Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotgruppens egna erfarenheter från studiegruppen våren 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotgruppens egna erfarenheter från studiegruppen våren 2009"— Presentationens avskrift:

1 Pilotgruppens egna erfarenheter från studiegruppen våren 2009
Stödja äldre personers funktioner till och förmåga att vara aktiv i vardagens aktiviteter Pilotgruppens egna erfarenheter från studiegruppen våren 2009 Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

2 Grundläggande tankar i studiecirkelns material är......
Det vi gör påverkar hur vi mår Allt vi gör upprätthåller men även utvecklar våra funktioner, förmågor och kompetens Viktigt att få vara och få stöd för att kunna vara aktiv och känna ett engagemang i vardagens sysslor Vardagens sysslor för många äldre kan ses som en balans gång mellan förmågor och oförmågor Hjälpen kan lätt bli ”stjälpen” Personal inom hemservicen har en fantastisk möjlighet att stödja de äldres hälsa genom sitt arbete Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

3 Arbetsform Studiecirkel (rekommenderat antal 5-10 personer) för att det skall finnas ett diskussions utrymme ”Gräv där du står” – innebär att ta sig tid och tänka på, reflektera kring och diskutera den egna kunskap och erfarenhet som arbetstagaren har från sitt dagliga arbete Genom att tillföra nya perspektiv från studiecirkel materialet eller lyfta omedvetna handlingar till att bli medvetna, utvecklas ny kunskap Förutsättningar för att lära sig något från denna studiecirkel är att personalen har MOD för att diskutera och TID för att sätta sig ner. Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

4 Teman i studiecirkelmaterialet
Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

5 Vardagens aktiviteter påverkar hur vi mår
Vardagens aktiviteter tas ofta förgivet För många äldre personer är vardagen en balansgång mellan förmågor och oförmågor Genom att stödja förmågor kan oförmågor övervinnas Äldre personer finner ofta själv lösningar på problem i vardagen om vi tillåter dom eller ger ”rätt stöd” Genom att de äldre själva får bestämma över och får utforma sin vardag enligt egna värderingar engageras de äldre själva och upprätterhåller en aktivhet Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

6 Min och din vardag Att samarbeta med klienterna innebär automatiskt att de blir mera delaktiga - inte arbeta åt eller för någon. Din vardag skiljer sig från klientens vardag på många olika sätt Utgångspunkten i arbetet är att så långt som möjligt försöka förstå klientens perspektiv på vardagen och det är utgångspunkten i hemservicens arbete Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

7 Vardagens rytm Dagliga aktiviteter som utförs regelbundet i bekant miljö = en stödjande struktur som är viktig att stödja för att klienten skall kunna känna att de kan och är aktiv – VIKTIGT! Rutiner och vanor viktiga att stödja i bekant miljö ELLER viktiga att skapa nya rutiner och vanor i nya miljöer Brott i rutiner bidrar ofta till osäkerhet som ger sig uttryck genom irritation och ängslighet Organiserar vardagen och våra aktiviteter vilket bidrar till att de inte kräver någon extra ansträngning Rutiner och ovanor kan även bidraga till ohälsa om de blir för starkt styrande Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

8 Fylla livet med mening Det är våra erfarenheter från vardagen och de aktiviteter som vi gör som ger oss en upplevelse om de är meningsfulla eller meningslösa Det grundar sig på hur vi värderar det vi gör, i vilket sammanhang/miljö som vi finns i och inte minst varierar detta från dag till dag. Man kan utläsa olika värderingar i det vi gör tex ett symboliskt eller konkret värde. Föremål som vi har runt omkring tex i hemmet bär på en mening som är viktiga och stödjer klientens identitet Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

9 Vardagens aktiviteter som ett redskap för att må bra eller bättre
Delaktighet och självbestämmande i vardagens aktiviteter stödjer klienten att vara aktiv och få känna ett engagemang i vardagen Att få vara aktiv - göra det man kan tex att klä på sig sin strumpa själv ,stärker klientens tilltro till sig själv och stimulerar till att få/kunna vara aktiv – ”Jag duger till” Ett problem i vardagens aktiviteter kan lösas på många olika sätt. Tex tekniska hjälpmedel som utprovas och tränas i personens miljö, träning av nedsatt funktion eller aktivitet vid behov konsultera annan yrkeskompetens, anpassa utförandet av den aktivitet där problem uppstått Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

10 Utmaningar i livet – till nytta eller besvär
En utmaning är en personlig upplevelse och uppstår när det finns ett glapp mellan personens kompetens och aktivitetens utmaning Är utmaningen för stor i det som vi önskar göra i vardagen uppstår lätt ångest, osäkerhet och rädslor Är utmaningen för liten uppstår en uttråkad känsla och apati. Är utmaningen i balans med vår kompetens så stimulerar den till engagemang och människor att vara aktiva. Äldre personer har oftast egna strategier för att klara av utmaningar i vardagens aktiviteter om de tillåts att använda dessa. Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie

11 En bra hemvård.... En bra hemvård stödjer rehabilitering och svarar målinriktat på de äldre klienternas fysiska, kognitiva, psykiska och sociala rehabiliteringsbehov. När hemvården är inriktad på rehabilitering uppmuntras klienterna att använda sina egna resurser i vardags bestyren. (Social- och hälsovårdsministeriets publik. 2008:4) Pilotgruppen Anna, Helena, Britt-Marie, Gunnevi, Ann-Viol, Greta, Britt-Marie


Ladda ner ppt "Pilotgruppens egna erfarenheter från studiegruppen våren 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser