Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmsregionens Europadagar, 5 november 2012 Joanna Szyfter ”Den lokala nyttan av deltagande i utformandet av EU:s energipolitik” - Exempel från regionens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmsregionens Europadagar, 5 november 2012 Joanna Szyfter ”Den lokala nyttan av deltagande i utformandet av EU:s energipolitik” - Exempel från regionens."— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsregionens Europadagar, 5 november 2012 Joanna Szyfter ”Den lokala nyttan av deltagande i utformandet av EU:s energipolitik” - Exempel från regionens påverkansarbete av EU:s direktivförslag om energieffektivitet

2 Stockholms Stad Stockholms Läns Landsting Kommunförbundet Stockholms län (KSL) - Regionförbundet Uppsala - Västmanlands kommuner och landsting - Regionförbundet Sörmland - Region Gotland - Mälardalsrådet Bryssel Stockholm Bolags- styrelse Förenings- styrelse Stockholmsregionen Europaförening (SEF) Region- kommittén Stockholmsregionens Europakontor AB

3 Stockholmsregionens Europakontor  Många aktörer i Bryssel, men..:  Stockholmsregionens Europakontor har god kännedom om regionen och nära kontakt med medlemmarnas verksamheter  Kan därför smala av och spetsa till synpunkter på EU-politikens utformning utifrån medlemmarnas perspektiv  Kan flagga i god tid när EU-initiativ är på gång som berör medlemmarna. Ögon-öron-mun i Bryssel!

4 Utvärdering visar att medlemsstaterna endast når hälften (9%) av målen i EU:s mål om 20% energieffektivisering år 2020. Kommissionen vill påskynda processen och anser det nödvändigt med bindande åtgärder för att nå målen. EU-direktiv om energieffektivitet Bakgrund  Juni 2011: Kommissionen lägger fram ett direktivförslag om energieffektivitet.  Offentliga myndigheter ska leda omställningsarbetet!

5 EU-direktiv om energieffektivitet Bakgrund  Flera bindande åtgärder som påverkar kommuner och landsting:  Offentlig sektor ska minska energi- förbrukningen i egna lokaler genom att varje år (fr o m 1 januari 2014), energirenovera minst 3 % av golvytan;  Upphandlande myndigheter, som kommuner och landsting, är tvungna att köpa och hyra produkter och fastigheter med hög energiprestanda baserat på tillgängliga energimärkningar och energideklarationer.

6  Stockholmsregionen välkomnar EU:s klimat- och energimål. Energieffektiviseringar viktiga för att uppnå dessa. Men för hög grad av detaljreglering.  Avvisar kravet på årlig energieffektiviserande renovering (3%) och kravet på upphandling av fastigheter med hög energiprestanda. EU-direktiv om energieffektivitet Stockholmsregionens synpunkter I september 2011 får Europakontoret i uppdrag av föreningen att ta fram synpunkter (positionspapper) tillsammans med medlemmarna och starta påverkansarbete: Ur Stockholmsregionens positionspapper: Stockholmsregionens anser dessutom:  Förslaget innebär stora merkostnader för kommuner, inkräktar på subsidiaritetsprincipen och kommunalt självstyre.  Flera goda exempel från Stockholmsregionen presenteras på energieffektiviseringsarbete.

7 EU-direktiv om energieffektivitet Påverkansarbete/process  EU-kommissionen: Koordinatorer för direktivförslaget  Europaparlamentet: Rapportör och involverade europaparlamentariker  Sveriges EU-representation i Bryssel: Svenska energirådet  Näringsdepartementet: Ansvar för de nationella synpunkterna  SKL: Ansvariga handläggare i Sverige och Bryssel  Regionkommittén: Genom SKL Europakontoret gör fotarbete!

8 Förhandlingar  Våren 2012 hårda förhandlingar mellan Rådet och Europaparlamentet  Europaparlamentet för bindande åtgärder – Rådet för mer flexibilitet och att undanta lokala och regionala regeringar  Danska EU-ordförandeskapet driver på  Slutligen kompromissbeslut i juni 2012!  Officiellt klart i oktober 2012 vid Europaparlamentets omröstning

9 EU-direktiv om energieffektivitet Resultat Vad blev resultatet? - 3-procentsregeln om energieffektivisering av golvyta gäller nu endast centrala regeringar. - Att upphandlande myndigheter ska tvingas köpa och hyra produkter och fastigheter med hög energiprestanda. gäller nu endast centrala regeringar. - Mer flexibilitet, mindre detaljstyrning för SEF:s medlemmar Resultat: 17 % energieffektivisering jämfört med 20 % i ursprungsförslaget. Direktivet klart och ska nu implementeras av medlemsstaterna. MEN! Ny utvärdering 2014 - Om arbetet i medlemsstaterna inte sker tillfredställande kan ny lagstiftning föreslås.

10 Tack för uppmärksamheten! joanna.szyfter@stockholmregion.org


Ladda ner ppt "Stockholmsregionens Europadagar, 5 november 2012 Joanna Szyfter ”Den lokala nyttan av deltagande i utformandet av EU:s energipolitik” - Exempel från regionens."

Liknande presentationer


Google-annonser