Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från gymnasiefronten Eva-Lena Arefäll Augusti 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från gymnasiefronten Eva-Lena Arefäll Augusti 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från gymnasiefronten Eva-Lena Arefäll Augusti 2008

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Några frågor som berörs i Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) Yrkesprogram och högskoleförberedande program Behörighetsregler för tillträde till gymnasieskolan Studievägar för obehöriga elever Specialutformade program m.m. Examensansvariga lärare Lärlingsutbildning

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Yrkesprogram Bygg – och anläggningsteknik Djurhållning och naturbruk El- och energiteknik Fordon och transporter Handel och administrativ service Hantverk Hotell och turism Industriell teknik Ledarskap och friskvård Restaurang och livsmedel Vård och omsorg (inga inriktningar) VVS, klimat- och fastighetsteknik Sjöfartsteknik Flygteknik

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Högskoleförberedande program Ekonomi Estetik och humaniora Samhällsvetenskap och media Naturvetenskap Teknik

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Yrkesprogram (inklusive lärlingsutbildning) Godkänt betyg i minst åtta ämnen inklusive svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska Högskoleförberedande program Godkänt betyg i minst tolv ämnen inklusive svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska Särskilt för naturvetenskap och teknik Godkänt i biologi, fysik och kemi Särskilt för övriga högskoleförberedande program Godkänt i geografi, historia, religion och samhällskunskap Behörighetskrav för nationella program

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Obehöriga elever Elever som inte uppnått behörighet men som bedöms kunna uppnå detta inom ett år ska erbjudas ett preparandår inom grundskolans ram Övriga obehöriga elever ska erbjudas ett individuellt alternativ inom gymnasieskolans ram Nyanlända elever ska erbjudas en programintroduktion inom ramen för det individuella alternativet med fokus på bl.a. validering Behöriga elever ska endast i undantagsfall, då det finns särskilda skäl, erbjudas individuellt alternativ

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Specialutformade program m.m. Möjligheten till specialutformade program försvinner Vissa unika utbildningar ska kunna vara riksrekryterande Möjligheten till lokala inriktningar försvinner Möjlighet till regionala inriktningar införs – ska prövas och fastställas av Skolverket och ska omfattas av det s.k. frisöket

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Examensansvariga lärare m.m. Ska finnas på varje skola och ha ansvar för samverkan med t.ex. näringsliv och lärosäten, programmets kvalitet och resultat, verka för nationell likvärdighet m.m. Huvudmännen ska sträva efter att examensansvariga lärare ska vara lektorer, dvs. forskarutbildade.

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Om tidplanen för gymnasiereformen Förbundet bedömer utredningen förslag om genomförande läsåret 2010/11 som orealistiskt… … med tanke på de förberedelser som behövs: - Proposition och riksdagsbeslut (våren 2009?) -Nya nationella styrdokument såsom programmål och kursplaner -Lokal utformning, samverkansavtal m.m. -Information till elever -Kompetensutveckling till lärare m.fl. Förbundet ser därför positivt på regeringens uttalanden om ett genomförande först läsåret 2011/12.

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Förslag till försöksverksamhet ute på remiss just nu Försöket föreslås pågå fem år med start läsåret 2009/10 Avser utbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen – ska innehålla fördjupning och breddning Förutom betyg får förkunskapsprov användas för intagning Riksrekrytering beviljas av Skolverket Både kommunala och fristående huvudmän kan delta Förutsätter att huvudmannen ”har ett etablerat samarbete med en högskola eller ett universitet”

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Gymnasial lärlingsutbildning Försöksverksamhet som startar läsåret 2008/09 Minst hälften av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd, lärlingsråd ska finnas, utbildningskontrakt ska upprättas MSU beviljade ansökningar i april 2008 Samtliga 5000 platser har fyllts Huvudmannen får 25 000 kr per plats och läsår i statsbidrag Om alla platser inte fylls ska huvudmannen avsäga sig dem senast den 15 augusti 2008 – platserna kan inte ”sparas”


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Aktuellt från gymnasiefronten Eva-Lena Arefäll Augusti 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser