Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några av antropologins karaktärsdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några av antropologins karaktärsdrag"— Presentationens avskrift:

1 Några av antropologins karaktärsdrag
Kulturbegreppet Holism Jämförelse Det lokala ur ett globalt perspektiv. Deltagande observation Relationen mellan emiskt (emic) och etiskt (etic)

2 Evolutionism Kultur i singularis Unilinjär evolution Socialdarwinism
Etnocentrism.

3 Funktionalism Kulturer i pluralis. Kulturer är funktionella enheter.
Olika fenomen ska förstås utifrån sin funktion för att bibehålla helheten. Kulturrelativism. Alfred Radcliffe-Brown Bronislaw Malinowski

4 Strukturalism Olika kulturer är variationer på samma grundläggande tema. Intresse för ”tankens grammatik” Människan tänker i binära oppositioner & homologa kedjor Claude Lévi-Strauss

5 Ett regelverk – oändlig variation

6 Människan – x:et i skapelsens ekvation
Människan är genetiskt relativt oprogrammerad i jämförelse med andra arter. Vi vet inte vad vi ska göra.

7 Vad är kultur? Normer och värderingar som binder samman människor i gemenskaper. Föreställningar om hur världen ser ut. Föreställningar om hur världen borde se ut.

8 Tecknet och det betecknade
Relationen mellan tecknet och det betecknade är godtycklig. Att hålla varandra i hand. Djup och yta. Sjukdom och symtom.

9 ”Det snaggade håret” Kulturella föreställningar och ideal fortlever genom att ta sig olika och nya uttryck

10 Signal och symbol Signaler utlöser oreflekterat beteenden hos oss och är betydelsemässigt ”grunda”. Symboler har ett existentiellt djup, de berör våra känslor och föreställningar.

11 ”Ögat är traditionens organ”
Med Tova på Skansen. Papegojan på gågatan. Vi förhåller oss inte till världen som den är utan till världen så som vi tolkar den.

12 Den sociala dimensionen av kultur
Betydelsen av det vi gör definieras alltid av andra. Vårt handlande har alltid en symbolisk dimension. Symboler måste kunna avläsas av andra för att de ska vara kulturella.

13 Kritik av kulturbegreppet
Konflikt snarare än konsensus. Fragment snarare än system. Otydlighet snarare än mening. Klumpar ihop människor genom att överbetona likhet och tona ner individualitet och skillnad.

14 ”Hannerz boxar” 1 2 3 4 5 6 Medfött Förvärvat/utvecklat Individ
Beständigt kollektiv Universellt


Ladda ner ppt "Några av antropologins karaktärsdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser