Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsöverföring mellan kommun och landsting - en tryggare väg för Linnea.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsöverföring mellan kommun och landsting - en tryggare väg för Linnea."— Presentationens avskrift:

1 Informationsöverföring mellan kommun och landsting - en tryggare väg för Linnea

2 Deltagare  Jenny Helgotsson Karlsson ssk  Ann-Charlott Westrin usk  Marie Larsson usk  Gunilla Schön läk  Lena Magnusson usk

3 Bakgrund  Informationsöverföring mellan kommun och landsting  Stomimaterial fanns inte med  ADL som inte stämde

4  Blanketten ”Patientinformation till akutmottagningen”

5 Gällande rutin  ADL-status ska vara förifyllt  Uppdateras var tredje månad eller vid förändring  Vi upplevde att detta inte gjordes

6 Mål och syfte Huvudmål: Att 100 % av Linneor som är inskrivna i hemsjukvården ska ha förifyllt ADL-status på blanketten ”patientinformation till akutmottagningen”.

7  Delmål: Att lämna in ett förslag till MAS-gruppen på en förändring av blanketten där det tydligare framgår vad som ska vara förifyllt och i detta även inkludera vad Linnea ska ha medsänt till sjukhus. Detta skulle innebära att även instruktionen till blanketten behöver ändras.

8 Mätning 1  24 vårdtagare i Lessebo kommun  0 ifyllda blanketter

9 Mätning 2  7 Linneor intervjuades  Samtliga ville få med egna önskemål på blanketten om vad man ville ha med till sjukhuset

10 Mätning 3  17 Linneor inlagda på infektionskliniken  14 hade blanketten med sig  4 hade inte ADL-status ifyllt  Samtliga ADL-status var daterade samma dag som patienten skickades in

11 Förändringsarbete  Information i personalgrupperna under december månad

12 Förnyad mätning  Januari 2011  46 vårdtagare  23 hade ifyllda blanketter

13 Förbättringar av blanketten  Tydligare vad som ska vara ifyllt i förväg  Självinstruerande  Ny rubrik för eget önskemål  Ta bort ”Vet ej” och ”Annat” som alternativ för läkemedelssystem  Lämnas som förslag till MAS- gruppen

14 Effekter för oss  Kommun. En lugnare och säkrare situation när man skickar in Linnea till sjukhuset. Lättare att fokusera på att hantera den akuta situationen.  Slutenvård. Lättare att skilja nytillkomna sjukdomssymtom från patientens normala tillstånd. Lättare att bedöma hur Linnea ska mobiliseras. Man slipper lägga tid på att leta efter hjälpmedel och läkemedel.  Primärvård. Lättare att göra en korrekt bedömning av Linnea vid ett hembesök.

15 Hur går vi vidare?  Fortsätta informera  Ny mätning i februari och efter sommaren

16 Andra förslag  Egenansvar för undersköterska  Kvalitetsmått  Chefsansvar  Arbetsbeskrivning för kontaktpersoner  Få in informationen i gemensamt datajournalsystem


Ladda ner ppt "Informationsöverföring mellan kommun och landsting - en tryggare väg för Linnea."

Liknande presentationer


Google-annonser