen •Utveckling av SFTI-nya tekniker-XML? •Kurser, rådgivning

15 Elektronisk handel •Samverkan med andra branscher viktigt •NEA viktigt forum •SME-frågor bör drivas •Viktigt följa internationellt standardiseringsarbete (Forum f detta i Sverige önskas)

16 TACK ! Välkomna med frågor och synpunkter kerstin.wiss.holmdahl@svekom.se 08-452 79 87, 070-548 96 86 tekniskt.kansli@svekom.se Vår hemsida www.eh.svekom.se


Ladda ner ppt "Elektronisk handel Aktuella frågor Kerstin Wiss Holmdahl Svenska Kommunförbundet 7 december 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser