Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torka alltid tårar med handen. - om ett gott bemötande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torka alltid tårar med handen. - om ett gott bemötande."— Presentationens avskrift:

1 Torka alltid tårar med handen. - om ett gott bemötande.

2 Kultur… Samspelet i alla mellanmänskliga relationer och olika sätt att tolka verkligheten. Kultur kan definieras som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet.

3 I takt med att antalet hiv-positiva ökar i såväl Sverige som världen kommer antalet möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och hivpositiva patienter att öka. För att dessa möten inte ska ge upphov till negativa känslor behövs ökad kunskap om både sjukdomen och hur man som vårdgivare på bästa sätt bemöter patienter från denna patientgrupp.

4 God kommunikation bygger på kunskap och medvetenhet om stigmatisering och diskriminering och om hur dessa kan reproduceras. Ett aktivt lyssnande är en stor del i en välfungerande kommunikation. Det bygger på ett intresse för människan och hennes livssituation.

5 Ett gott bemötande… …handlar bland annat om respekt, kommunikation, kunskap och kompetens och kontinuitet. …innefattar även människosyn, som tar uttryck i individens förhållningssätt till den hon möter. Ett förhållningssätt utan värderingar och fördömanden upplevs som ett gott bemötande.

6 Faktorer som skapar ett gott bemötande är…
Empati, kunskap, tillit, acceptans, stöd, tröst, beröring, uppmuntran, förståelse och medkänsla.


Ladda ner ppt "Torka alltid tårar med handen. - om ett gott bemötande."

Liknande presentationer


Google-annonser