Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etnografi för Design.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etnografi för Design."— Presentationens avskrift:

1 Etnografi för Design

2 Idag ska vi 13-14 Snabb genomgång om etnografins väg från dess uppkomst till hur att den används inom design Genomgång av olika etnografiska tekniker Ni genomför mini-etnografier i era projektgrupper Diskussion kring vad ni lärt er och vilka problem ni stött på

3 Etnografins rötter Föddes inom antropologin
1850’s: Urgent anthropology 1898: Torres strait expedition WW1: Malinowski i Trobrianderna “We agreed to use 'ethnography' as the term for descriptive accounts of non-literate peoples” - Radcliffe-Brown, 1909 Greek ἔθνος ethnos = folk/people and γράφειν graphein = writing Rötter i antron - Första antropologerna förlitade sig på andrahandsuppgifter Morgan och Boas från 1850-talet; urgent antro. Första tendensen till fält. Indianer. Forskare från Cambridge gjorde första riktiga fältstudien, Torres Strait. Etnomusikologer. Sen kom Malinowski under första världskriget. Fiende, fri fånge.

4 Etnografin sprider sig
Sociologin plockar upp etnografi på 1950-talet Etik-diskussionen kraftig under 1970-talet Sprider sig till en större krets av humanistiska discipliner under slutet av 70-talet och 80-talet via sociologin Chicago-skolan; Etnografi på hemmaplan istället för i avlägsna kulturer Tearoom trade: Homosexuella män, watchqueen, ett år senare allmän undersökning, mer än 50% gifta Etikdiskussionen ledde på många sätt till hårdare regler inom det sociologiska användandet. Uppregleringen skedde även på andra sätt, med t.ex. riktlinjer för hur analysen borde genomföras

5 Malinowskis ideal Lev med de som du studerar under en längre tidsperiod (minst 1 år) för att kunna studera alla aspekter av deras liv Lär dig det lokala språket Deltagande observation: Gör samma sak som de du studerar så bra som du kan göra det medan du studerar dem

6 Anpassning av Malinowski
Lev med de som du studerar under en längre tidsperiod (minst 1 år) för att kunna studera alla aspekter av deras liv

7 Anpassning av Malinowski
Lev med de som du studerar under en längre tidsperiod (minst 1 år) för att kunna studera alla aspekter av deras liv Vi är (normalt) inte intresserade av alla aspekter av de vi studerars liv utan bestämda aspekter Vad som är en längre tidsperiod måste då anpassas till vårt studieobjekt 1 år var för att fånga alla aspekter av livet – målet bör alltså vara att studera en hel cykel

8 Anpassning av Malinowski
Deltagande observation: Gör samma sak som de du studerar så bra som du kan göra det medan du studerar dem

9 Anpassning av Malinowski
Deltagande observation: Gör samma sak som de du studerar så bra som du kan göra det medan du studerar dem I Malinowskis fall handlade det om att fiska som de lokala fiskarna så gott det går om man studerar dem när de fiskar Vi behöver tolka detta – studerar man professionella system kan man ofta inte göra det som de man studerar gör Se det som ett sätt att bygga rapport med de som vi studerar – erbjud dig att göra de små tråkiga sakerna som att sätta på nytt kaffe, hämta utskrifter osv för att ge lite tillbaka av det de ger när de ställer upp och blir studerade Exempel på rapportbyggande från doktorandfältstudier: Överta uppgifter, t.ex. filmade jag en hel workshop för ett projekt jag inte hade deltagit i utbyte mot att kunna vara med och studera hur de genomförde den.

10 Anpassning av Malinowski
Lär dig det lokala språket

11 Anpassning av Malinowski
Lär dig det lokala språket Vi studerar oftast personer i miljöer där vi redan kan språket som används Malinowski betonade behovet av att inte vara beroende av en översättare Vi bör därför tolka Malinowski som att man ska vara förbered så att man kan förstå det som sker och sägs utan att lita på att någon kan översätta åt en – vi måste alltså lära oss jargongen, tekniska termer och uttryck samt ha en grundförståelse för situationen innan fältarbetet påbörjas Att lära sig det lokala språket handlar om att förbereda sig väl Exempel på rapportbyggande från doktorandfältstudier: När gjort mina senaste fältstudier har jag inledningsvis tagit en väldigt passiv roll för att lyssna på hur de pratar med olika intressenter och kunna anpassa min approach till att matcha deras innan jag börjar prata med intressenterna.

12 Etnografi: Hur Olika stadier Planering Fältarbete Analys Kommunikation
(Deltagande) Observation (Kontextuella) Intervjuer Enkäter Analys Kommunikation Approach snarare än metod. Vi kommer gå igenom de tre första stegen denna vecka och ni får öva er på olika typer av fältarbete. Finns flera olika tekniker att bygga en etnografi på; observation, intervjuer och enkäter.

13 Planera Hitta deltagare Förbered hur du vill utföra fältstudien
Se till att veta vad du vill veta Ha en plan för hur du ska få veta vad du vill veta Överplanera inte – var flexibel och se till att du kan ändra din plan på ett ögonblick om det behövs/bättre möjligheter dyker upp Att hitta deltagare är mycket svårare än man tror, speciellt i de fall där man inte kan använda vänner eller andra studenter. Är du inte ordentligt förberedd, är det svårare att veta vad du ska fråga eftereller leta efter. Att vara förberedd hjälper även er att få ut så mycket som möjligt av er studier vad gäller insikter. I många fall har man dessutom bara en chans att göra rätt – missar man något viktigt kan det vara omöjligt att gå tillbaka. Att vara förberedd är dock inte samma sak som att ha planerat allt i minsta detalj. Du måste vara så beredd att du kan släppa dina planer och ändå få ut intressant material. Mamma som behöver mata sitt barn vid usability session.

14 Fältarbete: (Deltagande) Observation
Gå i dina informanters skor (medan de har dem på) Praktiskt mål: Skapa empati för de du studerar, det är då du är “klar” med fältarbetet Teoretiskt mål: Analysera vad du vet, när du inte kan hitta några kunskapsluckor, då är du ”klar” med fältarbetet “Idag anses empati vara en avgörande förmåga för all social kommunikation som kräver att man förstår andras behov, känslor och intentioner. Denna definition grundar sig i empatisk förmåga som att korrekt förstå och känna vad den andre känner. Den som hyser sympati däremot, inkluderar dessutom också att känna för någon och inte bara med någon.” Lärling-mästare. Du är lärlingen, de är mästarna. Du ska lära dig att förstå hur de gör det de gör. Du vill skapa empati för dem. Blanda inte ihop empati och sympati.

15 Fältarbete: (Kontextuella) Intervjuer
Ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer i kontexten som informanten normalt gör det du studerar Ostrukturerade: Låter frågor och svar styra helt Semi-strukturerade: Vanligaste formen. Finns ett antal fördefinierade frågor man vill ha svar på, men följer upp med oförberedda följdfrågor baserat på svaren man får. Finns även strukturerade, men blir som en muntlig enkät

16 Fältarbete: enkäter Samla in data via enkäter. Kan användas på olika sätt i olika steg av fältarbetet För att få initial uppfattning För att mäta attityder till observerade saker Fånga in kunskapsluckor As used within other disciplines as well. Can provide valuable background data, but will not be able to help you achieve the empathy you need to be able to design for your informants. If time; Ericsson case. Observed, did some contextual interviews and some quantative stuff like mapping the placement of desks and survey-questions.

17 Analys av insamlat material
Viktig men ofta inte tillräckligt väl genomförd aspekt av etnografiskt arbete En del trender syns först vid en djupare analys av materialet Dock är det viktigt att ta sig tid och analysera redan under fältarbetet för att hitta trender att studera närmre och kunskapsluckor att fylla Continuous analysis: You always see som basic patterns in the material when you are in the field with the informants. However there are always more insights to be found by a systematic analysis in which the collected data in analysed closely. How to? One short example would be just to fill post-its with collected material and sort the post-its on a big wall. Exempel från Irland och om sista veckan.

18 Uppgift Jobba i de grupper ni ska jobba i under projektet
Något olika uppdrag, prata inte med varandra om dem Återsamling här 16 – då presenterar varje grupp snabbt (3-5 min) vad de sett och sedan har vi en diskussion kring detta fram till 17 ANTECKNA MYCKET!


Ladda ner ppt "Etnografi för Design."

Liknande presentationer


Google-annonser