Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Positiv Livskraft © Att komma dit du vill

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Positiv Livskraft © Att komma dit du vill"— Presentationens avskrift:

1 Positiv Livskraft © Att komma dit du vill
mål & målplanering Positiv Livskraft © Att komma dit du vill

2 Vad är ett mål? Ett mål är det resultat du vill uppnå. En konkret bild av ditt önskade läge och ett önskvärt tillstånd.

3 Varför är det bra att sätta upp mål?
Att sätta upp mål ger dig fyra viktiga saker: 1. När du bestämmer dig för att uppnå något tar du kontrollen över ditt liv. På så sätt ger målet dig en kontroll av vad du gör och varför du gör det. 2. Målet blir ett sätt att minska din rädsla för framtiden och kommande förändringar, eftersom målet är något du själv valt. 3. Eftersom målet är något du vill uppnå och något du ser fram emot ger det också energi och motivation. 4. Målet ger riktning. Även om du inte når ända fram, så bidrar målet till att förflytta dig närmare den önskade situationen. All förbättring och alla framsteg som målarbetet ger i sig.

4 Olika typer av mål. Andliga mål, som rör din egen utveckling för att må bättre och bli den du vill vara. Professionella mål, de saker du vill uppnå i arbetet och karriären. Ekonomiska mål, handlar om vilka tillgångar (pengar) du vill ha. Idealistiska mål, de ideal och värden du vill förverkliga för att bidra till en bättre värld. Sociala mål, de mål som handlar om hur du vill ha det i din familj, med vänner och partner. Fritids- och hobbymål, mål som handlar om dina fritidsintressen och vad du vill uppnå där.

5 Vad krävs för att nå målet?
För att uppnå ett mål är det viktigt att ha: Ett tydligt formulerat mål, där du exakt vet vad det är du ska uppnå. Ambition, du vill verkligen nå målet. Självdisciplin och uthållighet, du orkar göra det som krävs för att nå målet. En praktisk handlingsplan, för hur målet ska nås. Rutiner, för arbetet med att nå målet, allt du gör för att nå målet ”byggs in” in dina vardagsvanor. Kontinuerlig uppföljning, du följer upp arbetet och kanske ändrar och förbättrar de saker du gör för att nå målet. Hjälp av andra, du ser till att ha personer omkring dig som stöttar, peppar och följer dig under resans gång.

6 8 steg

7 Utgångspunkten

8 1. Vart vill du? Välj ett mål (professionellt, socialt …) och jämför din situation idag med hur du skulle vilja att det var (nuläge samt önskat läget).

9 2. Vilket är exakt ditt mål?
Fastställ exakt vad du vill uppnå och formulera det som ett mål. OBS! Tänk på att målet ska vara ett önskat tillstånd, inte en aktivitet.

10 3. Är målet SMART? Skriv ner målet i detalj och jämför det med SMART-formeln. Är ditt mål SMART? Om det behövs, ändra formuleringen, lägg till, ta bort så att målet blir SMART.

11 4. Vad behöver du göra? Skriv en lista på allt som du kan göra för att nå målet (vägen dit). Fundera på: vad kan göras idag, imorgon, nästa vecka, inom en månad? Och så vidare ända tills målet är uppfyllt.

12 5. Handlingsplan Handlingsplanen ska ange: Vad du ska göra?
Hur du ska göra det? När du ska göra det? Vilka resurser (tid, pengar, utrustning, kompisars stöd, kunskap etc.) du behöver för att göra det? Vilken tidpunkt målet är uppfyllt?

13 6. Gör någonting … Gör någonting på en gång (boka ett möte, ring ett samtal …)

14 7. Aktiviteter Gör något varje dag för att nå målet, även om det ibland bara blir något litet eller symboliskt.

15 8. Följ upp … Följ upp och stäm regelbundet av arbetet med att nå målet och ändra metod om det behövs. Gå gärna tillbaka och läs igenom punkterna om vad som krävs för att nå målet.

16 SMARTA MÅL

17 Angeläget & accepterat
SMARTA mål Specifika Mätbara Angeläget & accepterat Realistiskt Tidsbestämt

18 Specifikt

19 Målet ska vara tydligt och konkret.
Specifikt Målet ska vara tydligt och konkret.

20 mätbart

21 Mätbart Redan då man sätter målet ska det beslutas om hur man mäter att man lyckats. Mål kan alltid mätas, men det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till. Är det i kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.

22 Angeläget & accepterat

23 Angeläget och accepterat.
Målet ska vara något som man verkligen vill uppnå. De som ska uppfylla målen måste ”vara med på tåget” annars blir motivationen låg och möjligheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet när man bestämmer målet är ett nyckelord.

24 realistiskt

25 Realistiskt. Det ska vara faktiskt möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos medparten.

26 tidsbestämt

27 Tidsbestämt. En deadline när målet ska vara uppfyllt.

28 fallgropar

29 Fallgropar Du vill egentligen inte uppnå målet, målet är inte önskvärt. Du är inte redo att betala priset för att uppnå målet, du orkar inte med ansträngningen. Målen att uppnå är för många eller för svåra att förverkliga. Du byter mål hela tiden och hinner inte uppfylla ett förrän du kommer på ett nytt. Om något av ovanstående stämmer in på dig ska du göra följande: 1. Fundera! Vad beror det på att du hamnat i den här fallgropen? 2. Vad behöver du göra för att ändra på det? 3. Besluta dig för att göra ändringarna och … 4. GÖR DEM!


Ladda ner ppt "Positiv Livskraft © Att komma dit du vill"

Liknande presentationer


Google-annonser