Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativa Teamet i Lidköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativa Teamet i Lidköping"— Presentationens avskrift:

1 Palliativa Teamet i Lidköping
Ett treårigt samarbetsprojekt mellan Närvården i Västra Skaraborg och Hospice Gabriel Fram till 1 juli 2011 fanns det inte något Palliativt team i Västra Skaraborg det fanns ett stort behov. Verksamheten omfattar 6 kommuner Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga och Grästorp. Projektuppdraget gäller Patienter med behov av speciliicerad palliativ vård, syftet med projektet är: - Att ge palliativa Patienter möjlighet att få den rekommenderade vården i hemmet under trygga förhållanden, utifrån Europarådets ministerkommitté rekommendationer Att pröva en alternativ organisationsform för ett palliativt team i Västra Skaraborg genom samarbete med ideell icke vinstdrivande organisation stödd av FAMNA 1

2 Teamet Anette Holmfred Läkare Stefan Collin Läkare Katrin Windroth Ssk
Anna Carin Nordström Ssk Bodil Almqvist Ssk Vardera huvudman bidrar med 50% vardera

3 Arbetsstrategi (organisation)
Sjukhuset i Lidköping, (KSS, SU) Palliativa Teamet Hemsjukvården. Kommunal regi i vårat område. Att primärvården nästan aldrig är med i sena faser och att vi får sparsamt med remisser från distriktsläkare. Redogöra för vår arbetssätt med hemsjukvården. Det är kanske av värde att redogöra för att AU i Närvården är vår uppdrags givare och AU vi rapporterar till och diskuterar problem av organisatorisk karaktär. 3

4 Arbetssätt - Palliativ vårds fyra hörnstenar
Symtomkontroll Samarbete Stöd Kommunikation

5 Kontakt Den officiella kontakten är remiss.
Sköterska i hemsjukvården och på sjukhus kan varsla. Teamets läkare delar PAL-skapet med tidigare PAL. Här är det viktigt att förklara skillnaden mellan rådgivningsteam och ASHI. Delat PAL skap. Målet är att ta kontakt med patienten näst kommande vardag. Kriterier > 18 år Patientens önskemål Obotbar sjukdom, främst cancer Besvärande komplexa symtom Patienten skall ska vara informerad om sjukdomens obotlighet av behandlande läkare (brytpunktsamtal) Förväntad kort överlevnad 5

6 Diagnos

7 Avliden plats Att ge palliativa vårdtagare möjlighet att få den av Europarådets ministerkommitté 2003 rekommenderade vården i hemmet under trygga förhållanden. Här kan vi göra uppmärksam på det nära samarbete vi har med hemsjukvården och hur vi tillsammans skapar en trygget kring Patienten för att nå målet. Patientens önskemål styr oftast valet av avliden plats. Tack vare ett nära samarbete med HSV kan man uppfylla Patientens/anhörigas önskemål 49 personer avled under perioden 15 i hemmet, 15 på HG, Kommunal Korttid 7, SÄBO 6, Akutvårdsavdelning 6. 7

8 Under tiden har vi mottagit 83 remisser.
Kontakter Under tiden har vi mottagit 83 remisser. Alla patienter har träffat läkare och sjuksköterska vid första besöket, i de flesta fall tillsammans med Kommunal sjuksköterska HSV är basen och palliativa teamets personal finns för råd, stöd och behandlingsansvar för symtomlindring samt utvärdera ordinationer. Vi är även till för anhöriga och övrig personal i omvårdnaden

9 Medel 36 dagar, median 34 dagar
Kontakttid Medel 36 dagar, median 34 dagar Här kan vi påpeka viktigheten av att ha patienter i olika stadier av den palliativa period. Om tid finns kan man lyfta att den onkologiska insatser i dag gör livskvaliteten och livsförloppet längre, men att när det raser går det oftast fort. Vi kan understryka viktigheten av att vi finns med i bilden redan innan raset. 9

10 När det inte går hemma Öppen Retur (sjukhus) Närsjukvårdsplats (korttiden) Hospice Gabriel (remiss behövs) Dessa tre inrättningar har tillgång till aktuella journalhandlingar. Detta kräver ytterligare förklaringar som vi har gjort tidigare. Det ät dock viktigt att understryka den unika ÖR. I viss landsting kallas detta VIP patienter. För råd och stöd kvällar och helger kan kommun-ssk ringa till HG alternativt ÖR 10

11 Kontinuerlig uppföljande möten och dialog
Informationsplan MAS och Enhetschefer Sjukhuspersonal, inkl läkare Hemsjukvårdens personal Hemtjänstens personal Vårdcentraler + privata vårdgivare Kontinuerlig uppföljande möten och dialog Understryka viktigheten av kontinuerlig dialog med alla parter båda upp och ned i systemen. I VG regionen ligger fokus hos primärvården med åt folkhälsan 11

12 Dosrecept Hela förpackningar för patienter inskrivna i palliativa teamet Ger en tydlig överblick vilka läkemedel som är ordinerade Lättillgängligt för sjuksköterskor och läkare Beställ och hämta ut på lokalt apotek Ett stort hjälpmedel och förbättrar patientsäkerheten Bra kommunikationsväg mellan alla parter


Ladda ner ppt "Palliativa Teamet i Lidköping"

Liknande presentationer


Google-annonser