Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IDROTTSLYFTET 2013-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IDROTTSLYFTET 2013-2015."— Presentationens avskrift:

1 IDROTTSLYFTET

2 Idrottslyftet - en satsning på barn- och ungdomsidrotten
Idrottslyftets medel ska användas till insatser för att - öppna dörrarna för fler - få fler att stanna längre inom idrotten

3 Intentioner med nya Idrottslyftet…
Att Idrottslyftets syfte ska vara mer anpassat till idrottens vision och värdegrund. Att Idrottslyftets mål ska ligga linje med idrottens mål 2015. Att Idrottslyftets målgrupp blir barn och ungdomar 7 – 25 år. Att prioriteringarna blir att behålla ungdomar, införliva barnrättsperspektivet samt att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.

4 Idrotten Vill Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Idrottens vision Svensk idrott – världens bästa Idrottens Värdegrund Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel Idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter. Idrotten Vill

5 Idrottslyftets syfte 2013-2015
”Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill.”

6 Prioriterade områden 2013-2015
Behålla ungdomar i föreningsverksamhet SF Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet DF Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten Vill” SISU Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer

7 Behålla ungdomar i föreningsverksamhet - SF
SF ansvarar för att fördela medel till föreningarna. Insatser som leder till att ungdomarna vill vara kvar i verksamheten.

8 Kriterier för att söka Idrottslyftet 2013
Att föreningen ska ha återrapporterat idrottslyftprojekt för år 5 Att föreningen har betalat medlemsavgiften till Svenska Skidförbundet Att man har redovisat LOK- stöd i IdrottOnline under 2012 Att man har redovisat utbildningstimmar till SISU Idrottsutbildarna under och att 2013 års projekt redovisas till SISU Idrottsutbildarna. All utbildning och utvecklingsarbete SKA redovisas till SISU Idrottsutbildarna Övergripande ansvarig + längd: Anci Wadman Alpint: Karin Sundberg

9 Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet - DF
DF ansvarar för att fördela medel till föreningarna. Insatser för att rekrytera fler barn och ungdomar. De lokala föreningarna ska utgöra navet i verksamheten. Viktigt med nätverk (t.ex. skola, kyrka, polis och andra ideella organisationer).

10 Rekrytering 50% Skolsamverkan; Idrottsskolor, Samverkansprojekt, Särskild målgrupp, Lovaktiviteter, Prova på dagar, Öppna projekt 50% Övrig rekrytering; Idrottsskolor, Drop In, Möjligheternas dag/kväll, utvecklingsstöd, nya målgrupper/verksamhetsformer med mera kr

11 Idrotten Vill – SISU Idrottsutbildarna
Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten Vill” SISU Idrottsutbildarna uppgift är att genomföra utvecklingsprocesser i föreningarna. Föreningar som genomför detta får möjlighet till fortsatt stöd för att arbeta vidare med brister. Ex. utbildning av ledare, förtroendevalda och aktiva inom områden som förebyggande arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar, demokrati och delaktighet med mera.

12 Idrotten vill 1 054 000 kr Processarbete i Idrotten vill
Subventionera ledarutbildning i föreningarna och då inom de särskilt prioriterade områdena; - Idrotten vill - Värdegrundsarbete - Unga ledare - IdrottOnline - Plattformen och GTU - Idrottens föreningslära med särskild inriktning mot organisationsledare kr

13 Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer - DF
DF fortsatt ansvar för att handlägga dessa ärenden. Enda anläggningsbidraget inom stödorganisationerna.

14 Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
Medfinansiering i större satsningar i samverkan med kommuner. Spridning i länet och inom idrotter. 30% till energiomställningsåtgärder. kr

15 Samverkan SF/DF/SISU/RF

16 Ansökningar IdrottOnline
Alla ansökningar ska gå via Idrottslyftsmodulen Behålla – SF ansökningar Rekrytering/skolsamverkan – DF Idrotten Vill – SISU Tillgänglighet - DF

17 Vem kan söka? Enskild förening, ansluten till Specialidrottsförbund som är medlem i Riksidrottsförbundet. Flera värmländska idrottsföreningar i samverkan. SDF i samverkan med idrottsföreningar.

18 ”Idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt. Den ska bedrivas i en kamratlig, trygg och social miljö som med hjälp av utövarnas synpunkter och erfarenheter på tränings- och tävlingsverksamheten stimulerar till kvalitativ och långsiktig utveckling för varje individ. Vilket bidrar till ett livslångt intresse för idrott.” Idrotten Vill

19 Inspiration eller hjälp?
Lokala konsulenter (VIF och SISU Idrottsutbildarna)

20

21

22

23 Processledning vid kartläggning och analys
Vi leder processen i föreningen – skattning, kartläggning och analys Vi bistår med råd om föreningen själva vill genomföra kartläggning och analys Vi kommer gemensamt fram till en handlingsplan för det fortsatta jobbet i föreningen

24 Detta kan vi hjälpa till med
Processledning Värdefullt Idrottens föreningslära IdrottOnline High Five De flesta övriga utbildningsbehov som framkommer

25 Svensk idrott - världens bästa

26 Innehållet taget från ”Världens bästa idrottsförälder”
Föräldrautbildning Innehållet taget från ”Världens bästa idrottsförälder” Tar sin utgångspunkt i föreningens värdegrund Genomförs i samband med ett ordinarie föräldramöte Tidsåtgång 45 – 90 minuter, beroende på hur lång tid man har att tillgå

27 High Five Rädda Barnen har tagit fram ett stöd för idrottsföreningar som vill bidra till en idrott för alla! Idrott handlar om glädje och gemenskap Inget barn ska känns sig diskriminerad eller mobbad

28 IdrottOnline Vi erbjuder öppna kurser i
Hemsida Skapande Funktioner Administration Medlemsregister - Avgiftshantering Lokmodulen Utbildningsmodulen Utbildningar kan även genomföras i föreningen, t.ex. genom ett processarbete för sidans uppbyggnad

29 Idrottens föreningslära
Värna demokratin inom idrotten Meningen med föreningen Idrottens organisation Medlemsavtalet - stadgarna

30 Andra förekommande utbildningsbehov
Plattformen GTU HLR Lärgrupper, kurser, barnkultur och föreläsningar Idrott hela livet 13/4 SISU-helgen september


Ladda ner ppt "IDROTTSLYFTET 2013-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser