Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska palliativregistret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska palliativregistret"— Presentationens avskrift:

1 Svenska palliativregistret
Svenska palliativregistret Monika Eriksson Koordinator

2 90-95 000 dör varje år i Sverige (1 %)
dör den långsamma döden (förväntad) tex cancer, KOL, hjärtsvikt, demens I Örebro län dog personer 2010 I Karlskoga dog

3 90-95 000 dör varje år i Sverige (1 %)
dör den långsamma döden (förväntad) tex cancer, KOL, hjärtsvikt, demens I Örebro län dog personer 2010 I Karlskoga dog personer

4 Var dör svenskarna? 20 % i hemmet 40 % i kommunalt boende
Män bor 1,5 år (medianen) Kvinnor 2,5 år 40 % på sjukhus

5 Hur arbeta med palliativ vård i livets slutskede?
Vilket vårdinnehåll skall erbjudas? Vilka resultat (målnivåer) skall uppnås? Hur ser det ut hos er idag? Inom vilka områden behöver resultatet förbättras? Hur uppnå ni målet?

6 Vilken vård vill/skall vi ge?
Vilken vård vill/skall vi ge? Att jag: ...och mina närstående är informerade om min situation ...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi dör bara en gång!

7 Är vården jämlik?

8 Läkarinfo säbo o korttid 0 – 80 % 2010

9 Sjukhus 2010 från %

10 Svenska Palliativregsitet
Syftet att successivt förbättra vården i livets slut Alla dödsfall registreras (av enheten som äger sängen) Fokuserar vården sista veckan

11 Gå från tro till vetande
Varför registrera? Gå från tro till vetande

12 Spindeldiagrammet endast en bild övergripande urskilja svagheter
endast väntade dödsfall Antal registreringar Stöd till närstående Stöd till närstående Delaktighet/ Kommunikation Omvårdnad Symptomkontroll

13 Alla enheter 383

14 Palliativ specialenhet 57
Alla enheter 383 Sjukhus 34 Säbo 192 Palliativ specialenhet 57

15 Jämförelse?? Ej med varandra Olika casemix Endast med liknande enhet
Med sig själv över tid

16 Varför Svenska Palliativregistret
Varför Svenska Palliativregistret Strukturerat arbetssätt Diskussion om oliks synsätt i arbetsgruppen Checklista Reflektion efter dödsfallet Kvalité uppföljning Utvärdering av förbättringsarbete Hjälp att behålla uppnådd kvalité Verksamhets uppföljning Kan just nu ge pengar vid bra täckningsgrad

17 Framgångsfaktorer Att chefer är delaktiga i att reg. skall ske.
Att chefer efterfrågar resultatet av arbetet (statistik) Utse någon registeransvarig Regelbunden presentation av resultatet i arbetsgruppen med analys Förbättringsarbete initieras och följs upp i registret (kontinuerligt processarbete) Tålamod och långsiktighet

18 Arbetsprocessen med palliativregistret?
Arbetsprocessen med palliativregistret? Anmäl enheten Det kommer ett mail med enhetskoden (8 siffror ) Registrera enhetsenkäten först Registrera dödsfalls-enkäter Följ upp resultatet i palliativregistret Titta på och ta ut egen statistik Diskutera era resultat i arbetsgruppen Gör interventioner för att förbättra

19 Hemsidan Enkäterna PDF Kunskapsstöd Bildspel Broschyrer Frågelåda
Statistik Inloggning

20

21 Var noggrann med kontaktuppgiftrena
En per enhet Var noggrann med kontaktuppgiftrena Kom ihåg lösenordet

22 Stava rätt till kontaktpersonens e-postadress
ANMÄLAN Mottagare av inloggningsuppgifter Ansvarar för att fylla i enhetsenkät innan registrering kan börja Ansvarar för att alla får del av inlogg och hur man gör ENHETSENKÄT Får fortlöpande information om nyheter i registret Ansvarar för spridning av denna information Får påminnelse om att det är dags för ny enhetsenkät Stava rätt till kontaktpersonens e-postadress

23

24 Valfritt lösenord Bytes vid behov
Inloggning 8 siffror LänKommunKod Valfritt lösenord Bytes vid behov

25

26 Enhetsenkäten Personaltillgänglighet
Enhetsenkäten Personaltillgänglighet PM (kända) - viktigt med ett strukturerat arbetssätt Kontaktperson

27 Dödsfallsenkäten Ny mer stringent
Hoppa över- anpassas automatiskt efter svaren Frågor i flera steg

28 Dödsfallsenkäten Oväntat/väntat
Förmågan till självbestämmande o att delta i medicinska beslut Info pat och info närstående Valfrihet – var vårdas? Omvårdnad muninspektion/trycksår Förekomst av symtom – symtomlindring Symtomskattning (vas >6) Vid behovs läkemedel Efterlevandesamtal

29 Statistik www.palliativ.se www.palliativ.se www.palliativ.se
Statistik

30 Täckningsgraden

31 Örebro län

32 1 – 2 veckor 1 – 2 sekunder www.palliativ.se www.palliativ.se
1 – 2 veckor 1 – 2 sekunder Allt registrering och uttag av data via internet!

33 Kvalitetsarbete på enhetsnivå
Efter inloggning Ordinationsmall Ordinationsmall

34 Rutiner för skattning av oro/ångest
Rutiner för skattning av oro/ångest ANTAL Vårdtyp Ja Nej 183 Sjukhusavdelning,klinik 64 119 75 Primärvårdsenhet 55 20 192 Korttidsboende 88 104 1270 Särskilt boende 747 523 318 Basal (allmän) hemsjukvård 146 172 72 Avancerad hemsjukvård (ASiH/SAH/PAH el. liknande) 60 12 51 Hospice/palliativ slutenvårdsenhet 37 14 Palliativt rådgivningsteam 11 1 2173 1208 965

35 Finns inj lm mot oro/ångest?
Finns inj lm mot oro/ångest? ANTAL Vårdtyp Ja Nej 183 Sjukhusavdelning,klinik 181 2 75 Primärvårdsenhet 70 5 192 Korttidsboende 160 32 1270 Särskilt boende 1034 236 318 Basal (allmän) hemsjukvård 262 56 72 Avancerad hemsjukvård (ASiH/SAH/PAH el. liknande) 51 Hospice/palliativ slutenvårdsenhet 12 Palliativt rådgivningsteam 2173 1842 331

36

37 Ingen eller lindrad ångest

38 Sammanfattning En metod att samla in personalbaserade uppgifter om vården sista veckan i livet Metoden fungerar för alla sorters vårdgivare i hela landet Kan användas som uppföljning av vilken vård som ges

39 Sammanfattning forts…
Kan användas för utvärdering av kvalitetsarbete Kan användas för jämförelse över tid i den egna enheten samt med liknande verksamheter Förbättringsmöjligheter finns på många plan hos majoriteten av vårdgivarna

40 Vid bekymmer maila eller ring !
Vid bekymmer maila eller ring ! Tel   Tack för mig!


Ladda ner ppt "Svenska palliativregistret"

Liknande presentationer


Google-annonser