Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- samhällsfaktorer, faktorer i närmiljö, kultur, etnicitet, kön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- samhällsfaktorer, faktorer i närmiljö, kultur, etnicitet, kön."— Presentationens avskrift:

1 - samhällsfaktorer, faktorer i närmiljö, kultur, etnicitet, kön.
Om sociala faktorer - samhällsfaktorer, faktorer i närmiljö, kultur, etnicitet, kön.

2 - människan i sitt sammanhang.
Sociala faktorer - människan i sitt sammanhang.

3 Individ – samhälle Individualitet och gemenskap.
Individen skapar samhället ↨ Dynamisk process …i tillblivelse… Samhället skapar individen

4 Individ – samhälle Individualitet och gemenskap.
Psykosocial – hur människan/människor påverkas av olika sociala miljöer. Ex. Institutet för psykosocial medicin, IPM, forskningsområde folkhälsa. Socialpsykologi – ett försök att förstå hur en människans tankar, känslor och handlingar påverkas av faktisk eller underförstådd närvaro av andra. Experimentellt ex. tävlingscyklister. Individualitet i gemenskap.

5 Psykosocial utveckling
Den biologiska reproduktionen grundar sig i en sexuell relation – en människas tillblivelse och utveckling är på så sätt förbunden med relaterande. Det genetiska arvet kan anses bilda ett ramverk för människans utveckling. Relationer och social interaktion har stor betydelse för utvecklingen, som innebär en lång socialisationsprocess.

6 Socialisationsprocess
Barnet kommer till världen med nio psykobiologiska affekter (förvåning, intresse, glädje, ledsnad, ilska, rädsla, avsky, avsmak, skam) som är medfödda dispositioner att svara på stimulering och som utgör den somatiska grundvalen för vårt emotionella liv. Via bärande relationer kan barnet utveckla en förmåga att mentalt representera inifrån och utifrån kommande stimuli. Dynamisk och expanderande process.

7 Socialisationsprocess
Psykosocial utveckling I ett livscykelsperspektiv. Livsteman. Utvecklingslinjer ex. relationer, sexualitet, självbild, språk och tänkande. Sårbarhet – konflikt – förmågor. Missbruk och beroende Riskfaktorer. Gynnsamma faktorer för vägen ut ur missbruk och beroende. Främjande och hindrande aspekter i den sociala miljön. - två perspektiv. Socialstyrelsens riktlinjer.

8 Livscykeln E H Eriksson
Livscykelperspektivet ger oss en överblick över frågor som följer vår existens, uppmärksammar skeenden som kan utgöra sårbarhet, konflikt och utveckling och tydliggör betydelsen av sociala och kulturella arenor – livsmiljöer och livsmönster, där vår etnicitet, vårt ursprung och tillhörighet kan komma till uttryck. De traumatiska händelser och kriser vi erfar genom livet tillkommer.

9 Livscykeln E H Eriksson
Perspektiv: Oss själva just idag. Vår historia. De människor som vi vill ska ta emot vårt stöd. Uppmärksamma möjlighet till utveckling.

10 UTVECKLINGSFASER I ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV E H Eriksson
Spädbarnsåldern TILLIT – MISSTRO Småbarnsåldern SJÄLVSTÄNDIGHET – TVIVEL Lekåldern INITIATIV – SKULD Skolåldern FÖRETAGSAMHET – UNDERLÄGSENHET Tonåren IDENTITET – SPLITTRING Tidiga vuxenåren NÄRHET – ISOLERING Vuxenåren PRODUKTIVITET – STILLASTÅENDE Ålderdomen ”JAGETS INTEGRATION” FÖRTVIVLAN

11 UTVECKLINGSFASER I ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV E H Eriksson
Samhällsfaktorer, faktorer i närmiljö, kultur, etnicitet, kön. Missbruk och beroende. Psykosocialt behandlingsarbete. Socialstyrelsens riktlinjer. ”Det finns många vägar in i missbruk och olika vägar ut ur missbruk,,,,,”

12 Sociala faktorer – utvecklingslinjer – missbruk.
Spädbarnsåldern TILLIT – MISSTRO Småbarnsåldern SJÄLVSTÄNDIGHET – TVIVEL Lekåldern INITIATIV – SKULD Skolåldern FÖRETAGSAMHET – UNDERLÄGSENHET Tonåren IDENTITET – SPLITTRING Tidiga vuxenåren NÄRHET – ISOLERING Vuxenåren PRODUKTIVITET – STILLASTÅENDE Ålderdomen ”JAGETS INTEGRATION” FÖRTVIVLAN HOPP, VILJA, MÅLMEDVETENHET, KOMPETENS, TROHET, KÄRLEK, OMSORG


Ladda ner ppt "- samhällsfaktorer, faktorer i närmiljö, kultur, etnicitet, kön."

Liknande presentationer


Google-annonser